ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol

SAVE VTR 300/B R

Artikelnummer: 88300

Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

• Steglös, högeffektiv, roterande värmeväxlare med EC-motor
• SAVE Touch-display för styr, övervakning och driftsättning
• Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå
• Kopplingsbox utanpå aggregatet för enkel inkoppling av tillbehör och givare
• Modbus-kommunikation via RS-485
• Konfigurerbar, automatisk kontroll av fuktöverföring till tilluft
• Konfigurerbar, behovsstyrd ventilation för minskad energianvändning
• Internet Access Module (IAM) som tillbehör

Separat anslutning för extern spiskåpa

Luftbehandlingsaggregat med toppanslutning av ventilationskanaler och med grundflöde som är anpassat för fastigheter upp till ca 240 m².

En steglös EC-motor driver den roterande värmeväxlaren för optimering av verkningsgrad och temperaturbehov samt gör det möjligt att välja funktionen, begränsad fuktåterföring från frånluft till tilluft. Aggregatet har en inbyggd elektrisk eftervärmare som standard.

Luftbehandlingsaggregatet finns i vänster eller högermodell, och har ett utvändigt vitlackerat plåthölje med en integrerad touch-display i frontluckan. Aggregatet är utvecklat för att placeras i uppvärmt biutrymme där kanalerna ska anslutas till aggregatet uppifrån. Fler kontrollpaneler går att ansluta och reglera aggregatet samtidigt. Alla komponenter är lätta att demontera för underhåll och service.

Beteckningen /B betyder att det finns en egen "bypass-kanal" på aggregatet för anslutning av extern spiskåpa. Luften från spiskåpan leds då förbi värmeväxlaren för att undvika nedsmutsning och bibehålla värmeväxlarens höga verkningsgrad.

Funktioner

SAVE aggregaten har utrustats med det nya intelligenta styrsystemet SAVE. En Touch-display med olika användarnivåer förenklar driftsättning, styr och övervakning. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering vid eldning i öppen spis. Larm och driftval syns direkt i SAVE displayen.

Vid uppstart visas uppstartsguiden som gör det enkelt att ställa in aggregatet för aktuella driftsförhållanden. Det inställda flödet och tilluftstemperaturen visas sedan med symboler och text i displayen. Detta kan sedan efterjusteras.

Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift. Veckour för olika driftlägen.

Filterperioden är förinställt men kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

Behovsstyrning kan ske med den inbyggda fuktgivaren, eller externa CO2, RH samt närvarogivare.

SAVE Touch-panelen, de externa givarna och IAM modulen* ansluts till kopplingsboxen som är placerad ovanpå aggregatet.

Med tillbehöret Internet Access Module (IAM) ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVE´s webbplats eller smartphone-applikation.

Energieffektivt med låga SFP-värden

SAVE aggregaten har låga SFP-värden (Specific Fan Power) bl.a. tack vare effektiva roterande värmeväxlare och energieffektiva EC-motorer. Det betyder att energianvändningen kan reduceras upp till 50 % i jämförelse med AC-lösningar.

Övrigt

Aggregatet levereras som standard med tilluftsfiler klass ePM2,5 70% och frånluftsfilter klass Coarse 50%. Även Coarse 60%. finns som tillbehör för tilluft.

Passive House Institute (PHI) kräver det specielt filtersetet (ePM1 60% tilluft + ePM1 60% frånluft) för att certifieringen ska gälla. Detta finns tillgängligt som tillbehör.

Beställningsnyckel:

SAVE VTR 300/B

-VTR Toppanslutet med roterande värmeväxlare

-VTC Toppanslutet med motströmsvärmeväxlare

-VSR Sidoanslutet med roterande värmeväxlare

storlek 300

/B= Med ”Bypass-kanal” förbi växlaren för anslutning till spiskåpa

R= Högeraggregat (Tilluft till höger)

L= Vänsteraggregat (Tilluft vänster)

Ecodesign

Produkt
Företagsnamn Systemair
Produktnamn SAVE VTR 300/B R
Standardaggregat
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -37,4 kWh/(m².a)
SEC Kall -80,4 kWh/(m².a)
SEC Varm -12,8 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 85 %
Maxflöde 367 m³/h
Max effekt 179 W
Ljudeffektsnivå LWA 44 dB(A)
Referensflöde 0,071 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,333 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,85
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Missing DictionaryId: 2673 4 %
Typ av produkt RAHU/AAHE
Årlig elförbrukning (AEC average) 301 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 301 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 301 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 494 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 792 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 032 kWh/a
Enheter med lokal behovsstyrning
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -41,5 kWh/(m².a)
SEC Kall -85,4 kWh/(m².a)
SEC Varm -16,3 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 85 %
Maxflöde 367 m³/h
Max effekt 179 W
Ljudeffektsnivå LWA 44 dB(A)
Referensflöde 0,071 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,333 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,65
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Missing DictionaryId: 2673 4 %
Typ av produkt RAHU/AAHE
Årlig elförbrukning (AEC average) 176 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 176 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 176 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 590 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 979 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 075 kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, standardutförande
Energiklass, lokal behovsstyrning

Tekniska parametrar

Produkt
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1~
Luftflöde 0,0833 m³/s
Rekommenderad säkring 10 A
Kapslingsklass IP24
Värmeväxlare
Rotormotor Variabel hastighet
Typ av värmeväxlare Roterandeväxlare
Värmare
Värmeeffekt 1,67 kW
Typ av värme El-värmare
Tilluft
Tillförd effekt, tilluftsfläkt 88 W
Frånluft
Tillförd effekt, frånluftsfläkt 88 W
Filter
Filterklass, tilluft ePM2.5 70%
Filterklass, frånluft Coarse 50%
Färg hölje
Färg hölje, RAL RAL 9010
Dimensioner och vikt
Vikt 70 kg
Använd för
Installationsyp Vertikal
Tilluftssida Höger
ErP
Energiklass, standardutförande A
Energiklass, lokal behovsstyrning A
Redo för ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
1 Uteluft

2

Tilluft

3

Frånluft

4

Avluft

* Vattenbatterianslutning

** Dränage

*** Höjd inkl montagefäste

*) Anslutning till spiskåpa

RFA
DXF
392-10/B Slimline Spiskåpa Vit Artikelnummer: 77265 392-10/B Slimline Spiskåpa Vit .
602-10/B Spiskåpa Rostfri Artikelnummer: 47562 602-10/B Spiskåpa Rostfri .
602-10/B Spiskåpa vit Artikelnummer: 47561 602-10/B Spiskåpa vit .
722-10/B TENDER Vägg 600 rostf Artikelnummer: 78976 722-10/B TENDER Vägg 600 rostf .
722-10/B TENDER Vägg 600 vit Artikelnummer: 78978 722-10/B TENDER Vägg 600 vit .
722-10/B TENDER Vägg 900 rostf Artikelnummer: 78977 722-10/B TENDER Vägg 900 rostf .
762-10/B OPAL Vägg 600 rostfri Artikelnummer: 78970 762-10/B OPAL Vägg 600 rostfri .
762-10/B OPAL Vägg 900 rostfri Artikelnummer: 78971 762-10/B OPAL Vägg 900 rostfri .
772-10/B OPAL Fri 900 rostfri Artikelnummer: 78972 772-10/B OPAL Fri 900 rostfri .
782-10/B STIL Vägg 600 rostfri Artikelnummer: 78973 782-10/B STIL Vägg 600 rostfri .
782-10/B STIL Vägg 900 rostfri Artikelnummer: 78974 782-10/B STIL Vägg 900 rostfri .
792-10/B STIL Fri 900 rostfri Artikelnummer: 78975 792-10/B STIL Fri 900 rostfri .
Anliggningsgivare -30-150°C Artikelnummer: 211523 Anliggningsgivare -30-150°C .
BF VTR 300 F7/ePM2.5 70% Till Artikelnummer: 212478 BF VTR 300 F7/ePM2.5 70% Till .
BF VTR 300 G3/Coarse 50% Frånl Artikelnummer: 212479 BF VTR 300 G3/Coarse 50% Frånl .
BF VTR 300 G3/Grov 60% Till Artikelnummer: 208269 BF VTR 300 G3/Grov 60% Till .
BF VTR 300 PH kit Artikelnummer: 211587 BF VTR 300 PH kit .
CB 160/1,2KW 230V/1 Artikelnummer: 5291 CB 160/1,2KW 230V/1 .
CB Förvärmarkit Artikelnummer: 142852 CB Förvärmarkit .
CE/CD-split Artikelnummer: 37367 CE/CD-split .
CEC Kabel m/telekontakt 12 m Artikelnummer: 24782 CEC Kabel m/telekontakt 12 m .
CEC Kabel m/telekontakt 6 m Artikelnummer: 24783 CEC Kabel m/telekontakt 6 m .
CO2 Kanalgivare -1 100 mm Artikelnummer: 14906 CO2 Kanalgivare -1 100 mm .
CVVX 160 Kombigaller, svart Artikelnummer: 25394 CVVX 160 Kombigaller, svart .
CVVX 160 Kombigaller, vit Artikelnummer: 25396 CVVX 160 Kombigaller, vit .
CWK 160-3-2,5 Kylbatt.Rund Artikelnummer: 30022 CWK 160-3-2,5 Kylbatt.Rund .
Dränage kit, plast. Artikelnummer: 146077 Dränage kit, plast. .
FK 160 Fästklammer Artikelnummer: 1610 FK 160 Fästklammer .
Internet access module (IAM) Artikelnummer: 211243 Internet access module (IAM) .
Kanalinklädnad VTR 300 Artikelnummer: 113489 Kanalinklädnad VTR 300 .
LDC 160-600 Ljuddämpare Artikelnummer: 5192 LDC 160-600 Ljuddämpare .
LDC 160-900 Ljuddämpare Artikelnummer: 5193 LDC 160-900 Ljuddämpare .
Närvarodetektor/IR24-P Artikelnummer: 6995 Närvarodetektor/IR24-P .
RMK Reläkit 230V Artikelnummer: 153549 RMK Reläkit 230V .
RMK-T Reläkit 24V Artikelnummer: 153548 RMK-T Reläkit 24V .
RVAZ4 24A Ställdon 0-10V Artikelnummer: 9862 RVAZ4 24A Ställdon 0-10V .
SAVE Touch-display, Svart Artikelnummer: 138078 SAVE Touch-display, Svart .
SAVE Touch-display, Vit Artikelnummer: 138077 SAVE Touch-display, Vit .
Systemair-E Co2 RH Sensor Artikelnummer: 211522 Systemair-E Co2 RH Sensor .
Systemair-E CO2 Sensor Artikelnummer: 14904 Systemair-E CO2 Sensor .
TG-K3 Kanalgivare -30-70°C Artikelnummer: 211524 TG-K3 Kanalgivare -30-70°C .
TG-R5 Rumsgivare 0-50°C Artikelnummer: 211525 TG-R5 Rumsgivare 0-50°C .
Touch-display, väggmontagekit Artikelnummer: 140736 Touch-display, väggmontagekit .
Tryckknapp, impuls Artikelnummer: 9693 Tryckknapp, impuls .
Tune-R-160-3-M4 Artikelnummer: 311969 Tune-R-160-3-M4 .
Vattenbatteri VTR 300 Artikelnummer: 141700 Vattenbatteri VTR 300 .
VAV/CAV kit SAVE Artikelnummer: 140777 VAV/CAV kit SAVE .
VBC 160-2 Vattenbatteri Artikelnummer: 5458 VBC 160-2 Vattenbatteri .
VBC 160-3 Vattenbatteri Artikelnummer: 9840 VBC 160-3 Vattenbatteri .
ZTR 15-0,4 3-vägs ventil Artikelnummer: 9670 ZTR 15-0,4 3-vägs ventil .
ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs Artikelnummer: 6573 ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs .
ZTV 15-0,4 2-vägs ventil Artikelnummer: 9829 ZTV 15-0,4 2-vägs ventil .
ZTV 15-0,6 2-vägs ventil Artikelnummer: 6571 ZTV 15-0,6 2-vägs ventil .