Toppanslutna luftbehandlingsaggregat

Toppanslutna luftbehandlingsaggregat

Aggregatserie i 6 storlekar för luftflöde upp till 1,85 m³/s 

Topvex är designat för att uppfylla gällande Ecodesign- och ErP-krav. 

Luftbehandlingsaggregat med vertikala kanalanslutningar för att ta mindre golvyta i anspråk.

Alla modeller har ett isolerat hölje med integrerade fläktar, filter, styrsystem och värmeväxlare. Modellsortimentet erbjuder utförande med motströms- eller roterande värmeväxlare. Aggregaten levereras med eller utan eftervärmare (el-/vatten) .

Till luftbehandlingsaggregaten erbjuds ett stort utbud av tillbehör.


Toppanslutna luftbehandlingsaggregat

TOPVEX TR

TOPVEX TR

Kompaktaggregat med roterande värmeåtervinning, finns i 6 storlekar för luftflöden upp till 1,7 m³/s

Topvex TR är utrustad med roterande värmeåtervinning och har försetts med effektiva roterande värmeväxlare med över 80% verkningsgrad vid nominellt luftflöde. Aggregatet är försett med energieffektiva EC-fläktar, vilka även ger förbättrade ljudprestanda. Fläktpaketen är lätt åtkomliga för service och underhåll.

Aggregatets chassi är utformat för att ge bästa täthet, såväl internt som externt. Stort fokus har lagts på att göra servicearbetet enkelt.

Topvex TR finns för konstant eller variabelt luftflöde och är utrustat med komplett styrsystem som kan koppla upp till olika överordnade system.

För att garantera tillförlitliga prestanda är Topvex TR Euroventcertifierad.

TOPVEX TXC

TOPVEX TXC

Topvex TX/C – energieffektiva aggregat med motströmsväxlare, finns i tre storlekar med luftflöden upp till 0,8 m³/s

Topvex TX/C är en serie luftbehandlingsaggregat, utrustade med effektiva motströmsväxlare som ger över 80% torr verkningsgrad (EN308).

För att säkerställa låg energianvändning också under sommartid så är aggregatets värmeväxlare utrustad med en automatisk förbigång som klarar 100% av luftflödet. Den inbyggda styrutrustningen innehåller energisparfunktioner såsom kylåtervinning, frikyla, sommardrift, årsschema med helgdagar, utetemperaturstyrd luftreglering etc. Behovsstyrning kan tillämpas med C02-, närvaro-, fukt- eller luftkvalitetsgivare.

Aggregatet är utformat för att inkoppling, inspektion och underhåll kan utföras så enkelt som möjligt. Aggregatets chassi är utformat för att ge bästa täthet, såväl internt som externt.

Topvex TX/C finns med två eftervärmningsalternativ, el respektive vatten som finns i två effektvarianter.

I standardutförande är Topvex TX/C designat för steglös spänningskontroll, VAV-styrning finns som tillbehörspaket.

För att garantera tillförlitliga prestanda är Topvex TX/C Euroventcertifierad.