Rökgas- och evakueringsspjäll

Rökgas- och evakueringsspjäll

Rökgasspjäll är konstruerade för mekaniska eller naturliga rök- och värmeevakueringssystem. Uppgiften är att extrahera giftiga gaser, rök och eld och tillhandahålla tillförsel av frisk luft till brandcellerna. Rökregevakueringsspjällen är utrustade med ställdon utan fjäder, därför har de två säkerhetslägen, ”öppna” och ”stängda” och kräver strömförsörjning även vid brand.


Rökgas- och evakueringsspjäll

Cirkulära rökgasspjäll

Cirkulära rökgasspjäll

Cirkulära rökgasspjäll med olika kombinationer.