Dymové klapky

Dymové klapky - Systemair

Dymové klapky sú určené na použitie v mechanických alebo prirodzených systémoch na odvod dymu a tepla. Používajú sa na odvod toxických plynov, dymu a tepla alebo poskytujú dodávku čerstvého vzduchu do požiarnych úsekov.  Sú vybavené servopohonom bez spätného pružinového chodu, majú dve bezpečnostné polohy - “otvorenú” a “zatvorenú” a vyžadujú napájanie aj v prípade požiaru.


Dymové klapky

Kruhové dymové klapky - Systemair

Kruhové dymové klapky

Kruhové dymové klapky sa dodávajú s rôznymi typmi aktivácie a/alebo komunikácie a viacerými odolnosťami EIS. Dymová klapka spolu so spôsobom jej inštalácie je neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia požiarnej odolnosti.

Štvorhranné dymové klapky - Systemair

Štvorhranné dymové klapky

Štvorhranné dymové klapky sa dodávajú s rôznymi typmi aktivácie a/alebo komunikácie a viacerými odolnosťami EIS. Dymová klapka spolu so spôsobom jej inštalácie je neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia požiarnej odolnosti.