TLP 315/6,0 Tilluftspaket

Artikelnummer: 75007

Låg ljudnivå

Spänningsreglerbar

Tilluftsaggregat med värme

Enkelt demonterbar inspektionslucka

Kompakt

Ett kompaktaggregat bestående av fläkt, värmare, filter G4 samt låda i galvaniserad stålplåt. Invändigt ljud-, brand- och kondensisolerad med 50 mm mineralull.

Anslutningsstosar med gummitätning. Tätningslister av neoprengummi och lock med bygellås.

Observera att fläkten alltid ska anslutas till 230 V. Efterblåsning erfordras normalt ej. (Lägsta lufthastighet 1,5 m/s). Max. utgående lufttemperatur är 40° C.

Fläkten regleras med transformator eller tyristor. Värmedel regleras lämpligast med effektregulator, pulser och kanalgivare.

Filter bytes efter behov, dock minst två gånger per år.

Ecodesign

Produkt
Företagsnamn Systemair
Produktnamn TLP 315/6,0 Tilluftspaket
Standardaggregat
Enligt ErP 2016
Specifik energianvändning (SEC) -9,4 kWh/(m².a)
SEC Kall -25,8 kWh/(m².a)
SEC Varm 0 kWh/(m².a)
SEC Klass F
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat UVU
Typ av drivenhet Extern MSD eller VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Ingen
Termisk verkningsgrad (UVU) Inte tillämplig
Maxflöde 806 m³/h
Max effekt 219 W
Ljudeffektsnivå LWA 45 dB(A)
Referensflöde 0,206 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,248 W/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 1
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 1,5
Externt läckage 2 %
Årlig elförbrukning (AEC average) 311 kWh
Årlig besparing (AHS Cold) 311 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 311 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 1 715 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 3 355 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 776 kWh/a
Enheter med lokal behovsstyrning
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -24,2 kWh/(m².a)
SEC Kall -51,3 kWh/(m².a)
SEC Varm -8,7 kWh/(m².a)
SEC Klass C
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat UVU
Typ av drivenhet Extern MSD eller VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Ingen
Termisk verkningsgrad (UVU) Inte tillämplig
Maxflöde 806 m³/h
Max effekt 219 W
Ljudeffektsnivå LWA 45 dB(A)
Referensflöde 0,2061 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,248 W/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 1
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 1,5
Externt läckage 2 %
Årlig elförbrukning (AEC average) 163 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 163 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 163 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 2 830 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 5 536 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 1 280 kWh/a

Tekniska parametrar

Nominella data
Spänning (nominal) 400 V
Frekvens 50 Hz
Fas 3~
Fas 1~
Tillförd effekt (P1) tilluftsfläkt 222 W
Ström 0,974 A
Varvtal 2 792 r.p.m.
Luftflöde 0,048 till 0,239 m³/s
Ljuddata
Ljudtrycksnivå, 3 m (20m² Sabin) 48 dB(A)
Skydd/Klassificering
Kapslingsklass IP44
Isolationsklass F
Data enligt ErP
Energiklass, Standardaggregat F
Energiklass, Lokala krav C
Redo för ErP-krav ErP 2016
Filter
Filterklass, tilluft G4
Styrenhet och givare
Värmeeffekt 6 kW
Dimensioner och vikt
Vikt 43 kg
Andra
Luftbehandlingsaggregat Tilluft
Typ av värme Elektrisk
Images Dimensions - TLP 315/6,0 Tilluftspaket - Systemair
A B C D E F øG H

531

231

529

525

798

745

315

740

Pulser-M 230V/400V - Systemair Artikelnummer: 5144 Pulser-M 230V/400V

with Systemair logo / 230/400V

.
RE 1,5 Transformator - Systemair Artikelnummer: 5000 RE 1,5 Transformator

Femstegs transformatorreglering 1 fas

.
REE 2 Tyristor utanpåliggande - Systemair Artikelnummer: 5316 REE 2 Tyristor utanpåliggande

Tidigare MTY

.
REU 1,5 Transformator - Systemair Artikelnummer: 5004 REU 1,5 Transformator

Femstegs transformatorreglering växlande hög/låg drift

.
SG 315 Beröringsskydd - Systemair Artikelnummer: 5611 SG 315 Beröringsskydd .
DTV200-OEM inkl.anslutningsset - Systemair Artikelnummer: 6261 DTV200-OEM inkl.anslutningsset .
TG-K330 Kanalgivare 0-30°C - Systemair Artikelnummer: 5160 TG-K330 Kanalgivare 0-30°C .
TG-R530 Rumsgivare 0-30°C - Systemair Artikelnummer: 5163 TG-R530 Rumsgivare 0-30°C

with Systemair logo

.
FK 315 Fästklammer - Systemair Artikelnummer: 1613 FK 315 Fästklammer

SYSTEMAIR FK Fast clamps each 315 dia

.
LDC 315-600 Ljuddämpare - Systemair Artikelnummer: 5949 LDC 315-600 Ljuddämpare .
LDC 315-900 Ljuddämpare - Systemair Artikelnummer: 5197 LDC 315-900 Ljuddämpare .
LDRC 315-1000 Ljuddämpare - Systemair Artikelnummer: 7783 LDRC 315-1000 Ljuddämpare .
LDRC 315-500 Ljuddämpare - Systemair Artikelnummer: 7782 LDRC 315-500 Ljuddämpare .
RSK 315 Backspjäll - Systemair Artikelnummer: 5604 RSK 315 Backspjäll

Systemair RSK damper 315,steel,8 pcs/box 160 pcs/pallet

.
Filter TLP 200 6 Coarse 60% - Systemair Artikelnummer: 203263 Filter TLP 200 6 Coarse 60%

430x425 med ram G4

.