Difúzory

Difúzory

Air diffusers


Difúzory

Rôzne difúzory

Rôzne difúzory

Difúzory s rôznymi špecifickými funkciami

Základné difúzory

Základné difúzory

Difúzory s jednoduchou charakteristikou

Dýzové difúzory

Dýzové difúzory

Difúzory s viacerými individuálne nastaviteľnými dýzami

Rezidenčné difúzory

Rezidenčné difúzory

Difúzor na inštaláciu v rezidenčných priestoroch

Tanierové ventily

Tanierové ventily

Tanierové ventily s možnosťou nastavenia prietoku vzduchu

Vírivé difúzory

Vírivé difúzory

Difúzory s výrivým radiálnym obrazom výtlaku vzduchu

Veľkoobjemové difúzory

Veľkoobjemové difúzory

Large area, low velocity discharge diffusers

Difúzory s variabilnou geometriou

Difúzory s variabilnou geometriou

Induction diffusers for installation in large elevation

Difúzory na prenos vzduchu

Difúzory na prenos vzduchu

Hluk tlmiace difúzory na prenos vzduchu cez steny

Jet difúzory

Jet difúzory

Dýzové difúzory s dlhým dosahom

Príslušenstvo k difúzorom

Príslušenstvo k difúzorom

Rôzne príslušenstvo k difúzorom

Podlahové a schodiskové difúzory

Podlahové a schodiskové difúzory

Difúzory na inštaláciu do schodísk napr. v prednáškových sálach a pod.