Elektriska ventilationstillbehör

Elektriska ventilationstillbehör

Elektriska ventilationstillbehör


Elektriska ventilationstillbehör

Omkopplare

Omkopplare

Omkopplare för standardfläktar och rökgasfläktar.

Varvtalsregulatorer, transformator

Varvtalsregulatorer, transformator

5-stegs varvtalsregulatorer för både AC-fläktar (transformator) och EC-fläktar (5-stegs potentiometer).

Elektriska hastighetsreglage

Elektriska hastighetsreglage

Steglös varvtalsstyrning för både AC-fläktar (tyristor- och frekvensstyrning) och EC-fläktar, såväl som varvtalsstyrning för EC-fläktar med inbyggd givare (ECBasic och EC-Vent).

Elektriska ventilställdon & ventiler

Elektriska ventilställdon & ventiler

Ställdon för spjäll och ventiler. Ventiler för vatten och kylmedia.

Givare termostater och hygrostater

Givare termostater och hygrostater

Sensorer och givare för såväl kanal- som rumsmontage.

Övrig el. vent. styrutrustning

Övrig el. vent. styrutrustning

Elektrisk styrutrustning såsom motorskydd, kopplingsur för veckostyrning etc.