Elektriska ventilationstillbehör

Elektriska ventilationstillbehör - Systemair

Elektriska ventilationstillbehör


Elektriska ventilationstillbehör

Omkopplare - Systemair

Omkopplare

Omkopplare för standardfläktar och rökgasfläktar.

Varvtalsregulatorer, transformator - Systemair

Varvtalsregulatorer, transformator

5-stegs varvtalsregulatorer för både AC-fläktar (transformator) och EC-fläktar (5-stegs potentiometer).

Elektriska hastighetsreglage - Systemair

Elektriska hastighetsreglage

Steglös varvtalsstyrning för både AC-fläktar (tyristor- och frekvensstyrning) och EC-fläktar, såväl som varvtalsstyrning för EC-fläktar med inbyggd givare (ECBasic och EC-Vent).

Elektriska ventilställdon & ventiler - Systemair

Elektriska ventilställdon & ventiler

Ställdon för spjäll och ventiler. Ventiler för vatten och kylmedia.

Givare termostater och hygrostater - Systemair

Givare termostater och hygrostater

Sensorer och givare för såväl kanal- som rumsmontage.

Övrig el. vent. styrutrustning - Systemair

Övrig el. vent. styrutrustning

Elektrisk styrutrustning såsom motorskydd, kopplingsur för veckostyrning etc.