Tento výrobok je vyradený z ponuky
Tento výrobok bol nahradený  AJ8 315-2/4-TR (22N) vent.

AJ8 315-2/4-TR ventilátor

400V, axiálny ventilátor (JET), reverzný

Číslo položky: 30158

• Nastaviteľné hliníkové lopatky pre maximálnu účinnosť
• Plášť vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu
• IEC štandardné motory IP55 pre odvod CO (do 55°C)
• Konštrukcia lopatiek pre plne reverzný chod
• Pripojovacia svorkovnica umiestnená na plášti ventilátora
• Montážne konzoly pre bezpečnú a jednoduchú montáž

 

Systemair Jet ventilátory ponúkajú a umožňujú najvyšší výkon vetracieho systému pri nízkych inštalačných a prevádzkových nákladoch. Systém zabezpečuje bežné denné vetranie do teploty 55°C. Pre zabezpečenie priameho vzduchového prúdu majú tlmiče hluku integrované dýzy. Použitý hluktlmiaci materiál je nehorľavý v súlade s normou DIN 4102, korešpondujúcou s EU smernicou 97/69.

Ako príslušenstvo je možné k ventilátorom dodať usmerňovače prúdenia vzduchu (deflektory) na výtlačnú stranu ventilátorov.

 

 

Technická pomoc pri návrhu vetrania hromadných parkovacích garáží

Na vyžiadanie je možné zabezpečiť vypracovanie CFD simulácie (Computational Fluid Dynamics) na CO koncentráciu a/alebo odvod dymu a tepla, ktorá vo fáze projektu napomáha pri stanovení optimálneho počtu Jet ventilátorov a ich rozmiestnenia v priestoroch garáže, a ktorá s vysokou pravdepodobnosťou potvrdzuje správnosť technického návrhu vetrania garáže.

 

Vypracovanie CFD simulácie je platená služba, teda náklady nepokrýva Systemair - odporúčame zahrnúť do ceny za vypracovanie celého projektu. Cena je závislá predovšetkým od veľkosti / plochy garáže a jej priestorovej náročnosti -  pre ocenenie kontaktujte Systemair.

Technické parametre

Menovité údaje
Napätie (menovité) 400 V
Frekvencia 50 Hz
Fázy 3~
Pripojenie okruhu motora YY
Menovitý výkon na hriadeli (P2) 0,8 kW
Vstupný prúd 1,95 A
Otáčky obež. kolesa 2 880 ot/min.
Prietok vzduchu max 4 400 m³/h
Ťah 22,0 až 22,0 N
Teplota prepravovaného vzduchu max 55 °C
Max. teplota preprav. vzduchu pri regulovaných otáčkach 55 °C
Hlukové údaje
Hladina akust. tlaku v 3m (free field) 60 dB(A)
Krytie/Klasifikácia
Trieda krytia, motor IP55
Izolačná trieda H
Rozmery a hmotnosti
Hmotnosť 59 kg
Iné
Typ motora AC
Images Wiring - Systemair

* =

Dahlandermotor med mulighed for termoafdryder eller nulleder

** =

Trekant tilslutning

*** =

Stjerne tilslutning

**** =

Skift rotationsretning ved at bytte 2 faser

***** =

NB motorskilt

Images Dimensions - Systemair
H B E F A L

AJ8 315

365

550

635

678

349

1535

RFA
DXF

Jet fans offer highest system performance at low installation and running costs. Casing manufactured from galvanized sheet steel with Terminal box for easy access at the outer fan casing. Fully reversible blade settings, Adjustable aluminium impellers for maximum efficiency in diameter 315, 355 and 400 mm. The system provides day-by-day ventilation up to 55°C. For straight airflow the silencers have integrated inlet cones. The sound attenuating material is non-inflammable according to DIN 4102, corresponding with EU guideline 97/69. As accessory deflectors on the outlet side are available.

DF AJ8 315 deflektor - Systemair Číslo položky: 300886 DF AJ8 315 deflektor

deflektor, usmerňovacie lopatky pre výtlak AJ8 315

.