Konvektory a radiátory

Konvektory a radiátory

Konvekcia je termín pre rotujúci pohyb vzduchu, kde je vzduch ovplyvnený zdrojom tepla. Vzduch sa zohrieva - stúpa nahor - ochladzuje sa a vracia sa naspäť, aby bol znovu ohriaty. Tým sa vďaka dobrému rozloženiu tepla dosahuje dobrý komfort a vďaka prúdeniu teplého vzduchu smerom nahor sa tento spôsob vykurovania používa aj na zabránenie studeného prievanu od veľkých presklených plôch. Náš sortiment konvektorov obsahuje výrobky, ktoré vyhovujú všetkým potrebám; malé, diskrétne, robustné a odolné voči opotrebeniu, rýchle a hospodárne, všetky s rovnakou vysokou kvalitou.


Konvektory a radiátory

Ventilátorové konvektory

Ventilátorové konvektory

Ak sa konvektor vybaví ventilátorom, zvýši sa komfort a tiež energetická efektívnosť, pretože sa zvýšením prietoku vzduchu sa následne zníži teplotný rozdiel medzi podlahou a stropom.

Konvektory

Konvektory

Convectors and radiators are simple to install. Our range of convectors contains products to suit all needs; small, discreet, robust and hard-wearing or quick and economical, all with the same high level of quality.

Príslušenstvo

Príslušenstvo

Príslušenstvo pre naše konvektory.