ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol

SAVE VSR 500

Artikelnummer: 88550

Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

Steglös, högeffektiv, roterande värmeväxlare som drivs med EC-motor

SAVE styrenhet med en kapacitiv display för styr, övervakning och driftsättning

Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå

Inspektionsluckor på fram och baksida

Kopplingsbox utanpå aggregatet för enkel inkoppling av tillbehör och givare

Modbus-kommunikation via RS-485

Konfigurerbar automatisk kontroll och styrning av fuktöverföring till tilluft

Konfigurerbar behovsstyrd ventilation för minskad energianvändning

Internet Access Module (IAM) som tillbehör

Beskrivning

 

SAVE VSR 500 luftbehandlingsaggregat för sidoanslutning av kanaler Energiåtervinningen sker med hjälp av en roterande värmeväxlare och med ett grundflöde som är anpassat för bostäder upp till ca 400 m² yta.

En steglös EC-motor driver den roterande värmeväxlaren för optimering av verkningsgrad och temperaturbehov samt gör det möjligt att välja funktionen, begränsad fuktåterföring från frånluft till tilluft. Aggregatet har en inbyggd elektrisk eftervärmare som standard.

Design

SAVE VSR 500 har dubbla galvaniserade höljen med mellanliggande isolering och är utvecklat för att placeras på vinden där kanalerna ska anslutas till aggregatet från sidan. Aggregatet har en extern kontrollpanel SAVE med touch-display som följer med aggregatet. Det är även möjligt att ansluta fler kontrollpaneler.

Funktioner

SAVE aggregaten har utrustats med nytt intelligent styrsystem. Touch-displayen med olika användarnivåer förenklar driftsättning, styr och övervakning. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering. Larm och driftval syns direkt i SAVE displayen.

Vid uppstart visas uppstartsguiden, som gör det enkelt att ställa in aggregatet för aktuella driftsförhållanden. Det inställda flödet och tilluftstemperaturen visas sedan med symboler och text i displayen. Detta kan sedan efterjusteras. Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift. Veckour för olika driftlägen. Filterperioden är förinställt men kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

Behovsstyrning kan ske med den inbyggda fuktgivaren, eller externa CO2, RH samt närvarogivare. SAVE Touch-panelen, de externa givarna och IAM modulen* ansluts till kopplingsboxen som är placerad ovanpå aggregatet.

Med tillbehöret Internet Access Module (IAM) ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVE´s webbplats eller smartphone-applikation.

Energieffektivt med låga SFP-värden

 

SAVE aggregaten har låga SFP-värden (Specific Fan Power) bl.a tack vare energieffektiva EC-motorer, fläktar och rotormotor. Det betyder att energianvändningen kan reduceras upp till 50 % i jämförelse med AC-lösningar.

Övrigt

 

Aggregatet är utrustat med speciella påsfilter med lågt tryckfall. Tilluftsfiler klass F7/ePM10 80% och frånluftsfilter klass G3/Grov 60% som standard. Även G3/Grov60% påsfilter finns som tillbehör för tilluft.

Passive House Institute (PHI) kräver det speciella filtersetet (F7/ePM1 60% - F7/ePM1 60%) för att certifieringen ska gälla. Detta finns tillgängligt som tillbehör.

Beställningsnyckel:

SAVE VSR 500

-

VTR Toppanslutet roterande värmeväxlare

-

VTC Toppanslutet med motströmsvärmeväxlare

- VSR Sidoanslutet med roterande värmeväxlare

 

- storlek 500

Ecodesign

Produkt
Företagsnamn Systemair
Produktnamn SAVE VSR 500
Standardaggregat
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -36,5 kWh/(m².a)
SEC Kall -79 kWh/(m².a)
SEC Varm -12,2 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 83 %
Maxflöde 641 m³/h
Max effekt 347 W
Ljudeffektsnivå LWA 50 dB(A)
Referensflöde 0,125 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,348 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,85
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Missing DictionaryId: 2673 4 %
Typ av produkt RAHU/AARE
Årlig elförbrukning (AEC average) 315 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 315 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 315 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 440 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 686 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 008 kWh/a
Enheter med lokal behovsstyrning
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -41 kWh/(m².a)
SEC Kall -84,5 kWh/(m².a)
SEC Varm -16,1 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 83 %
Maxflöde 641 m³/h
Max effekt 347 W
Ljudeffektsnivå LWA 50 dB(A)
Referensflöde 0,125 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,348 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,65
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Missing DictionaryId: 2673 4 %
Typ av produkt RAHU/AARE
Årlig elförbrukning (AEC average) 184 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 184 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 184 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 548 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 898 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 057 kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, standardutförande
Energiklass, lokal behovsstyrning

Tekniska parametrar

Produkt
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1~
Luftflöde 0,1389 m³/s
Rekommenderad säkring 13 A
Kapslingsklass IP24
Värmeväxlare
Rotormotor Variabel hastighet
Typ av värmeväxlare Roterandeväxlare
Värmare
Värmeeffekt 1,67 kW
Typ av värme El-värmare
Tilluft
Tillförd effekt, tilluftsfläkt 169 W
Frånluft
Tillförd effekt, frånluftsfläkt 169 W
Filter
Filterklass, tilluft ePM2.5 70%
Filterklass, frånluft Coarse 50%
Färg hölje
Färg hölje Galvaniserat stål
Dimensioner och vikt
Vikt 77 kg
Använd för
Installationsyp Horisontell
Tilluftssida Vänster; Höger
ErP
Energiklass, standardutförande A
Energiklass, lokal behovsstyrning A
Redo för ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
* Dränage
1 Uteluft

2

Tilluft

3

Frånluft

4

Avluft

RFA
DXF
BF VSR 500 F7/ePM2.5 70% Till Artikelnummer: 212475 BF VSR 500 F7/ePM2.5 70% Till .
BF VSR 500 G3/Coarse 50% Från Artikelnummer: 212476 BF VSR 500 G3/Coarse 50% Från .
BF VSR 500 G3/Grov 60% Till Artikelnummer: 208106 BF VSR 500 G3/Grov 60% Till .
BF VSR 500 PH kit Artikelnummer: 211586 BF VSR 500 PH kit .
CB 200/2,1KW 230V/1 Artikelnummer: 5384 CB 200/2,1KW 230V/1 .
CB Förvärmarkit Artikelnummer: 142852 CB Förvärmarkit .
CEC Kabel m/telekontakt 12 m Artikelnummer: 24782 CEC Kabel m/telekontakt 12 m .
CEC Kabel m/telekontakt 6 m Artikelnummer: 24783 CEC Kabel m/telekontakt 6 m .
CO2 Kanalgivare -1 100 mm Artikelnummer: 14906 CO2 Kanalgivare -1 100 mm .
CVVX 200 Kombigaller, svart Artikelnummer: 25395 CVVX 200 Kombigaller, svart .
CVVX 200 Kombigaller, vit Artikelnummer: 25397 CVVX 200 Kombigaller, vit .
CWK 200-3-2,5 Kylbatt.Rund Artikelnummer: 30023 CWK 200-3-2,5 Kylbatt.Rund .
Dränage kit, plast. Artikelnummer: 146077 Dränage kit, plast. .
FK 200 Fästklammer Artikelnummer: 1611 FK 200 Fästklammer .
Internet access module (IAM) Artikelnummer: 211243 Internet access module (IAM) .
LDC 200-600 Ljuddämpare Artikelnummer: 5194 LDC 200-600 Ljuddämpare .
LDC 200-900 Ljuddämpare Artikelnummer: 5195 LDC 200-900 Ljuddämpare .
Närvarodetektor/IR24-P Artikelnummer: 6995 Närvarodetektor/IR24-P .
RMK Reläkit 230V Artikelnummer: 153549 RMK Reläkit 230V .
RMK-T Reläkit 24V Artikelnummer: 153548 RMK-T Reläkit 24V .
RVAZ4 24A Ställdon 0-10V Artikelnummer: 9862 RVAZ4 24A Ställdon 0-10V .
SAVE Touch-display, Svart Artikelnummer: 138078 SAVE Touch-display, Svart .
SAVE Touch-display, Vit Artikelnummer: 138077 SAVE Touch-display, Vit .
Systemair-E CO2 Sensor Artikelnummer: 14904 Systemair-E CO2 Sensor .
Takfäste VSR 500 Artikelnummer: 131620 Takfäste VSR 500 .
Touch-display, väggmontagekit Artikelnummer: 140736 Touch-display, väggmontagekit .
Tryckknapp, impuls Artikelnummer: 9693 Tryckknapp, impuls .
Tune-R-200-3-M4 Artikelnummer: 311970 Tune-R-200-3-M4 .
VAV/CAV kit SAVE Artikelnummer: 140777 VAV/CAV kit SAVE .
VBC 200-2 Vattenbatteri Artikelnummer: 5459 VBC 200-2 Vattenbatteri .
VBC 200-3 Vattenbatteri Artikelnummer: 9841 VBC 200-3 Vattenbatteri .
ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs Artikelnummer: 6573 ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs .
ZTR 15-1,0 ventil 3-vägs Artikelnummer: 9672 ZTR 15-1,0 ventil 3-vägs .
ZTV 15-0,6 2-vägs ventil Artikelnummer: 6571 ZTV 15-0,6 2-vägs ventil .
ZTV 15-1,0 2-vägs ventil Artikelnummer: 9823 ZTV 15-1,0 2-vägs ventil .