Klapy przeciwpożarowe

Klapy przeciwpożarowe

Firma Systemair rozwija, produkuje i dostarcza produkty Bezpieczeństwa pożarowego, Klapy przeciwpożarowe i Klapy wentylacji pożarowej do budynków prywatnych i komercyjnych. Te produkty bezpieczeństwa pożarowego są nie tylko zgodne z normami UE, ale także spełniają wymagania specyficzne dla danego kraju.


Klapy przeciwpożarowe

Klapy przeciwpożarowe odcinające

Klapy przeciwpożarowe odcinające

Klapy przeciwpożarowe są zaprojektowane jako urządzenia bezpieczeństwa pożarowego z możliwością wytrzymania oddziaływania wysokich temperatur podczas pożaru. Są one wyposażone w wyzwalcz termiczny i sprężynę, która zamyka klapę w przypadku pożaru.

 

Klapy wentylacji pożarowej

Klapy wentylacji pożarowej

Klapy wentylacji pożarowej są przeznaczone do mechanicznych lub naturalnych systemów odprowadzania dymu i ciepła. Zadaniem klapy jest umożliwienie usuwanie toksycznych gazów, dymu i ognia lub dostarczania świeżego powietrza do stref pożarowych. Klapy wentylacji pożarowej są wyposażone w siłownik bez sprężyny; dlatego posiadają dwie pozycje bezpieczeństwa: „otwartą” i „zamkniętą” i wymagają zasilania nawet w przypadku pożaru.