Produkty

Systemy ogrzewania

Systemy ogrzewania

Systemy ogrzewania Systemair składają się z kurtyn powietrznych, aparatów grzewczo-wentylacyjnych, promienników, które są zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalne wykorzystanie ciepła przy minimalnej stracie energii.

Nasze kurtyny powietrzne zapewniają najbardziej efektywną separację przy możliwe najniższym zużyciu energii, niezależnie od tego, czy jest to ciepło czy zimno, które chcesz utrzymać wewnątrz.

Nasze promienniki imitują słońce, emitując ciepło, gdy promienie uderzają o powierzchnię, tak aby temperatura w pomieszczeniu mogła być obniżona bez odczucia chłodu przez użytkowników.

Nasze aparaty grzewczo-wentylacyjne są niezawodne, a koszty inwestycji są niskie w porównaniu do innych systemów grzewczych. Jedną z największych zalet jest możliwość stosowania tych produktów do łączenia ogrzewania i wentylacji.

Systemy ogrzewania Produkty
Wentylatory i akcesoria

Wentylatory i akcesoria

Systemair posiada w ofercie szeroki asortyment wentylatorów do różnych zastosowań, od budynków mieszkalnych, małych pomieszczeń biurowych do szpitali i dużych zastosowań przemysłowych. Wszystkie produkty w naszej ofercie są przebadane zarówno w laboratorium, jak i w realnych warunkach w celu zapewnienia zgodności z obecnymi i przyszłymi wymogami niskiego zużycia energii. Wszystkie urządzenia Systemair są wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami środowiskowymi.

Wentylatory i akcesoria Produkty
Rekuperatory

Rekuperatory

Nasza linia central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła jest idealna do domów, mieszkań, czy małych biur. Nasze centrale oferują wysoki poziom komfortu zarówno w zakresie ogrzewania, jak i dostarczania czystego powietrza, a także znaczną oszczędność energii.

Wszystkie centrale są obsługiwane za pomocą nowoczesnego systemu sterowania, który ułatwia sprawdzenie ich statusu w dowolnym momencie. Ponadto nasza oferta eleganckich i dyskretnych elementów sterujących, kratek nawiewnych i wywiewnych oraz innych akcesoriów idealnie komponuje się niezależnie od miejsca instalacji.

Jak działa wentylacja z odzyskiem ciepła?

Ze względu na znaczną oszczędność energii rekuperatory coraz częściej stanowią integralną część wentylacji mechanicznej. W odróżnieniu od tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej, wentylacja mechaniczna działa niezależnie od warunków panujących na zewnątrz, gwarantując stały dostęp świeżego powietrza do pomieszczeń w ilości odpowiadającej bieżącemu zapotrzebowaniu. Wentylacja mechaniczna znajduje zastosowanie w budynkach o zróżnicowanym przeznaczeniu – od budynków mieszkalnych, po obiekty przemysłowe, w przypadku których stała wymiana zanieczyszczonego powietrza na świeże jest niezwykle ważna, zarówno dla zdrowia pracowników, jak i zapewnienia odpowiednich warunków do prawidłowego przebiegu procesów przemysłowych. Ze względu na specyfikę obiektów biurowychwentylacja do biurato najczęściej właśnie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Wentylacja z odzyskiem ciepła to instalacja dodatkowo wyposażona w centralę rekuperacyjną. Centrala rekuperacyjna (rekuperator) odpowiada za odzysk ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczenia i przekazywanie go do powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Ten rodzaj wentylacji nazywany jest wentylacją nawiewno-wywiewną, gdyż wymusza obieg powietrza w obydwu kierunkach. Zadaniem rekuperacji w tym procesie jest przekazanie powietrzu nawiewanemu takiej ilości energii cieplnej (ogrzanie go), aby odpowiadało ono temperaturze panującej w pomieszczeniu. Jako że ciepło to w większości pochodzi z powietrza wywiewanego rekuperacja pozwala znacząco obniżyć koszty związane z utrzymaniem stałej temperatury w wentylowanym pomieszczeniu.

Rekuperator

Rekuperatory to szeroka gama urządzeń charakteryzujących się zróżnicowaną sprawnością, co pozwala na efektywną wentylację z odzyskiem ciepła niezależnie od rozmiaru wentylowanego obiektu. Klientów zainteresowanych zakupem rekuperatorów zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Rekuperatory Produkty
Klapy przeciwpożarowe

Klapy przeciwpożarowe

Firma Systemair rozwija, produkuje i dostarcza produkty Bezpieczeństwa pożarowego, Klapy przeciwpożarowe i Klapy wentylacji pożarowej do budynków prywatnych i komercyjnych. Te produkty bezpieczeństwa pożarowego są nie tylko zgodne z normami UE, ale także spełniają wymagania specyficzne dla danego kraju.

Klapy przeciwpożarowe Produkty
Urządzenia do dystrybucji powietrza

Urządzenia do dystrybucji powietrza

Systemair oprócz urządzeń jakim są wentylatory, centrale wentylacyjne czy układy klimatyzacji, jest producentem również urządzeń do rozdziału i kontroli powietrza. Urządzenia te odpowiadają za ogólny wystrój pomieszczeń oraz gwarantują utrzymywanie wysokiego komfortu przebywania w pomieszczeniach. Nawiewniki oraz elementy kontroli przepływu są przebadane w laboratorium w którym oprócz pomiaru parametrów hydraulicznych i akustycznych istnieje możliwość sprawdzenia wzorów przepływu powietrza w pomieszczeniu.

Urządzenia do dystrybucji powietrza Produkty
Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne

Systemair oferuje szeroką gamę central wentylacyjnych, od elastycznych rozwiązań modułowych dla dużych systemów budynków po małe pojedyncze centrale kompaktowe. Dostępne są alternatywy optymalizujące energię, takie jak wymiennik przeciwprądowy, wymiennik krzyżowy oraz wymienniki z czynnikiem pośredniczącym. Niektóre centrale wentylacyjne mogą być wyposażone w zaawansowane funkcje, takie jak pompa ciepła lub nawilżacz. Dostępne są również dodatkowe systemy sterowania.

Centrale wentylacyjne Produkty
Urządzenia klimatyzacyjne

Urządzenia klimatyzacyjne

Produkty Systemair z obszaru klimatyzacji idealnie nadają się do szerokiej gamy zastosowań, takich jak budynki mieszkalne, szkoły, urzędy, obiekty handlowe i hotele, a także do zastosowań przemysłowych. Szeroka gama produktów posiada certyfikat Eurovent, który posiadają agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem i chłodzone wodą, pompy ciepła do jednostek mieszkalnych, pomp ciepła WSHP, rooftopy oraz jednostki bezpośredniego odparowania.

Produkujemy również klimakonwektory kanałowe i kasetonowe, jak również szereg produktów niszowych dla chłodzenia i grzania.

Urządzenia klimatyzacyjne Produkty