Sidoanslutna luftbehandlingsaggregat

Sidoanslutna luftbehandlingsaggregat

 

Luftbehandlingsaggregat med horisontella kanalanslutningar designat för att uppfylla gällande Ecodesign- och ErP-krav.

Alla modeller har ett isolerat hölje med integrerade fläktar, filter, styrsystem och värmeväxlare. Modellsortimentet erbjuder utförande med motströms- eller roterande värmeväxlare. Aggregaten levereras med eller utan eftervärmare (el-/vatten) .

Till luftbehandlingsaggregaten erbjuds ett stort utbud av tillbehör.


Sidoanslutna luftbehandlingsaggregat

DVCompact

DVCompact

Kompaktaggregat.

Luftflöden upp till 11 m3/s.

TIME

TIME

Kompaktaggregat med luftflöde 0,4 - 3,3 m3/s.

TOPVEX SC

TOPVEX SC

Topvex SC – kompaktaggregat med motströmsväxlare, finns i 5 storlekar och luftflöden upp till ca 1,8 m³/s

Topvex SC är ett energieffektivt kompaktaggregat med värmeåtervinning i form av motströmsvärmeväxlare.

Aggregatet är försett med energieffektiva EC-fläktar, vilka även ger förbättrade ljudprestanda. Fläktpaketen är lätt åtkomliga för service och underhåll. Motströmsvärmeväxlare höjer effektiviteten ytterligare. Verkningsgraden för värmeåtervinningen är högre än 80% (Enligt EN308, ”Stopdefrosting”). Det låga egentryckfallet bidrar också till den goda energihushållningen.

Topvex SC passar bra även vid ombyggnad eftersom alla storlekar klarar 90cm breda transportöppningar.

Aggregaten finns i utförande för konstant eller behovsstyrt luftflöde och levereras komplett med styr för att underlätta installation och driftsättning. Styrfunktioner som ingår är bl a automatik för sommardrift med kylåtervinning samt avfrostning med förbigång. Topvex SC har även en integrerad DUC med möjlighet till uppkoppling mot överordnat system.

För att garantera tillförlitliga prestanda är Topvex SC Euroventcertifierad.

TOPVEX SR

TOPVEX SR

Topvex SR – kompaktaggregat med roterande värmeåtervinning, finns i 5 storlekar för luftflöden upp till 1,5 m³/s

Topvex SR är en serie luftbehandlingsaggregat med roterande värmeåtervinning. Aggregatet är försett med energieffektiva EC-fläktar, vilka även ger förbättrade ljudprestanda. Fläktpaketen är lätt åtkomliga för service och underhåll.

Topvex SR är utrustad med effektiv roterande värmeåtervinning. Verkningsgraden är minst 80% vid rekommenderade luftflöden.

Aggregatets chassi är utformat för att ge bästa täthet, såväl internt som externt.

Topvex SR finns för konstant eller variabelt luftflöde och är utrustat med komplett styrsystem med möjlighet till uppkoppling till överordnat system.

För att garantera tillförlitliga prestanda är Topvex SR Euroventcertifierad.

TOPVEX SXC

TOPVEX SXC

Topvex SX/C – energieffektiva aggregat med motströmsväxlare, finns i tre storlekar med luftflöden upp till 0,8 m3/s

Topvex SX/C är en serie luftbehandlingsaggregat, utrustade med effektiva motströmsväxlare som ger över 80% torr verkningsgrad (EN308).

För att säkerställa låg energianvändning också under sommartid så är aggregatets värmeväxlare utrustad med en automatisk förbigång som klarar 100% av luftflödet. Den inbyggda styrutrustningen innehåller energisparfunktioner såsom kylåtervinning, frikyla, sommardrift, årsschema med helgdagar, utetemperaturstyrd luftreglering etc. Behovsstyrning kan tillämpas med C02-, närvaro-, fukt- eller luftkvalitetsgivare.

Aggregatet är utformat för att inkoppling, inspektion och underhåll kan utföras så enkelt som möjligt. Aggregatets chassi är utformat för att ge bästa täthet, såväl internt som externt.

Topvex SX/C finns med två eftervärmningsalternativ, el respektive vatten som finns i två effektvarianter.

I standardutförande är Topvex SX/C designat för steglös spänningskontroll, men CAV- och VAV-styrning finns som tillbehörspaket.

För att garantera tillförlitliga prestanda är Topvex SC/C Euroventcertifierad.