Jednotky s rotačným rekuperátorom

Jednotky s rotačným rekuperátorom - Systemair

Energeticky účinné rezidenčné vetracie jednotky s rotačným entalpickým rekuperátorom s prenosom tepla a vlhkosti.


Jednotky s rotačným rekuperátorom

Jednotky do podhľadu - Systemair

Jednotky do podhľadu

Energeticky účinné podstropné rezidenčné vetracie jednotky s rotačným entalpickým rekuperátorom s prenosom tepla a vlhkosti.

Jednotky s vrchným napojením - Systemair

Jednotky s vrchným napojením

Energeticky účinné rezidenčné vetracie jednotky s rotačným entalpickým rekuperátorom s prenosom tepla a vlhkosti. Potrubné pripojenia vo vrchnej časti.

Jednotky s bočným napojením - Systemair

Jednotky s bočným napojením

Energeticky účinné rezidenčné vetracie jednotky s rotačným entalpickým rekuperátorom s prenosom tepla a vlhkosti. Bočné pripojenie potrubí.