Fläktar & tillbehör

Fläktar & tillbehör

Systemair har ett brett utbud av fläktar för olika typer av applikationer, allt från bostäder och mindre kontor till sjukhus och stora industriapplikationer. Alla produkter i vårt utbud är noggrant testade både i laboratorium och ute på fältet, för att klara nuvarande och kommande krav på låg energianvändning. Alla produkter är även tillverkade för att möta de internationella miljökraven.


Fläktar & tillbehör

Kanalfläktar med cirkulär kanalanslutning

Kanalfläktar med cirkulär kanalanslutning

Kanalfläktar med cirkulär anslutning.

Luftflöden upp till 2,3 m3/s.

Kanalfläktar med rektangulär & kvadratisk kanalanslutning

Kanalfläktar med rektangulär & kvadratisk kanalanslutning

Kanalfläktar med rektangulär/kvadratisk anslutning.

Luftflöden upp till 3,35 m3/s.

Takfläktar

Takfläktar

Takfläktar med cirkulär eller kvadratisk anslutning.

Luftflöden upp till 3,8 m3/s.

Övriga fläktar

Övriga fläktar

Ett brett utbud av specialiserade fläktar för höga lufttemperaturer eller andra specifika tillämpningar.

Luftflöden upp till 3 m3/s (3000 l/s)

Elektriska ventilationstillbehör

Elektriska ventilationstillbehör

Elektriska ventilationstillbehör

Axialfläktar

Axialfläktar

Systemair erbjuder ett brett utbud av axialfläktar i olika utföranden. För de flesta applikationer inom ventilations- eller luftkonditioneringssektorn samt i många industriella och kommersiella tillämpningar. Några exempel är: gruvdrift, tunnelventilation, ventilering av parkeringsplatser, applikationer i explosionsfarliga områden och högtemperaturfläktar för att utvinna värme och rök i händelse av brand.

Luftflöden upp till 13,9 m3/s.

EX-klassade fläktar

EX-klassade fläktar

Kanal-, tak- eller axialfläktar för explosionsfarliga zoner enligt ATEX-direktivet. Exempel är bensinstationer, batterirum, lackering och kemisk industri.

Luftflöden upp till  52,7 m3/s.

Badrumsfläktar

Badrumsfläktar

Fläktar för toaletter och badrum

Luftflöden upp till 0,08 m3/s.

Fläktar för aggressiv miljö

Fläktar för aggressiv miljö

Fläktar utförda i motståndskraftig plast för aggressiv miljö med exempelvis syror, föroreningar eller andra vådliga media. Typsiska användningsområden är läkemedelsindustri, kemisk industri eller metallindustri.

Luftflöden upp till 2,1 m3/s.

Brandgasfläktar

Brandgasfläktar

Brandgasfläktar i olika utföranden för tak- eller kanalmontage.

Luftflöden upp till 70 m3/s.