Centralaggregat

Centralaggregat

Geniox är ett modulaggregat som kan byggas i många olika varianter som kan uppfylla praktiskt taget alla ventilationsbehov i större byggnader. Geniox är extremt flexibla ventilationsaggregat, både vad gäller design och funktion. Flexibiliteten ökar möjligheterna att anpassa ventilationsaggregatet till varje projekt.

 

SystemairCAD

SystemairCAD designprogram garanterar optimal dimensionering av aggregatets funktioner. Programmet är mycket användarvänligt och möjliggör enkla och snabba kombinationer av funktioner och tekniska beräkningar. När du har designat aggregatet enligt önskemål och behov förbereder SystemairCAD automatiskt all teknisk dokumentation.


Centralaggregat

GENIOX GO

GENIOX GO

Geniox GO erbjuder ett antal förkonfigurerade funktioner för att skapa hjärtat i ventilationssystem. Luftbehandlingsaggregaten erbjuder en energieffektiv lösning för kommersiella och industriella applikationer. Geniox finns för luftflöden upp till 9,5 m3/s.

Geniox GO konfigureras i designprogrammet SystemairCAD som kan laddas ner från vår webbplats.

För att garantera tillförlitliga prestanda är Geniox GO godkänd av Euroventcertifierad.

Geniox

Geniox

Geniox erbjuder en rad funktioner för att utgöra hjärtat i alla ventilationssystem. Luftbehandlingsaggregaten erbjuder en energieffektiv ventilationslösning för kommersiella och industriella tillämpningar. Geniox finns för luftflöden upp till 9,5 m3/s. Det innebär att vi kan erbjuda en optimerad lösning oavsett projekt och bransch.

Geniox konfigureras i designprogrammet SystemairCAD som kan laddas ner från vår webbplats.

För att garantera tillförlitliga prestanda är Geniox godkänd av Euroventcertifierad.

DV

DV

Danvent DV är utformat som ett moduläst luftbehandlingsaggregat. Varje function placeras i aggregathöljet som består av en eller flera moduler. De modulära funktionerna kan konfigureras för flera olika applikationer för att vara hjärtat i ventilationssystemet-

Danvent DV finns i 14 olika storlekar med luftflöden från 0,4 - 24 m3/s.