Luftfordelingsprodukter

Luftfordelingsprodukter

Systemair utvikler, produserer og markedsfører luftfordelingskomponenter for bolig- og næringsbygg. For at produktene skal bidra til et godt inneklima, gjennomgår de omfattende målinger av luftmengder, kastelengder, lyd og trykkfall.


Luftfordelingsprodukter

Rister

Rister

Tilluft- og avtrekksrister

Luftmengderegulering

Luftmengderegulering

Stengespjeld og irispjeld

Ventiler

Ventiler

Ventiler og tilbehør