ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol

SAVE VTR 700 L

Artikelnummer: 88701

Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

• Steglös, högeffektiv, roterande värmeväxlare med EC-motor
• SAVE Touch-display för styr, övervakning och driftsättning
• Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå
• Kopplingsbox utanpå aggregatet för enkel inkoppling av tillbehör och givare
• Modbus-kommunikation via RS-485
• Konfigurerbar, automatisk kontroll av fuktöverföring till tilluft
• Konfigurerbar, behovsstyrd ventilation för minskad energianvändning
• Internet Access Module (IAM) som tillbehör

Exkl. eftervärmare i tilluftskanal. Elektrisk eftervärmare eller varmvattenbatteri för inbyggnad i aggregatet beställs separat.

SAVE VTR 700 luftbehandlingsaggregat för toppanslutning av kanaler, energiåtervinning med hjälp av roterande värmeväxlare och med ett grundflöde som är anpassat för fastigheter upp till ca 550 m².

En steglös EC-motor driver den roterande värmeväxlaren för optimering av verkningsgrad och temperaturbehov samt gör det möjligt att välja funktionen begränsad fuktåterföring från frånluft till tilluft. Tilluftseftervärmare, el eller vatten för enkel inbyggnad, beställs separat.

Design

Luftbehandlingsaggregat finns i vänster eller högermodell, och har ett utvändigt vitlackerat plåthölje. Aggregatet har dubbla höljen med mellanliggande isolering och är utvecklat för att placeras i uppvärmt biutrymme där kanalerna ska anslutas till aggregatet uppifrån. Aggregatet har en extern kontrollpanel SAVE med touch-display som följer med aggregatet. Det är även möjligt att ansluta fler kontrollpaneler. Alla komponenter är lätta att demontera för underhåll och service.

Funktioner

SAVE aggregaten har utrustats med det nya intelligenta styrsystemet SAVE. En Touch-display med olika användarnivåer förenklar driftsättning, styr och övervakning. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering vid eldning i öppen spis. Larm och driftval syns direkt i SAVE displayen.

Vid uppstart visas uppstartsguiden som gör det enkelt att ställa in aggregatet för aktuella driftsförhållanden. Det inställda flödet och tilluftstemperaturen visas sedan med symboler och text i displayen. Detta kan sedan efterjusteras.

Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift. Veckour för olika driftlägen.

Filterperioden är förinställt men kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

Behovsstyrning kan ske med den inbyggda fuktgivaren, eller externa CO2, RH samt närvarogivare.

SAVE Touch-panelen, de externa givarna och IAM modulen* ansluts till kopplingsboxen som är placerad ovanpå aggregatet.

Med tillbehöret Internet Access Module (IAM) ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVE´s webbplats eller smartphone-applikation.

Energieffektivt med låga SFP-värden

SAVE aggregaten har låga SFP-värden (Specific Fan Power) bl.a. tack vare effektiva roterande värmeväxlare och energieffektiva EC-motorer. Det betyder att energianvändningen kan reduceras upp till 50 % i jämförelse med AC-lösningar.

Övrigt

Aggregatet är utrustat med speciella planfilter för lågt tryckfall i klass M5/ePM10 60%. Panelfilter för tilluften i klass F7/ePM1 55% finns som tillval.

Beställningsnyckel:

SAVE VTR 700

-VTR Toppanslutet med roterande värmeväxlare

-VTC Toppanslutet med motströmsvärmeväxlare

-VSR Sidoanslutet med roterande värmeväxlare

storlek 700

/ R

Högeraggregat (Tilluft till höger)

/ L

Vänsteraggregat (Tilluft vänster)

Ecodesign

Produkt
Företagsnamn Systemair
Produktnamn SAVE VTR 700 L
Standardaggregat
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -38,7 kWh/(m².a)
SEC Kall -80,9 kWh/(m².a)
SEC Varm -14,5 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 82 %
Maxflöde 954 m³/h
Max effekt 354 W
Ljudeffektsnivå LWA 39 dB(A)
Referensflöde 0,186 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,239 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,85
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 2 %
Internt läckage Inte tillämplig
Missing DictionaryId: 2673 4 %
Typ av produkt RAHU/AARE
Årlig elförbrukning (AEC average) 216 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 216 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 216 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 413 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 633 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 1 996 kWh/a
Enheter med lokal behovsstyrning
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -42,1 kWh/(m².a)
SEC Kall -85,4 kWh/(m².a)
SEC Varm -17,3 kWh/(m².a)
SEC Klass A+
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 82 %
Maxflöde 954 m³/h
Max effekt 354 W
Ljudeffektsnivå LWA 39 dB(A)
Referensflöde 0,186 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,239 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,65
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 2 %
Internt läckage Inte tillämplig
Missing DictionaryId: 2673 4 %
Typ av produkt RAHU/AARE
Årlig elförbrukning (AEC average) 127 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 127 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 127 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 528 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 857 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 047 kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, Standardaggregat
Energiklass, Lokala krav

Tekniska parametrar

Produkt
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1~
Luftflöde 0,1944 m³/s
Rekommenderad säkring 13 A
Kapslingsklass IP24
Värmeväxlare
Rotormotor Variabel hastighet
Typ av värmeväxlare Roterande
Värmare
Typ av värme Inget
Tilluft
Tillförd effekt, tilluftsfläkt 168 W
Frånluft
Tillförd effekt, frånluftsfläkt 168 W
Filter
Filterklass, tilluft ePM10 50%
Filterklass, frånluft ePM10 50%
Färg hölje
Färg hölje, RAL RAL 9010
Dimensioner och vikt
Vikt 188 kg
Använd för
Installationsyp Vertikal
Tilluftssida Vänster
ErP
Energiklass, Standardaggregat A
Energiklass, Lokala krav A+
Redo för ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
1 Uteluft

2

Tilluft

3

Frånluft

4

Avluft

* Vattenbatterianslutning

**Dränage

*** Höjd inkl monteringskonsoll

RFA
DXF
Anliggningsgivare -30-150°C Artikelnummer: 211523 Anliggningsgivare -30-150°C .
CB 250/3,0KW 230V-1 Artikelnummer: 5385 CB 250/3,0KW 230V-1 .
CB Förvärmarkit Artikelnummer: 142852 CB Förvärmarkit .
CE/CD-split Artikelnummer: 37367 CE/CD-split .
CEC Kabel m/telekontakt 12 m Artikelnummer: 24782 CEC Kabel m/telekontakt 12 m .
CEC Kabel m/telekontakt 6 m Artikelnummer: 24783 CEC Kabel m/telekontakt 6 m .
CO2 Kanalgivare -1 100 mm Artikelnummer: 14906 CO2 Kanalgivare -1 100 mm .
CVVX 250 Kombigaller, svart Artikelnummer: 8498 CVVX 250 Kombigaller, svart .
CVVX 250 Kombigaller, vit Artikelnummer: 146260 CVVX 250 Kombigaller, vit .
CWK 250-3-2,5 Kylbatt.Rund Artikelnummer: 30024 CWK 250-3-2,5 Kylbatt.Rund .
Eftervärmare VTR 700 L 1,67kW Artikelnummer: 138100 Eftervärmare VTR 700 L 1,67kW .
FK 250 Fästklammer Artikelnummer: 1612 FK 250 Fästklammer .
Internet access module (IAM) Artikelnummer: 211243 Internet access module (IAM) .
LDC 250-900 Ljuddämpare Artikelnummer: 5196 LDC 250-900 Ljuddämpare .
Närvarodetektor/IR24-P Artikelnummer: 6995 Närvarodetektor/IR24-P .
PF VTC/VTR 700 F7/ePM1 60%Till Artikelnummer: 207472 PF VTC/VTR 700 F7/ePM1 60%Till .
PF VTC/VTR700 M5/ePM10 50% T/F Artikelnummer: 207471 PF VTC/VTR700 M5/ePM10 50% T/F .
RMK Reläkit 230V Artikelnummer: 153549 RMK Reläkit 230V .
RMK-T Reläkit 24V Artikelnummer: 153548 RMK-T Reläkit 24V .
RVAZ4 24A Ställdon 0-10V Artikelnummer: 9862 RVAZ4 24A Ställdon 0-10V .
SAVE Touch-display, Svart Artikelnummer: 138078 SAVE Touch-display, Svart .
SAVE Touch-display, Vit Artikelnummer: 138077 SAVE Touch-display, Vit .
Systemair-E Co2 RH Sensor Artikelnummer: 211522 Systemair-E Co2 RH Sensor .
Systemair-E CO2 Sensor Artikelnummer: 14904 Systemair-E CO2 Sensor .
TG-K3 Kanalgivare -30-70°C Artikelnummer: 211524 TG-K3 Kanalgivare -30-70°C .
TG-R5 Rumsgivare 0-50°C Artikelnummer: 211525 TG-R5 Rumsgivare 0-50°C .
Touch-display, väggmontagekit Artikelnummer: 140736 Touch-display, väggmontagekit .
Tryckknapp, impuls Artikelnummer: 9693 Tryckknapp, impuls .
Tune-R-250-3-M4 Artikelnummer: 311971 Tune-R-250-3-M4 .
Vattenbatteri VTR 700 L Artikelnummer: 138101 Vattenbatteri VTR 700 L .
VAV/CAV kit SAVE Artikelnummer: 140777 VAV/CAV kit SAVE .
VBC 250-2 Vattenbatteri Artikelnummer: 5460 VBC 250-2 Vattenbatteri .
VBC 250-3 Vattenbatteri Artikelnummer: 9843 VBC 250-3 Vattenbatteri .
ZTR 15-1,6 3-vägs ventil Artikelnummer: 9673 ZTR 15-1,6 3-vägs ventil .
ZTV 15-1,6 2-vägs ventil Artikelnummer: 9824 ZTV 15-1,6 2-vägs ventil .