ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol

SAVE VTR 500 L

Artikelnummer: 88501

Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

• Steglös, högeffektiv, roterande värmeväxlare med EC-motor
• SAVE Touch-display för styr, övervakning och driftsättning
• Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå
• Kopplingsbox utanpå aggregatet för enkel inkoppling av tillbehör och givare
• Modbus-kommunikation via RS-485
• Konfigurerbar, automatisk kontroll av fuktöverföring till tilluft
• Konfigurerbar, behovsstyrd ventilation för minskad energianvändning
• Internet Access Module (IAM) som tillbehör

 

Luftbehandlingsaggregat för toppanslutning av kanaler, energiåtervinning med hjälp av roterande värmeväxlare och med ett grundflöde som är anpassat för fastigheter upp till ca 400 m².

En steglös EC-motor driver den roterande värmeväxlaren för optimering av verkningsgrad och temperaturbehov samt gör det möjligt att välja funktionen, begränsad fuktåterföring från frånluft till tilluft. Aggregatet har en inbyggd elektrisk eftervärmare som standard.

Design

Luftbehandlingsaggregat finns i vänster eller högermodell, och har ett utvändigt vitlackerat plåthölje med en integrerad touch-display i frontluckan. Aggregatet är utvecklat för att placeras i uppvärmt biutrymme där kanalerna ska anslutas till aggregatet uppifrån. Fler kontrollpaneler går att ansluta och reglera aggregatet samtidigt. Alla komponenter är lätta att demontera för underhåll och service.

Funktioner

SAVE aggregaten har utrustats med det nya intelligenta styrsystemet SAVE. En Touch-display med olika användarnivåer förenklar driftsättning, styr och övervakning. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering vid eldning i öppen spis. Larm och driftval syns direkt i SAVE displayen.

Vid uppstart visas uppstartsguiden som gör det enkelt att ställa in aggregatet för aktuella driftsförhållanden. Det inställda flödet och tilluftstemperaturen visas sedan med symboler och text i displayen. Detta kan sedan efterjusteras.

Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift. Veckour för olika driftlägen.

Filterperioden är förinställt men kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd

Behovsstyrning kan ske med den inbyggda fuktgivaren, eller externa CO2, RH samt närvarogivare.

SAVE Touch-panelen, de externa givarna och IAM modulen* ansluts till kopplingsboxen som är placerad ovanpå aggregatet.

Med tillbehöret Internet Access Module (IAM) ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVE´s webbplats eller smartphone-applikation.

Energieffektivt med låga SFP-värden

SAVE aggregaten har låga SFP-värden (Specific Fan Power) bl.a. tack vare effektiva roterande värmeväxlare och energieffektiva EC-motorer. Det betyder att energianvändningen kan reduceras upp till 50 % i jämförelse med AC-lösningar.

Övrigt

Aggregatet levereras som standard med tilluftsfiler klass ePM2,5 70% och frånluftsfilter klass Coarse 50%. Även Coarse 60% finns som tillbehör för tilluft.

Passive House Institute (PHI) kräver det specielt filtersetet (ePM10 80% tilluft + Coarse 70% frånluft) för att certifieringen ska gälla. Detta finns tillgängligt som tillbehör

 

Beställningsnyckel:

SAVE VTR 500

-VTR Toppanslutet med roterande värmeväxlare

-VTC Toppanslutet med motströmsvärmeväxlare

-VSR Sidoanslutet med roterande värmeväxlare

storlek 500

/ R

Högeraggregat (Tilluft till höger)

/ L

Vänsteraggregat (Tilluft vänster)

Ecodesign

Produkt
Företagsnamn Systemair
Produktnamn SAVE VTR 500 L
Standardaggregat
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -36,4 kWh/(m².a)
SEC Kall -79,1 kWh/(m².a)
SEC Varm -11,9 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 84 %
Maxflöde 571 m³/h
Max effekt 321 W
Ljudeffektsnivå LWA 47 dB(A)
Referensflöde 0,111 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,366 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,85
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Missing DictionaryId: 2673 4 %
Typ av produkt RAHU/AARE
Årlig elförbrukning (AEC average) 331 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 331 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 331 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 467 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 739 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 020 kWh/a
Enheter med lokal behovsstyrning
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -40,8 kWh/(m².a)
SEC Kall -84,5 kWh/(m².a)
SEC Varm -15,8 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 84 %
Maxflöde 571 m³/h
Max effekt 321 W
Ljudeffektsnivå LWA 47 dB(A)
Referensflöde 0,111 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,366 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,65
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Missing DictionaryId: 2673 4 %
Typ av produkt RAHU/AARE
Årlig elförbrukning (AEC average) 194 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 194 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 194 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 569 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 938 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 066 kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, standardutförande
Energiklass, lokal behovsstyrning

Tekniska parametrar

Produkt
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1~
Luftflöde 0,1389 m³/s
Rekommenderad säkring 13 A
Kapslingsklass IP24
Värmeväxlare
Rotormotor Variabel hastighet
Typ av värmeväxlare Roterandeväxlare
Värmare
Värmeeffekt 1,67 kW
Typ av värme El-värmare
Tilluft
Tillförd effekt, tilluftsfläkt 170 W
Frånluft
Tillförd effekt, frånluftsfläkt 170 W
Filter
Filterklass, tilluft ePM2.5 70%
Filterklass, frånluft Coarse 50%
Färg hölje
Färg hölje, RAL RAL 9010
Dimensioner och vikt
Vikt 85 kg
Använd för
Installationsyp Vertikal
Tilluftssida Vänster
ErP
Energiklass, standardutförande A
Energiklass, lokal behovsstyrning A
Redo för ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
1 Uteluft

2

Tilluft

3

Frånluft

4

Avluft

* Vattenbatterianslutning

**Dränage

*** Höjd inkl monteringskonsoll

RFA
DXF
Anliggningsgivare -30-150°C Artikelnummer: 211523 Anliggningsgivare -30-150°C .
BF VTR 500 F7/ePM2.5 70% Till Artikelnummer: 212481 BF VTR 500 F7/ePM2.5 70% Till .
BF VTR 500 G3/Coarse 50% Från Artikelnummer: 212482 BF VTR 500 G3/Coarse 50% Från .
CB 200/2,1KW 230V/1 Artikelnummer: 5384 CB 200/2,1KW 230V/1 .
CB Förvärmarkit Artikelnummer: 142852 CB Förvärmarkit .
CE/CD-split Artikelnummer: 37367 CE/CD-split .
CEC Kabel m/telekontakt 12 m Artikelnummer: 24782 CEC Kabel m/telekontakt 12 m .
CEC Kabel m/telekontakt 6 m Artikelnummer: 24783 CEC Kabel m/telekontakt 6 m .
CO2 Kanalgivare -1 100 mm Artikelnummer: 14906 CO2 Kanalgivare -1 100 mm .
CVVX 200 Kombigaller, svart Artikelnummer: 25395 CVVX 200 Kombigaller, svart .
CVVX 200 Kombigaller, vit Artikelnummer: 25397 CVVX 200 Kombigaller, vit .
CWK 200-3-2,5 Kylbatt.Rund Artikelnummer: 30023 CWK 200-3-2,5 Kylbatt.Rund .
Dränage kit, plast. Artikelnummer: 146077 Dränage kit, plast. .
FK 200 Fästklammer Artikelnummer: 1611 FK 200 Fästklammer .
Internet access module (IAM) Artikelnummer: 211243 Internet access module (IAM) .
LDC 200-600 Ljuddämpare Artikelnummer: 5194 LDC 200-600 Ljuddämpare .
LDC 200-900 Ljuddämpare Artikelnummer: 5195 LDC 200-900 Ljuddämpare .
Närvarodetektor/IR24-P Artikelnummer: 6995 Närvarodetektor/IR24-P .
RMK Reläkit 230V Artikelnummer: 153549 RMK Reläkit 230V .
RMK-T Reläkit 24V Artikelnummer: 153548 RMK-T Reläkit 24V .
RVAZ4 24A Ställdon 0-10V Artikelnummer: 9862 RVAZ4 24A Ställdon 0-10V .
SAVE Touch-display, Svart Artikelnummer: 138078 SAVE Touch-display, Svart .
SAVE Touch-display, Vit Artikelnummer: 138077 SAVE Touch-display, Vit .
Systemair-E Co2 RH Sensor Artikelnummer: 211522 Systemair-E Co2 RH Sensor .
Systemair-E CO2 Sensor Artikelnummer: 14904 Systemair-E CO2 Sensor .
TG-K3 Kanalgivare -30-70°C Artikelnummer: 211524 TG-K3 Kanalgivare -30-70°C .
TG-R5 Rumsgivare 0-50°C Artikelnummer: 211525 TG-R5 Rumsgivare 0-50°C .
Touch-display, väggmontagekit Artikelnummer: 140736 Touch-display, väggmontagekit .
Tryckknapp, impuls Artikelnummer: 9693 Tryckknapp, impuls .
Tune-R-200-3-M4 Artikelnummer: 311970 Tune-R-200-3-M4 .
Vattenbatteri VTR 500 Artikelnummer: 141701 Vattenbatteri VTR 500 .
VAV/CAV kit SAVE Artikelnummer: 140777 VAV/CAV kit SAVE .
VBC 200-2 Vattenbatteri Artikelnummer: 5459 VBC 200-2 Vattenbatteri .
VBC 200-3 Vattenbatteri Artikelnummer: 9841 VBC 200-3 Vattenbatteri .
ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs Artikelnummer: 6573 ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs .
ZTR 15-1,0 ventil 3-vägs Artikelnummer: 9672 ZTR 15-1,0 ventil 3-vägs .
ZTV 15-0,6 2-vägs ventil Artikelnummer: 6571 ZTV 15-0,6 2-vägs ventil .
ZTV 15-1,0 2-vägs ventil Artikelnummer: 9823 ZTV 15-1,0 2-vägs ventil .