Klapy wentylacji pożarowej

Klapy wentylacji pożarowej

Klapy wentylacji pożarowej są przeznaczone do mechanicznych lub naturalnych systemów odprowadzania dymu i ciepła. Zadaniem klapy jest umożliwienie usuwanie toksycznych gazów, dymu i ognia lub dostarczania świeżego powietrza do stref pożarowych. Klapy wentylacji pożarowej są wyposażone w siłownik bez sprężyny; dlatego posiadają dwie pozycje bezpieczeństwa: „otwartą” i „zamkniętą” i wymagają zasilania nawet w przypadku pożaru.


Klapy wentylacji pożarowej

Klapy wentylacji pożarowej okrągłe

Klapy wentylacji pożarowej okrągłe

Klapy wentylacji pożarowej okrągłe mogą bć wyposażone w różne moduły zasilająco-sterujące oraz mogą być dostarczone w róznych klasach odporności ogniowej EIS. Klapa wentylacji pożarowej wraz z jej sposobem montażu stanowią nieodłączną część oceny odporności ogniowej.

Klapy wentylacji pożarowej prostokątne

Klapy wentylacji pożarowej prostokątne

Klapy wentylacji pożarowej prostokatne mogą bć wyposażone w różne moduły zasilająco-sterujące oraz mogą być dostarczone w róznych klasach odporności ogniowej EIS. Klapa wentylacji pożarowej wraz z jej sposobem montażu stanowią nieodłączną część oceny odporności ogniowej.