Övriga fläktar

Övriga fläktar - Systemair

Ett brett utbud av specialiserade fläktar för höga lufttemperaturer eller andra specifika tillämpningar.

Luftflöden upp till 3 m3/s (3000 l/s)


Övriga fläktar

Jetfläkt, Centrifugal - Systemair

Jetfläkt, Centrifugal

Jetfläkt för ventilation i garage och parkeringshus. Luftens tryckraft 50-100N.

Luftflöden från 1720 till 2765l/s.

Boxfläkt med AC-motor för höga temperaturer - Systemair

Boxfläkt med AC-motor för höga temperaturer

Termobox högtemperaturfläktar med fläktmotorer separerade från luftströmmen. Finns med isolerat hölje och stort tillbehörssortiment.

Luftflöden från 420 till 1970l/s.

Boxfläkt med EC-motor för höga temperaturer - Systemair

Boxfläkt med EC-motor för höga temperaturer

Termobox energieffektiva högtemperaturfläktar med EC-motorer separerade från luftströmmen. Finns med isolerade höljen och stort tillbehörssortiment.

Luftflöden från 430 till 1770l/s.

Centrifugalfläkt med AC-motor för höga temperaturer - Systemair

Centrifugalfläkt med AC-motor för höga temperaturer

AxZent-fläktar från Systemair har rak luftgenomströmmning. Fläktmotorn är separerad från luftströmmen och klarar temperaturer upp till 120 °C på transporterad luft. Fläktarna har ett litet behov av underhåll. Fläkthuset är i runt utförande med eurovent 1/2 flänsar. Luftflöde 550 - 2500 l/s (1980 - 9000 m³/h).