ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol

SAVE VTC 700 L

Artikelnummer: 88781

Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

• Högeffektiv energiåtervinning med motströmsvärmeväxlare
• SAVE touch-display för styr, övervakning och driftsättning
• Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå
• Behovsstyrd ventilation med inbyggd fuktgivare som standard
• Automatisk avfrostning
• Kopplingsbox för enkel inkoppling av tillbehör och givare
• Modbus-kommunikation via RS-485
• Internet Access Module (IAM) som tillbehör

 

SAVE VTC 700 luftbehandlingsaggregat för toppanslutning av kanaler, energiåtervinning med hjälp av motströmsvärmeväxlare och med ett grundflöde som är anpassat för bostäder upp till ca 550 m².

Luftbehandlingsaggregatet finns i vänster eller högermodell och har ett utvändigt vitlackerat Aggregatet har dubbla höljen med mellanliggande isolering och är utvecklat för att placeras i uppvärmt biutrymme där kanalerna ska anslutas till aggregatet uppifrån. Aggregatet har en extern kontrollpanel SAVE med touch-display som följer med aggregatet. Det är även möjligt att ansluta fler kontrollpaneler. Alla komponenter är lätta att demontera för underhåll och service.

Funktioner

SAVE aggregaten har utrustats med det nya intelligenta styrsystemet SAVE. En Touch-display med olika användarnivåer förenklar driftsättning, styr och övervakning. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering vid eldning i öppen spis. Larm och driftval syns direkt i SAVE displayen.

Vid uppstart visas uppstartsguiden som gör det enkelt att ställa in aggregatet för aktuella driftsförhållanden. Det inställda flödet och tilluftstemperaturen visas sedan med symboler och text i displayen. Detta kan sedan efterjusteras.

Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift. Veckour för olika driftlägen.

Filterperioden är förinställt men kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

Behovsstyrning kan ske med den inbyggda fuktgivaren, eller externa CO2, RH samt närvarogivare.

SAVE Touch-panelen, de externa givarna och IAM modulen ansluts till kopplingsboxen som är placerad ovanpå aggregatet.

Aggregatet har tre lägen för automatisk avfrostning som kan väljas beroende på inne- och utemiljö.

Med tillbehöret Internet Access Module (IAM) ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVE´s webbplats eller smartphone-applikation.

Energieffektivt med låga SFP-värden

SAVE aggregaten har låga SFP-värden (Specific Fan Power) bl.a tack vare effektiva motströmsvärmeväxlare och energieffektiva fläktar med EC-motorer. Det betyder att energianvändningen kan reduceras upp till 50 % i jämförelse med AC-lösningar.

Övrigt

Aggregatet är utrustat med speciella planfilter för lågt tryckfall i klass M5/ePM10 60%. Panelfilter F7/ePM1 55% och påsfilter F7/ePM1 60% finns som tillbehör för tilluft.

Elektrisk eftervärmare eller varmvattenbatteri för inbyggnad i aggregatet beställs separat som tillbehör. Den elektriska värmaren är på 4,5 kW och kräver matning 400 V.

Beställningsnyckel:

SAVE VTC 700

-VTR Toppanslutet med roterande värmeväxlare

-VTC Toppanslutet med motströmsvärmeväxlare

-VSR Sidoanslutet med roterande värmeväxlare

storlek 700

/ R= Högeraggregat (Tilluft till höger)

/ L= Vänsteraggregat (Tilluft vänster)

Ecodesign

Produkt
Företagsnamn Systemair
Produktnamn SAVE VTC 700 L
Standardaggregat
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -39,7 kWh/(m².a)
SEC Kall -82,9 kWh/(m².a)
SEC Varm -14,9 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Rekuperativ
Termisk verkningsgrad 86 %
Maxflöde 900 m³/h
Max effekt 341 W
Ljudeffektsnivå LWA 44 dB(A)
Referensflöde 0,175 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,223 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,85
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 2 %
Internt läckage 1 %
Typ av produkt RAHU/AAHE
Årlig elförbrukning (AEC average) 247 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 785 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 202 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 521 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 645 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 045 kWh/a
Enheter med lokal behovsstyrning
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -42,7 kWh/(m².a)
SEC Kall -86,8 kWh/(m².a)
SEC Varm -17,4 kWh/(m².a)
SEC Klass A+
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Rekuperativ
Termisk verkningsgrad 86 %
Maxflöde 900 m³/h
Max effekt 341 W
Ljudeffektsnivå LWA 44 dB(A)
Referensflöde 0,175 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,223 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,65
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 2 %
Internt läckage 1 %
Typ av produkt RAHU/AAHE
Årlig elförbrukning (AEC average) 163 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 701 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 118 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 611 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 9 019 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 085 kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, standardutförande
Energiklass, lokal behovsstyrning

Tekniska parametrar

Produkt
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1~
Luftflöde 0,1944 m³/s
Rekommenderad säkring 10 A
Kapslingsklass IP24
Värmeväxlare
Typ av värmeväxlare Motströmsväxlare
Värmare
Typ av värme Inget
Tilluft
Tillförd effekt, tilluftsfläkt 170 W
Frånluft
Tillförd effekt, frånluftsfläkt 170 W
Filter
Filterklass, tilluft ePM10 50%
Filterklass, frånluft ePM10 50%
Färg hölje
Färg hölje, RAL RAL 9010
Dimensioner och vikt
Vikt 151 kg
Använd för
Installationsyp Vertikal
Tilluftssida Vänster
ErP
Energiklass, standardutförande A
Energiklass, lokal behovsstyrning A+
Redo för ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
1 Uteluft

2

Tilluft

3

Frånluft

4

Avluft

* Dränage

** Höjd inkl monteringsfäste

RFA
DXF

TEST

Anliggningsgivare -30-150°C Artikelnummer: 211523 Anliggningsgivare -30-150°C .
BF VTC 700 F7/ePM1 60% GF Till Artikelnummer: 207470 BF VTC 700 F7/ePM1 60% GF Till .
CB 250/3,0KW 230V-1 Artikelnummer: 5385 CB 250/3,0KW 230V-1 .
CB 250/6,0KW 400V/2 Artikelnummer: 5372 CB 250/6,0KW 400V/2 .
CB 250/9,0KW 400V/3 Artikelnummer: 5373 CB 250/9,0KW 400V/3 .
CE/CD-split Artikelnummer: 37367 CE/CD-split .
CEC Kabel m/telekontakt 12 m Artikelnummer: 24782 CEC Kabel m/telekontakt 12 m .
CEC Kabel m/telekontakt 6 m Artikelnummer: 24783 CEC Kabel m/telekontakt 6 m .
CO2 Kanalgivare -1 100 mm Artikelnummer: 14906 CO2 Kanalgivare -1 100 mm .
CVVX 250 Kombigaller, svart Artikelnummer: 8498 CVVX 250 Kombigaller, svart .
CVVX 250 Kombigaller, vit Artikelnummer: 146260 CVVX 250 Kombigaller, vit .
CWK 250-3-2,5 Kylbatt.Rund Artikelnummer: 30024 CWK 250-3-2,5 Kylbatt.Rund .
Eftervärmare SAVE VTC 700 L Artikelnummer: 137746 Eftervärmare SAVE VTC 700 L .
FK 250 Fästklammer Artikelnummer: 1612 FK 250 Fästklammer .
Internet access module (IAM) Artikelnummer: 211243 Internet access module (IAM) .
LDC 250-900 Ljuddämpare Artikelnummer: 5196 LDC 250-900 Ljuddämpare .
Närvarodetektor/IR24-P Artikelnummer: 6995 Närvarodetektor/IR24-P .
PF VTC/VTR 700 F7/ePM1 60%Till Artikelnummer: 207472 PF VTC/VTR 700 F7/ePM1 60%Till .
PF VTC/VTR700 M5/ePM10 50% T/F Artikelnummer: 207471 PF VTC/VTR700 M5/ePM10 50% T/F .
RMK Reläkit 230V Artikelnummer: 153549 RMK Reläkit 230V .
RMK-T Reläkit 24V Artikelnummer: 153548 RMK-T Reläkit 24V .
RVAZ4 24A Ställdon 0-10V Artikelnummer: 9862 RVAZ4 24A Ställdon 0-10V .
SAVE Touch-display, Svart Artikelnummer: 138078 SAVE Touch-display, Svart .
SAVE Touch-display, Vit Artikelnummer: 138077 SAVE Touch-display, Vit .
Systemair-E Co2 RH Sensor Artikelnummer: 211522 Systemair-E Co2 RH Sensor .
Systemair-E CO2 Sensor Artikelnummer: 14904 Systemair-E CO2 Sensor .
TG-K3 Kanalgivare -30-70°C Artikelnummer: 211524 TG-K3 Kanalgivare -30-70°C .
TG-R5 Rumsgivare 0-50°C Artikelnummer: 211525 TG-R5 Rumsgivare 0-50°C .
Touch-display, väggmontagekit Artikelnummer: 140736 Touch-display, väggmontagekit .
Tryckknapp, impuls Artikelnummer: 9693 Tryckknapp, impuls .
Tune-R-250-3-M4 Artikelnummer: 311971 Tune-R-250-3-M4 .
VAV/CAV kit SAVE Artikelnummer: 140777 VAV/CAV kit SAVE .
VBC 250-2 Vattenbatteri Artikelnummer: 5460 VBC 250-2 Vattenbatteri .
VBC 250-3 Vattenbatteri Artikelnummer: 9843 VBC 250-3 Vattenbatteri .
ZTR 15-1,6 3-vägs ventil Artikelnummer: 9673 ZTR 15-1,6 3-vägs ventil .
ZTV 15-1,6 2-vägs ventil Artikelnummer: 9824 ZTV 15-1,6 2-vägs ventil .