EX ventilátory

EX ventilátory

Potrubné, strešné alebo axiálne ventilátory pre prevádzkové inštalácie v súlade so smernicou ATEX v zónach s nebezpečenstvom výbuchu. Príkladom sú čerpacie stanice, miestnosti nabíjania batérií, lakovacie kabíny a chemický priemysel.

Vzduchové výkony až do 190.000 m³/h


EX ventilátory

Potrubné EX ventilátory

Potrubné EX ventilátory

Potrubný EX ventilátor s obdĺžnikovým prierezom vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu s mosadznou sacou dýzou. Typ ochrany Ex e. Regulovateľné otáčky.

Vzduchové výkony do 4950 m3/h.

Radiálne EX ventilátory

Radiálne EX ventilátory

Jednostranne sacie radiálne EX ventilátory poskytujú maxinum z hľadiska bezpečnosti a výkonu.

Vzduchové výkony do 5350 m3/h.

Strešné EX ventilátory

Strešné EX ventilátory

Strešné ventilátory v nevýbušnom vyhotovení poskytujú najlepší možný výkon v kombinácii s maximálnou bezpečnosťou.

Vzduchové výkony do 44.800 m3/h.

Axiálne EX ventilátory

Axiálne EX ventilátory

Axiálne ventilátory so štvorcovou doskou pre montáž na stenu. Obežné koleso z pozinkovaného oceľového plechu s povrchovou úpravou práškovou farbou. Ochranná mriežka na saní.

Napäťovo regulovateľné motory s externým rotorom a káblom.

Otáčky regulovateľné redukciou napätia pomocou transformátora, dvojstupňová prevádzka možná aj spínaním hviezda / trojuholník.

Ochrana motora pomocou integrovaných termistorov PTC v spojení s pripojeným zariadením na ochranu motora.

 

Ventilátory môžu byť použité pre teplotné triedy klasifikácie T1 až T3 podľa ATEX 94/9/EC (pre modely AW 355 a AW 420 aj trieda T4). Môžu prepravovať výbušné plyny v Zóne 1 a Zóne 2, ako aj v skupinách IIA a IIB.

Vzduchové výkony  do 10.940 m³/h.

Stredotlakové axiálne EX ventilátory

Stredotlakové axiálne EX ventilátory

Axiálny ventilátor pre odvodné systémy, zariadenie kategórie G pre plyny, výpary a hmly a zóny 1 a 2 v nebezpečných oblastiach.

Vyrobené podľa smernice ATEX 94/9/ES a v súlade so smernicou 2014/34/EU.

Plastové EX ventilátory

Plastové EX ventilátory

Plastic EX fans from Systemair are an easy and reliable solution for applications where the demand on material and performance are high.

All EX fans are tested according ATEX standards.

Airflow: 190 - 875 l/s (680 - 3150 m³/h)