Strešné EX ventilátory

Strešné EX ventilátory

Strešné ventilátory v nevýbušnom vyhotovení poskytujú najlepší možný výkon v kombinácii s maximálnou bezpečnosťou.

Vzduchové výkony do 44.800 m3/h.


Strešné EX ventilátory

DVEX

DVEX

Strešné ventilátory certifikované v zmysle ATEX. Pre teplotné triedy T1 až T3.

Vzduchové výkony do 7000 m3/h.

DVV-EX

DVV-EX

Strešný ventilátor v EX vyhotovení bol vyvinutý na odsávanie výbušnej atmosféry zo zón 1 a 2 a pre teplotné triedy T1 až T4.

Certifikácia podľa platnej európskej smernice ATEX 94/9/EG. 

Vzduchové výkony od 40.000 m3/h.