Tilluftsgaller

Tilluftsgaller

Galler för installation i vägg eller tak.


Tilluftsgaller

NOVA-A

NOVA-A

Justerbara galler

NOVA-E

NOVA-E

Frånluftsgaller

NOVA-L

NOVA-L

Galler med fasta blad