ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol

SAVE VTC 300 R

Artikelnummer: 88380

Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

• Högeffektiv energiåtervinning med motströmsvärmeväxlare
• SAVE touch-display för styr, övervakning och driftsättning
• Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå
• Behovsstyrd ventilation med inbyggd fuktgivare som standard
• Automatisk avfrostning
• Kopplingsbox för enkel inkoppling av tillbehör och givare
• Modbus-kommunikation via RS-485
• Internet Access Module (IAM) som tillbehör

 

SAVE VTC 300 luftbehandlingsaggregat för toppanslutning av kanaler, energiåtervinning med hjälp av motströmsvärmeväxlare och med ett grundflöde som är anpassat för bostäder upp till ca 240 m².

SAVE VTC 300 är utvändigt vitlackerat med en integrerad touch-display i frontluckan. Finns i vänster eller högermodell och har dubbla höljen med mellanliggande isolering.

Aggregatet är utvecklat för att placeras i uppvärmt biutrymme. Ventilationskanalerna ska anslutas till aggregatet uppifrån. Flera kontrollpaneler går att ansluta och reglera aggregatet samtidigt. Alla komponenter är lätta att demontera för underhåll och service.

Funktioner

SAVE aggregaten har utrustats med det nya intelligenta styrsystemet SAVE. En Touch-display med olika användarnivåer förenklar driftsättning, styr och övervakning. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering vid eldning i öppen spis. Larm och driftval syns direkt i SAVE displayen.

Vid uppstart visas uppstartsguiden, som gör det enkelt att ställa in aggregatet för aktuella driftsförhållanden. Det inställda flödet och tilluftstemperaturen visas sedan med symboler och text i displayen. Detta kan sedan efterjusteras.

Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift. Veckour för olika driftlägen.

Filterperioden är förinställt men kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

SAVE VTC har en automatisk avfrostningsfunktion som kan väljas till 3 olika lägen beroende på inomhusmiljö och utomhusförhållanden.

I täta- eller i passivhus där obalanserad ventilation inte är tillåten, klarar luftbehandlingsaggregatet utan installerad förvärmare en utomhustemperatur ned -5°C och vid tillåten obalans ned till -15°C vid lägre utomhustemperatur än -15°C skall en förvärmare installeras.

Behovsstyrning sker med inbyggd fuktgivare eller externa CO2, RH och närvarogivare. Externa tillbehör som givare och värme-/kylbatterier ansluts till kopplingsboxen som är placerad på aggregatets ovansida.

Med tillbehöret Internet Access Module (IAM) ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVE´s webbplats eller smartphone-applikation.

Energieffektivt med låga SFP-värden

SAVE aggregaten har låga SFP-värden (Specific Fan Power) bl.a tack vare energieffektiva EC-motorer fläktar och rotormotor. Det betyder att energianvändningen kan reduceras upp till 50 % i jämförelse med AC-lösningar.

Övrigt

Aggregatet är utrustat med speciella planfilter för lågt tryckfall i klass G4/Grov 65%. Som tillbehör för tilluft finns både planfilter och påsfilter i klass F7/ePM1 55%, och för frånluft som planfilter i klass M5/ePM10 60%.

Som tillbehör finns elektrisk eftervärmare (för inbyggnad) eller vattenbatteri, även vattenbatteri för kyla.

Beställningsnyckel:

SAVE VTC 300

-VTR Toppanslutet med roterande värmeväxlare

-VTC Toppanslutet med motströmsvärmeväxlare

-VSR Sidoanslutet med roterande värmeväxlare

storlek 300

/ R= Högeraggregat (Tilluft till höger)

/ L= Vänsteraggregat (Tilluft vänster)

Ecodesign

Produkt
Företagsnamn Systemair
Produktnamn SAVE VTC 300 R
Standardaggregat
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -36,6 kWh/(m².a)
SEC Kall -79,5 kWh/(m².a)
SEC Varm -11,9 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Rekuperativ
Termisk verkningsgrad 85 %
Maxflöde 381 m³/h
Max effekt 174 W
Ljudeffektsnivå LWA 40 dB(A)
Referensflöde 0,074 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,35 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,85
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 2 %
Internt läckage 1 %
Typ av produkt RAHU/AAHE
Årlig elförbrukning (AEC average) 362 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 900 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 317 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 494 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 792 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 032 kWh/a
Enheter med lokal behovsstyrning
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -40,8 kWh/(m².a)
SEC Kall -84,7 kWh/(m².a)
SEC Varm -15,7 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Rekuperativ
Termisk verkningsgrad 85 %
Maxflöde 381 m³/h
Max effekt 174 W
Ljudeffektsnivå LWA 40 dB(A)
Referensflöde 0,074 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,35 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,65
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 2 %
Internt läckage 1 %
Typ av produkt RAHU/AAHE
Årlig elförbrukning (AEC average) 230 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 768 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 185 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 590 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 979 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 075 kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, standardutförande
Energiklass, lokal behovsstyrning

Tekniska parametrar

Produkt
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1~
Luftflöde 0,0833 m³/s
Rekommenderad säkring 10 A
Kapslingsklass IP24
Värmeväxlare
Typ av värmeväxlare Motströmsväxlare
Värmare
Typ av värme Inget
Tilluft
Tillförd effekt, tilluftsfläkt 85 W
Frånluft
Tillförd effekt, frånluftsfläkt 85 W
Filter
Filterklass, tilluft Coarse 65%
Filterklass, frånluft Coarse 65%
Färg hölje
Färg hölje, RAL RAL 9010
Dimensioner och vikt
Vikt 72 kg
Använd för
Installationsyp Vertikal
Tilluftssida Höger
ErP
Energiklass, standardutförande A
Energiklass, lokal behovsstyrning A
Redo för ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
1 Uteluft

2

Tilluft

3

Frånluft

4

Avluft

* Inspektionslucka

** Dränage

RFA
DXF

TEST

Anliggningsgivare -30-150°C Artikelnummer: 211523 Anliggningsgivare -30-150°C .
BF VTC 300 F7/ePM1 65% Till Artikelnummer: 207042 BF VTC 300 F7/ePM1 65% Till .
CB 160/2,7KW 230V/1 Artikelnummer: 5382 CB 160/2,7KW 230V/1 .
CB Förvärmarkit Artikelnummer: 142852 CB Förvärmarkit .
CE/CD-split Artikelnummer: 37367 CE/CD-split .
CEC Kabel m/telekontakt 12 m Artikelnummer: 24782 CEC Kabel m/telekontakt 12 m .
CEC Kabel m/telekontakt 6 m Artikelnummer: 24783 CEC Kabel m/telekontakt 6 m .
CO2 Kanalgivare -1 100 mm Artikelnummer: 14906 CO2 Kanalgivare -1 100 mm .
CVVX 160 Kombigaller, svart Artikelnummer: 25394 CVVX 160 Kombigaller, svart .
CVVX 160 Kombigaller, vit Artikelnummer: 25396 CVVX 160 Kombigaller, vit .
Eftervärmare VTC 300 R Artikelnummer: 138107 Eftervärmare VTC 300 R .
FK 160 Fästklammer Artikelnummer: 1610 FK 160 Fästklammer .
Internet access module (IAM) Artikelnummer: 211243 Internet access module (IAM) .
LDC 160-600 Ljuddämpare Artikelnummer: 5192 LDC 160-600 Ljuddämpare .
LDC 160-900 Ljuddämpare Artikelnummer: 5193 LDC 160-900 Ljuddämpare .
Närvarodetektor/IR24-P Artikelnummer: 6995 Närvarodetektor/IR24-P .
PF VTC 300 F7/ePM1 55% Tilluft Artikelnummer: 207041 PF VTC 300 F7/ePM1 55% Tilluft .
PF VTC 300 G4/Grov 65% T/F Artikelnummer: 207039 PF VTC 300 G4/Grov 65% T/F .
PF VTC 300 M5/ePM10 60% Till Artikelnummer: 207040 PF VTC 300 M5/ePM10 60% Till .
RMK Reläkit 230V Artikelnummer: 153549 RMK Reläkit 230V .
RMK-T Reläkit 24V Artikelnummer: 153548 RMK-T Reläkit 24V .
RVAZ4 24A Ställdon 0-10V Artikelnummer: 9862 RVAZ4 24A Ställdon 0-10V .
SAVE Touch-display, Svart Artikelnummer: 138078 SAVE Touch-display, Svart .
SAVE Touch-display, Vit Artikelnummer: 138077 SAVE Touch-display, Vit .
Systemair-E Co2 RH Sensor Artikelnummer: 211522 Systemair-E Co2 RH Sensor .
Systemair-E CO2 Sensor Artikelnummer: 14904 Systemair-E CO2 Sensor .
Takfäste VSR 500 Artikelnummer: 131620 Takfäste VSR 500 .
TG-K3 Kanalgivare -30-70°C Artikelnummer: 211524 TG-K3 Kanalgivare -30-70°C .
TG-R5 Rumsgivare 0-50°C Artikelnummer: 211525 TG-R5 Rumsgivare 0-50°C .
Touch-display, väggmontagekit Artikelnummer: 140736 Touch-display, väggmontagekit .
Tryckknapp, impuls Artikelnummer: 9693 Tryckknapp, impuls .
Tune-R-160-3-M4 Artikelnummer: 311969 Tune-R-160-3-M4 .
VAV/CAV kit SAVE Artikelnummer: 140777 VAV/CAV kit SAVE .
VBC 160-2 Vattenbatteri Artikelnummer: 5458 VBC 160-2 Vattenbatteri .
VBC 160-3 Vattenbatteri Artikelnummer: 9840 VBC 160-3 Vattenbatteri .
ZTR 15-0,4 3-vägs ventil Artikelnummer: 9670 ZTR 15-0,4 3-vägs ventil .
ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs Artikelnummer: 6573 ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs .
ZTV 15-0,4 2-vägs ventil Artikelnummer: 9829 ZTV 15-0,4 2-vägs ventil .
ZTV 15-0,6 2-vägs ventil Artikelnummer: 6571 ZTV 15-0,6 2-vägs ventil .