Brandsäkerhet

Brandsäkerhet - Systemair

För att begränsa skador och öka säkerheten när/om det brinner, så delas fastigheter in i olika brandceller. En brandcell finns för att begränsa och att förhindra spridning av värme och giftiga rökgaser till andra delar av fastigheten. Detta gör att det ställs särskilda krav på väggar och dörrar, i de delar som ingår in en brandcellsgräns. Även Ventilationssystemet som bryter genom en brandcellsgräns måste också ställas särskilda krav på. Därför finns olika sorter av brandskydd inom ventilation.

När vi i Sverige bygger högre, tätare och energieffektivare hus, så ställs det större krav på ventilationen och därmed brandskyddet.

Det regelverk som ligger till grund för byggnaders brandskydd och berör ventilationsinstallationer finns främst i Boverkets Byggregler BBR kapitel 5.

Systemairs brandspjäll är utformade och certifierade i enlighet med EN 15650 för att uppfylla EIS*. Spjällen kan regleras elektriskt manuellt, med microbrytare eller servomotor via styrsystem.

*E = höljets integritet , I = termisk isolering, S = rökläckage


Brandsäkerhet

Brand-/brandgasspjäll - Systemair

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/Brandgasspjällen är EI60 eller EI120 klassade beroende på montagesätt, samt även godkända för den högre täthetsklassen S

Samtliga Brand-/Brandgasspjäll är också P-Märkta

 

Rökgas- och evakueringsspjäll - Systemair

Rökgas- och evakueringsspjäll

Rökgasspjäll är konstruerade för mekaniska eller naturliga rök- och värmeevakueringssystem. Uppgiften är att extrahera giftiga gaser, rök och eld och tillhandahålla tillförsel av frisk luft till brandcellerna. Rökregevakueringsspjällen är utrustade med ställdon utan fjäder, därför har de två säkerhetslägen, ”öppna” och ”stängda” och kräver strömförsörjning även vid brand.