Axialfläktar

Axialfläktar - Systemair

Systemair erbjuder ett brett utbud av axialfläktar i olika utföranden. För de flesta applikationer inom ventilations- eller luftkonditioneringssektorn samt i många industriella och kommersiella tillämpningar. Några exempel är: gruvdrift, tunnelventilation, ventilering av parkeringsplatser, applikationer i explosionsfarliga områden och högtemperaturfläktar för att utvinna värme och rök i händelse av brand.

Luftflöden upp till 13,9 m3/s.


Axialfläktar

Axialfläktar, blandat - Systemair

Axialfläktar, blandat

Axialfläktar för diverse applikationer.

Luftflöden upp till 0,78 m3/s.

Garagejetfläktar - Systemair

Garagejetfläktar

Axialjetfläktar för garageventilation

Väggmonterade axialflläktar med EC-motor - Systemair

Väggmonterade axialflläktar med EC-motor

Axialfläktar för lågt tryck med EC-motor.

Väggmonterade axialfläktarmed AC-motor - Systemair

Väggmonterade axialfläktarmed AC-motor

Axialfläktar för lågt tryck med AC-motor.