Požiarna bezpečnosť

Požiarna bezpečnosť

Požiarne a dymové klapky sú aktívnou súčasťou každého požiarneho vetracieho systému. Každá budova je rozdelená na rôzne požiarne zóny. Na oddelenie týchto zón a na zabránenie šírenie požiaru medzi týmito zónami sa používajú požiarne klapky. Naše požiarne klapky sa vyznačujú svojou ľahkou konštrukciou a vysokou kvalitou, ako aj energeticky efektívnou technológiou servopohonov. Disponujeme dostatočne širokým sortimentom, ktorý je vhodný pre každú aplikáciu vetrania.


Požiarna bezpečnosť

Požiarne klapky

Požiarne klapky

Požiarne klapky sú bezpečnostné uzávery so schopnosťou odolávať vysokým teplotám počas požiaru. Sú vybavené bezpečnostnou tepelnou poistkou a pružinou, ktorá klapku v prípade požiaru uzatvorí.

Dymové klapky

Dymové klapky

Dymové klapky sú určené na použitie v mechanických alebo prirodzených systémoch na odvod dymu a tepla. Používajú sa na odvod toxických plynov, dymu a tepla alebo poskytujú dodávku čerstvého vzduchu do požiarnych úsekov.  Sú vybavené servopohonom bez spätného pružinového chodu, majú dve bezpečnostné polohy - “otvorenú” a “zatvorenú” a vyžadujú napájanie aj v prípade požiaru.