Stredotlakové axiálne EX ventilátory

Stredotlakové axiálne EX ventilátory

Axiálny ventilátor pre odvodné systémy, zariadenie kategórie G pre plyny, výpary a hmly a zóny 1 a 2 v nebezpečných oblastiach.

Vyrobené podľa smernice ATEX 94/9/ES a v súlade so smernicou 2014/34/EU.


Stredotlakové axiálne EX ventilátory

AXCBF-EX

AXCBF-EX

Stredotlaké axiálne EX ventilátory. Motor oddelený od prúdu odsávaného vzduchu. Vzduchové výkony 600 - 17.000 m3/h.

AXC-EX

AXC-EX

Stredotlaké axiálne ventilátory v EX vyhotovení. Vzduchové výkony 3.000 - 40.000 m3/h.

V Online katalógu nájdete len vybrané typy. Okrem uvedených typov je možné tieto vyrobiť i presne podľa Vašich požiadaviek so zodpovedajúcou lehotou dodania.