Kompaktaggregat

Kompaktaggregat

Kompaktaggregat konstruerade och optimerade för att underlätta vid installation. Kompakt utförande med integrerade komponenter såsom fläkt, värmeväxlare, filter samt styrenhet i ett enda chassi gör kompaktaggregat till ett utmärkt val i många installationer för mindre och medelstora lokaler till skolor, flerbostadshus och kontor.


Kompaktaggregat

Tilluftsaggregat

Tilluftsaggregat

Tilluftsaggregat med isolerat hölje som innehåller fläkt, filter och värmare. Beroende på modell, finns utförande med eller utan kontrollsystem samt el- respektive vattenvärmare.

Undertaksaggregat

Undertaksaggregat

Luftbehandlingsaggregat för installation i undertak med begränsad inbyggnadshöjd.

Modellsortimentet erbjuder utförande med motströms- eller roterande värmeväxlare och med el- eller vattenvärmare.

Alla modeller har ett isolerat hölje med integrerade fläktar, filter, styrsystem och värmeväxlare.

Till luftbehandlingsaggregaten erbjuds ett stort utbud av tillbehör.

 

Sidoanslutna luftbehandlingsaggregat

Sidoanslutna luftbehandlingsaggregat

 

Luftbehandlingsaggregat med horisontella kanalanslutningar designat för att uppfylla gällande Ecodesign- och ErP-krav.

Alla modeller har ett isolerat hölje med integrerade fläktar, filter, styrsystem och värmeväxlare. Modellsortimentet erbjuder utförande med motströms- eller roterande värmeväxlare. Aggregaten levereras med eller utan eftervärmare (el-/vatten) .

Till luftbehandlingsaggregaten erbjuds ett stort utbud av tillbehör.

Toppanslutna luftbehandlingsaggregat

Toppanslutna luftbehandlingsaggregat

Aggregatserie i 6 storlekar för luftflöde upp till 1,85 m³/s 

Topvex är designat för att uppfylla gällande Ecodesign- och ErP-krav. 

Luftbehandlingsaggregat med vertikala kanalanslutningar för att ta mindre golvyta i anspråk.

Alla modeller har ett isolerat hölje med integrerade fläktar, filter, styrsystem och värmeväxlare. Modellsortimentet erbjuder utförande med motströms- eller roterande värmeväxlare. Aggregaten levereras med eller utan eftervärmare (el-/vatten) .

Till luftbehandlingsaggregaten erbjuds ett stort utbud av tillbehör.

Frånluftsaggregat

Frånluftsaggregat

Frånluftsaggregat

Lufflöde upp till 1,5 m³/s