Fläktar & tillbehör

Fläktar & tillbehör

Systemair har ett brett utbud av fläktar för olika typer av applikationer, allt från bostäder och mindre kontor till sjukhus och stora industriapplikationer. Alla produkter i vårt utbud är noggrant testade både i laboratorium och ute på fältet, för att klara nuvarande och kommande krav på låg energianvändning. Alla produkter är även tillverkade för att möta de internationella miljökraven.


Fläktar & tillbehör

Kanalfläktar med cirkulär kanalanslutning

Kanalfläktar med cirkulär kanalanslutning

Kanalfläktar med cirkulär anslutning.

Luftflöden upp till 2,3 m3/s.

Kanalfläktar med rektangulär & kvadratisk kanalanslutning

Kanalfläktar med rektangulär & kvadratisk kanalanslutning

Kanalfläktar med rektangulär/kvadratisk anslutning.

Luftflöden upp till 3,35 m3/s.

Takfläktar

Takfläktar

Takfläktar med cirkulär eller kvadratisk anslutning.

Luftflöden upp till 3,8 m3/s.

Övriga fläktar

Övriga fläktar

Ett brett utbud av specialiserade fläktar för höga lufttemperaturer eller andra specifika tillämpningar.

Luftflöden upp till 3 m3/s (3000 l/s)

Elektriska ventilationstillbehör

Elektriska ventilationstillbehör

Elektriska ventilationstillbehör

Axialfläktar

Axialfläktar

Systemair erbjuder ett brett utbud av axialfläktar i olika utföranden. För de flesta applikationer inom ventilations- eller luftkonditioneringssektorn samt i många industriella och kommersiella tillämpningar. Några exempel är: gruvdrift, tunnelventilation, ventilering av parkeringsplatser, applikationer i explosionsfarliga områden och högtemperaturfläktar för att utvinna värme och rök i händelse av brand.

Luftflöden upp till 13,9 m3/s.

EX-klassade fläktar

EX-klassade fläktar

Kanal-, tak- eller axialfläktar för explosionsfarliga zoner enligt ATEX-direktivet. Exempel är bensinstationer, batterirum, lackering och kemisk industri.

Luftflöden upp till  52,7 m3/s.

Badrumsfläktar

Badrumsfläktar

Fläktar för toaletter och badrum

Luftflöden upp till 0,08 m3/s.

Fläktar för aggressiv miljö

Fläktar för aggressiv miljö

Fläktar med soecialplast för aggressiv miljö med exempelvis syror, föroreningar eller andra vådliga media. Typsiska användningsområden är läkemedelsindustri, kemisk industri eller metallindustri.

Luftflöden upp till 2,1 m3/s.

Brandgasfläktar

Brandgasfläktar

Brandgasfläktar i olika utföranden för tak- eller kanalmontage.

Luftflöden upp till 70 m3/s.