Tilbehør ventilasjon

Tilbehør ventilasjon

Diverser tilbehør ventilasjon. Lydfeller, varme- og kjølebatterier, filter, monteringsutstyr etc.


Tilbehør ventilasjon

Div. tilbehør ventilasjon

Div. tilbehør ventilasjon

Inn- og utløpsmansjetter til vifter

Varme- og kjølebatterier

Varme- og kjølebatterier

Varme- og kjølebatterier for sirkulære og rektangulære kanaler.

Lydfeller

Lydfeller

Sirkulære, kvadratiske og rektangulære lydfeller.

Filterkassetter

Filterkassetter

Filterkassetter for sirkulær og firkantet kanal.

Takhatter

Takhatter

Takhatter for avkast og inntak.

Filter

Filter

Filter til filterkassetter.

Spjeld

Spjeld

Stengespjeld og tilbakeslagsspjeld for kanal og vegg.

Festeklammer

Festeklammer

Festeklammer og braketter til vifter.

Tilbehør EX-vifter

Tilbehør EX-vifter

Tilbehør til EX-vifter.

Tilbehør Røykgassvifter

Tilbehør Røykgassvifter

Diverse tilbehør til røykgassvifter.

Tilbehør aksialvifter

Tilbehør aksialvifter

Diverse tilbehør til aksialvifter.