RDR-2 regulátor prietoku

Číslo položky: G1115

Popis

Dvojstupňový regulátor konštantného prietoku vzduchu RDR-2 slúži na presné mechanické nastavenie požadovaného množstva vzduchu Vmin a Vmax v tlakovom rozsahu 60-250 Pa. Zmena prietoku z Vmin na Vmax sa vykonáva pomocou zopnutia prívodného napätia 24 V alebo 230 V do servopohonu podľa špecifikácie. Regulátor je určený na prívod aj odvod vzduchu.

 

Funkcia

Vzduch prúdi cez otvor vnútri regulátora, v ktorom klapka mení polohu podľa nastaveného prietoku vzduchu. Klapka je spojená s kalibrovanou pružinou, ktorá zabezpečuje reguláciu prietoku. Nastavenie prietoku vzduchu pre Vmin alebo Vmax sa vykonáva pomocou otáčania stredovej skrutky, ktorá regulačný mechanizmus posúva smerom hore alebo dolu. Zmena prietoku pre Vmin a Vmax je možná len v danom rozsahu regulátora, ktorý je špecifikovaný v kóde výrobku. Pri zopnutí napätia sa regulačný mechanizmus zabezpečujúci prietok Vmin otočí o 90° a zaistí voľný priechod vzduchu pre mechanizmus zabezpečujúci prietok Vmax.

 

Konštrukcia

Plášť regulátora RDR-2 je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu a regulačný mechanizmus z plastu (polystyrén) v šedej farbe s klasifikáciou M1. Pracovný rozsah teplôt vzduchu je +5 až +60°C.

 

Montáž

RDR-2 je možné montovať priamo na vzduchotechnické SPIRO potrubie vo vertikálnej aj horizontálnej polohe. Pre správnu funkciu musí byť pred regulátorom rovné potrubie o dĺžke L ≥ 1 x ØD a za regulátorom L ≥ 3 x ØD.

Technické parametre

Rozmery a hmotnosti
Hmotnosť 0 kg