OPTIMA-LV-R-200 regulátor

Číslo položky: 93238

Popis

OPTIMA-LV-R (RI) je regulátor variabilného prietoku vzduchu (VAV) určený na montáž do kruhového potrubia. Používa sa vo vetracích systémoch pracujúcich na princípe vetrania podľa aktuálneho dopytu. Dokáže pracovať v širokom rozsahu rýchlostí prúdenia vzduchu a je primárne určený na presnú reguláciu prietoku vzduchu pri nízkych rýchlostiach prúdenia až do 0,2 m/s. Regulátory sú tlakovo nezávislé v rozsahu 2 - 600 Pa a môžu byť použité na prívod aj odvod vzduchu. Je možné ich ovládať samostatne alebo v kombinácii s viacerými regulátormi (Master/Slave).

Hlavné vlastnosti

• Rozšírenie ponuky VAV regulátorov pre oblasť nízkych rýchlostí prietoku vzduchu – až do 0,2 m/s

• Adaptívny merací snímač na vysoko účinné snímanie dynamického tlaku v celom rozsahu rýchlostí prúdenia

• Vylepšený algoritmus pre presnú reguláciu pri podprahovom statickom tlaku v potrubí

• Schopnosť prevádzky v rozsahu ∆p 2 … 600 Pa

• Vynikajúci regulačný pomer Vmax/Vmin = 30/1 (0,2 m/s … 6 m/s)

• Najnižšie možné zmenšenie prierezu pre dané parametre tlak/prietok >

>

nízka tlaková strata, nízka hlučnosť

• Bež požiadavky na rovný úsek potrubia pred a za regulátorom >

>

inštalácia možná priamo pred alebo za tvarovku

• Presnosť: približne 5% odchýlka od nameranej hodnoty *

• Trieda tesnosti 4C

• Kompletná sada prevádzkových funkcií a funkcií s nadradenou prioritou (Otvor, Zatvor, Vmin, Vmax)

• V ponuke verzia s komunikačným portom Bus

POZNÁMKA: * Regulátor prietoku OPTIMA-LV-R (RI) používa špeciálny regulačný algoritmus, ktorý pri nízkych prietokoch vzduchu chráni servopohon pred mechanickým poškodením..

Vyhotovenie# Materiálové vyhotovenie

VAV regulátor má kruhový plášť aj list klapky vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. Hriadeľ oceľového listu sa otáča v odolných polymérových ložiskách. Izolovaná verzia OPTIMA-LV-RI má dvojitý plášť s hermeticky uzatvoreným penovým materiálom s uzatvorenou bunkovou štruktúrou s akustickými a tepelne-izolačnými vlastnosťami. Kovový merací snímač je pripojený polymérovými hadičkami. Kompaktné telo servopohonu/regulátora je vyrobené z odolného polyméru. List klapky a pripojovacie hrdlá sú vybavené gumovým tesnením.

# Ovládanie

Regulátor OPTIMA-LV-R (RI) je vybavený kompaktnou jednotkou regulácia/pohon.

Môže byť prevádzkovaný s nastavením požadovaných hodnôt a spätnou väzbou pomocou analógového signálu

2 - 10 V DC (voliteľne 0 - 10 V DC) alebo pomocou originálnej Belimo komunikácie MP-Bus. Regulátor môže byť

použitý samostatne alebo v konfi gurácii Master/Slave viacerých regulátorov. Za účelom integrácie do systémov BMS

je možné regulátory doplniť komunikačnými jednotkami pre protokoly Modbus, Bacnet, KNX a LON.

Pri type OPTIMA-LV-R (RI)...MOD je k dispozícii komunikačné rozhranie Bus. Pomocou konfi guračného prístroja ZTH-EU

môže byť nakonfi gurované pre komunikačný protokol Modbus alebo BACnet.

VAV regulátory sú štandardne kalibrované vo výrobnom závode podľa prietokov vzduchu uvedených v tabuľke alebo

v zmysle požiadaviek na iné prietoky v rozsahu Vmin a Vmax špecifi kované pri objednaní. Prietoky je tiež možné nastaviť

priamo na mieste montáže pomocou konfi guračného prístroja ZTH-EU alebo pomocou smartfónu so systémom Android

a komunikáciou NFC, na ktorom je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Belimo Assistant (neplatí pre typy OPTIMA-LV-R

(RI)...MOD). V prípade špecifi ckých požiadaviek na prietoky vzduchu Vmin a Vmax je potrebné pre správnu kalibráciu vo

výrobnom závode tieto uviesť už pri objednaní regulátorov.

Počas prevádzky regulátora prebieha štandardný postup regulácie prietoku:

Merací snímač umožňuje neustále čítanie dynamického tlaku závislého od rýchlosti prietoku vzduchu. Vypočítava sa

aktuálny prietok a porovnáva sa s požadovanou hodnotou. Ak je prietok rozdielny, servopohon zmení polohu klapky

tak, aby prispôsobil prietok vzduchu požadovanej hodnote.

OPTIMA-LV-R (RI) dokáže pracovať správne a presne aj pri veľmi nízkych rýchlostiach prietoku vzduchu (0,2 m/s)

a nízkych tlakoch v potrubí (≥ 2 Pa). Aby sa zabránilo nežiadúcemu správaniu a deštruktívnym účinkom na

servopohon, vykoná regulátor pri podprahových tlakoch a rýchlostiach špeciálne postupy. Ak aktuálna požadovaná

hodnota korešponduje s rýchlosťou vzduchu nižšou ako 1 m/s, nameraná hodnota Δp (dynamický tlak na snímači

prietoku vzduchu) na snímači poklesne pod 2 Pa (tlak v potrubí je teda nižší ako 2 Pa a rýchlosť prúdenia je nižšia

ako 0,2 m/s), regulátor ukončí štandardnú prevádzku a list klapky nastaví do špeciálnej “čakacej” polohy (mierne

otvorený). Táto poloha listu umožní správne odčítanie hodnoty Δp pri najnižšom možnom tlaku v potrubí. Servopohon

je bez pohybu, čím sa zabráni jeho neželanej a mechanicky deštruktívnej jemnej oscilácii. Meranie Δp na snímači

pokračuje. Hneď ako stúpne hodnota Δp na 6 Pa, regulátor začne pracovať v bežnom regulačnom režime

Technické parametre

Rozmery a hmotnosti
Hmotnosť 2,8 kg
Air-flow (m3/h) ps (Pa) LWA (dB) LW (dB) Non weighted sound power level

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

23

50

26

38

38

22

23

24

18

14

14

19

100

31

40

38

24

27

27

24

22

22

27

150

35

41

39

26

30

29

27

27

26

31

300

42

44

39

29

34

31

33

34

34

38

600

49

50

40

31

38

34

39

43

42

46

339

50

47

63

62

56

46

46

39

32

24

21

100

52

65

63

59

52

52

46

40

33

31

150

56

66

64

61

55

55

50

45

39

37

300

63

70

65

65

62

62

57

53

49

46

600

70

75

66

69

68

68

64

61

59

56

679

50

49

66

65

59

48

47

43

38

30

25

100

57

71

69

65

57

55

50

46

39

34

150

61

74

72

69

62

60

55

50

44

40

300

69

80

77

75

70

68

62

58

53

49

600

77

86

81

82

79

76

69

66

62

59

Nominal Size øD Vmin Vmax øD1 L L1 m

@ 0,2 m/s *

@ 6 m/s *

OPTIMA-LV-RI

(mm)

(m3/h)

(l/s)

(m3/h)

(l/s)

(m3/h)

(l/s)

(mm)

(kg)

100

6

2

170

47

170

47

137

287

181

1,4

1,8

125

9

2

265

74

265

74

162

288

181

1,6

2,4

140

11

3

332

92

332

92

177

289

181

1,8

2,7

160

14

4

434

121

434

121

197

327

221

2

3

180

18

5

549

153

549

153

217

327

221

2,2

3,3

200

23

6

678

188

678

188

237

387

281

2,8

4,4

250

35

10

1060

294

1060

294

287

387

281

4,2

6,2

315

56

16

1682

467

1682

467

352

487

381

5,6

8,6

400

90

25

2713

754

2713

754

437

487

381

8

11,7

NOTE:

* Standard factory air volume setting if not indicated upon order.

The Vmin can be adjusted between values Vmin and Vnom corresponding to velocities 0,2 m/s to 6 m/s.

The Vmax can be adjusted from 20% to 100% of the Vnom corresponding to velocities 1,2 to 6 m/s.

ZTH-EU nastav. Číslo položky: 27655 ZTH-EU nastav. .