Moduły freecoolingu

Moduły freecoolingu

Nasze moduły freecoolingu są dostępne w dwóch wersjach:

 

• Slave: moduł można połączyć z jednostką SyScroll za pomocą połączeń strukturalnych i hydraulicznych. W takim przypadku agregat chłodniczy i moduł freecoolingu zostaną dostarczone fabrycznie jako monoblok.

• Autonomiczny: niezależny moduł do połączenia z istniejącą jednostką chłodzoną powietrzem Systemair (już na obiekcie), działającą jako inteligentny freecooling.


Moduły freecoolingu

Moduły freecoolingu

Moduły freecoolingu

Nasze moduły freecoolingu są dostępne w dwóch wersjach:

• Slave: moduł można połączyć z jednostką SyScroll za pomocą połączeń strukturalnych i hydraulicznych. W takim przypadku agregat chłodniczy i moduł swobodnego chłodzenia zostaną dostarczone fabrycznie jako jednostka monoblokowa

• Samodzielny: niezależny moduł do połączenia z istniejącą jednostką chłodzoną powietrzem Systemair (już na obiekcie), działający jako inteligentna chłodnica cieczy.