Luftdistribution

Luftdistribution - Systemair

Systemair utvecklar, tillverkar och marknadsför komponenter för luftdistributionsomluftdon spjäll för bostäder och kommersiella byggnader. För att komponenterna ska bidra till ett bra inomhusklimat genomgår de omfattande mätningar av flöden, kastlängder, ljud och tryckfall.


Luftdistribution

Till- och frånluftsgaller - Systemair

Till- och frånluftsgaller

Till- från- och överluftsluftsgaller

Flödeskontroll - Systemair

Flödeskontroll

Regler- och avstängningsspjäll samt konstantflödesdon och VAV-enheter.

Specialprodukter - Systemair

Specialprodukter

Specialdon för specifika funktioner

Till- och frånluftsdon - Systemair

Till- och frånluftsdon

Till- och frånluftsdon för placering i tak, på vägg eller på golv.