SAVE Luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare

SAVE Luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare - Systemair

Topp- och sidoanslutna luftbehandlingsaggregat med energieffektiva EC fläktar, roterande värmeväxlare och integrerat styrsystem.

Luftflöden upp till 280 l/s


SAVE Luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare

SAVE VSR Sidoanslutna för undertak - Systemair

SAVE VSR Sidoanslutna för undertak

För anslutning av ventilationskanaler på luftbehandlingsaggregatets sidor 

SAVE VTR Toppanslutna - Systemair

SAVE VTR Toppanslutna

Energieffektiva luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare och kanalanslutningar av ventilationskanaler på ovansidan

SAVE VSR Sidoanslutna - Systemair

SAVE VSR Sidoanslutna

Energieffektiva luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare och kanalanslutningar av ventilationskanaler på sidorna