Undertaksaggregat

Undertaksaggregat - Systemair

Luftbehandlingsaggregat för installation i undertak med begränsad inbyggnadshöjd.

Modellsortimentet erbjuder utförande med motströms- eller roterande värmeväxlare och med el- eller vattenvärmare.

Alla modeller har ett isolerat hölje med integrerade fläktar, filter, styrsystem och värmeväxlare.

Till luftbehandlingsaggregaten erbjuds ett stort utbud av tillbehör.

 


Undertaksaggregat

TOPVEX FC - Systemair

TOPVEX FC

Topvex FC – Kompaktaggregat med motströmsvärmeväxlare, finns i 3 storlekar med luftflöden upp till 740 l/s

Topvex FC är ett värmeåtervinningsaggregat speciellt lämpat för installation i tak. Bygghöjden är endast 350 mm för den minsta storleken.

Som alla andra aggregat i Topvex-serien är även Topvex FC mycket energieffektiv. Med de dubbla motströmsvärmeväxlarna uppnås verkningsgrader på över 80% (uppmätt i enlighet med EN308). Detta bidrar i sin tur naturligtvis till låga SFP-värden. En annan fördel med motströmsvärmeväxlare är att man undviker läckage mellan till- och frånluft.

Topvex FC är försett med stora luckor som underlättar service och underhåll. När aggregatet installeras i tak kan det förses med skjutluckor (tillbehör).

För att underlätta installation och igångkörning är Topvex FC utrustat med komplett kompetent styrutrustning som bland mycket annat har behovsstyrd avfrostningsfunktion. Aggregatet kan kopplas upp mot överordnat system. El/styrboxen kan tiltas för bättre åtkomst vid inkoppling.

För att garantera tillförlitliga prestanda är Topvex FC Euroventcertifierad.

TOPVEX FR - Systemair

TOPVEX FR

Topvex FR – ventilationsaggregat med låg bygghöjd och roterande värmeväxlare, finns i 4 storlekar för luftflöden upp till 1,1 m³/s

Topvex FR är utrustad med roterande värmeåtervinning och har försetts med effektiva roterande värmeväxlare med över 80% verkningsgrad vid nominellt luftflöde. Aggregatet är försett med energieffektiva EC-fläktar, vilka även ger förbättrade ljudprestanda. Fläktpaketen är lätt åtkomliga för service och underhåll.

Aggregatets chassi är utformat för att ge bästa täthet, såväl internt som externt. Stort fokus har lagts på att göra servicearbetet enkelt.

Topvex FR finns för konstant eller variabelt luftflöde och är utrustat med komplett styrsystem som kan koppla upp till olika överordnade system.

För att garantera tillförlitliga prestanda är Topvex FR Euroventcertifierad.