Požiarne klapky

Požiarne klapky - Systemair

Požiarne klapky sú bezpečnostné uzávery so schopnosťou odolávať vysokým teplotám počas požiaru. Sú vybavené bezpečnostnou tepelnou poistkou a pružinou, ktorá klapku v prípade požiaru uzatvorí.

 

Upozornenie:

Požiarne klapky sú požiarno-bezpečnostné zariadenia, je preto nevvyhnutné dodržiavať platné predpisy a normy (montáž oprávnenou osobou s platným certifikátom podľa návodu výrobcu, pravidelné kontroly prevádzkyschopnosti a vedenie a uchovávanie príslušnej dokumentácie ku každému prvku).


Požiarne klapky

Kruhové požiarne klapky - Systemair

Kruhové požiarne klapky

Kruhové požiarne klapky sa dodávajú s rôznymi typmi aktivácie a/alebo komunikácie a viacerými odolnosťami EIS.

Štvorhranné požiarne klapky - Systemair

Štvorhranné požiarne klapky

Štvorhranné požiarne klapky sa dodávajú s rôznymi typmi aktivácie a/alebo komunikácie a viacerými odolnosťami EIS.

Príslušenstvo k požiarnym klapkám - Systemair

Príslušenstvo k požiarnym klapkám

Rôzne príslušenstvo k požiarnym klapkám, ktoré rozširuje náš sortiment a a umožňuje lepšiu implementáciu klapiek.