Sentrifugalvifter

Sentrifugalvifter

Enkeltsugende sentrifugalvifter med luftmengde opp til 10800 m³/h og lufttemperatur opp til 120 °C.


Sentrifugalvifter

Sentrifugalvifter

Sentrifugalvifter

Sentrifugalvifter med foroverbøyde skovler. Luftmengde opp til 5274 m3/h

Impulsvifter - garasjeventilasjon

Impulsvifter - garasjeventilasjon

Kompakte impulsvifter med høyeffektive viftehjul. Lav vekt og lav byggehøyde gjør disse viftene spesielt egnet for garasjeventilasjon. 

Luftmengde opp til 9950 m³/h.

 

Termoboks

Termoboks

Isolerte sentrifugalvifter med motor separert fra luftstrømmen. Lufttemperatur opp til 120 °C og luftmengde opp til 7500 m³/h.

EC Termoboks

EC Termoboks

Isolerte sentrifugalvifter med EC-motor utenfor luftstrømmen. Luftmengde opp til 6400 m³/h.

Thermo Centrifugal fans

Thermo Centrifugal fans

Kanalvifter som kombinerer styrken til aksial- og radialviftehjul. Motor er separert fra luftstrømmen og viften tåler lufttemperatur opp til 120 °C. Luftmengde opp til 9300 m³/h.

EC Termo-sentrifugalvifter

EC Termo-sentrifugalvifter

Kanalvifter som kombinerer styrken til aksial- og radialvifter. Energieffektiv EC-motor som er separert fra luftstrømmen som gjør at viften tåler lufttemperatur opp til 120 °C. Luftmengde opp til 9300 m³/h.