Klapy do wentylacji pożarowej


Klapy do wentylacji pożarowej

Klapy wentylacji pożarowej okrągłe

Klapy wentylacji pożarowej okrągłe

Klapy wentylacji pożarowej okrągłe mogą bć wyposażone w różne moduły zasilająco-sterujące oraz mogą być dostarczone w róznych klasach odporności ogniowej EIS. Klapa wentylacji pożarowej wraz z jej sposobem montażu stanowią nieodłączną część oceny odporności ogniowej.

Klapy wentylacji pożarowej prostokątne

Klapy wentylacji pożarowej prostokątne

Klapy wentylacji pożarowej prostokatne mogą bć wyposażone w różne moduły zasilająco-sterujące oraz mogą być dostarczone w róznych klasach odporności ogniowej EIS. Klapa wentylacji pożarowej wraz z jej sposobem montażu stanowią nieodłączną część oceny odporności ogniowej.