Røykgassvifter for tak

Røykgassvifter for tak

Røykgassvifter for tak. Luftmengde opp til 56 000 m3/h.


Røykgassvifter for tak

DVG

DVG

Røykgassvifter for takmontasje. For lufttemperatur opp til 400°C/120 min. Luftmengde opp til 560000 m3/h.

DVG-EC

DVG-EC

Røykgassvifter med EC-motor, for takmontasje. Horisontal og vertikal avkast. For lufttemperatur opp til 400°C/120 min. Luftmengde opp til 27600 m3/h.

DVV

DVV

Røykgassvifter for takmontasje. For lufttemperatur opp til 400°C/120 min. Luftmengde opp til 560000 m3/h.