Centrale wentylacyjne DV


Centrale wentylacyjne DV

GENIOX GO

GENIOX GO

Geniox GO offers a range of functions to make up the heart of any ventilation system. The air handling units offer an energy efficient ventilation solution for commercial, hygiene, marine and industrial applications. Geniox GO can handle airflows from 750 to 48,000 m3/h (0.2-13.3 m3/s). This level of flexibility means that we can offer an optimised solution regardless of your project and industry.

We can configure Geniox for you in the design program SystemairCAD. You can also try it yourself. It is free to download from our website. In SystemairCAD, you can optimise the air handling unit to your needs and to the lowest possible energy consumption.

The Geniox range is certified by Eurovent. The Eurovent certification is your security that Geniox air handling units meet the technical specifications.

DV

DV

Danvent DV jest rodziną central o budowie modułowej. Sekcje centrali umieszczone są we wspólnej obudowie. Ich funkcje mogą być skonfigurowane dla wielu różnych zastosowań i w zależności od przeznaczenia, stanowią serce systemu wentylacyjnego.

Danvent DV jest dostępna w  14 różnych rozmiarach, w wydajnościach od 1.500-86.000 m3 / h.

Do właściwej konfiguracji centrali służy

program doboru

Geniox

Geniox

Geniox oferuje szereg funkcji stanowiących serce każdego systemu wentylacji. Centrale wentylacyjne zapewniają energooszczędne rozwiązania wentylacyjne do zastosowań komercyjnych, higienicznych, morskich i przemysłowych. Rodzina Geniox może obsługiwać przepływy powietrza od 750-70 000 m3/h (0,2 - 19 m3/s). Ten poziom elastyczności oznacza, że możemy zaoferować zoptymalizowane rozwiązanie niezależnie od projektu i branży.

Możemy skonfigurować dla Ciebie centralę Geniox w programie doboru SystemairCAD. Możesz także spróbować dobrać centralę samodzielnie. Pobieranie programów doboru z naszej strony jest bezpłatne. W SystemairCAD możesz zoptymalizować centralę wentylacyjną do swoich potrzeb i do możliwie najniższego zużycia energii.

Gama Geniox jest certyfikowana przez Eurovent. Certyfikat Eurovent stanowi gwarancję, że centrale wentylacyjne Geniox spełniają najwyższe wymagania techniczne.