Denna produkt har utgått ur sortimentet

X-VR 400 EV/B /3 Aggregat

Artikelnummer: 12461

• Användarvänlig manövrering via inbyggd och/eller separat kontrollpanel

• Högeffektiv roterande värmeväxlare

• Automatisk växling mellan normal- och sommardrift

• Flexibel installation utan behov av kondensavlopp

• Automatisk bypass-funktion vid användning med spiskåpa

• Behovsstyrning

VR-400 EV/B är framtagen för att ventilera bostäder och mindre lokaler/kontor. Det vitlackerade aggregatet är avsett för montage på vägg i t ex tvättstuga, grovkök, förråd eller liknande. Aggregaten levereras komplett med automatik, fläktar för från/tilluft, roterande värmeväxlare samt filter. Aggregatet säkerställer en tillräcklig tilluftstemperatur tack vare den roterande växlarens höga verkningsgrad i kombination med det elektriska eftervärmningsbatteriet som automatiskt kopplas in vid behov.

En spiskåpa kan anslutas till aggregatet via en separat kanal anslutning på toppen av aggregatet. Den förorenade frånluften från spiskåpan leds direkt till frånluftsfläkten utan att komma i kontakt med den roterande värmeväxlaren.

Aggregaten växlar automatiskt mellan normaldrift med värmeåtervinning och sommardrift utan värmeåtervinning. Vid undertemperatur i frånluften aktiveras värmeväxlaren automatiskt för återvinning av kyla.

Kontrollpanelen av typen CE, är enkel att använda med knappar för val av luftmängd, tilluftstemperatur och filterintervall. Indikeringslampor visar valda inställningar, om eftervärmarbatteriet är aktivt eller om det är dags att byta filter mm. Indikeringslamporna hjälper också till genom att visa eventuella felmeddelanden. Vecko-ur kan kopplas till för dag resp. nattdrift. Co2 eller närvaro givare (potentialfri kontakt) kan kopplas till för behovsstyrning.

Elektriska anslutningar:

• Nätanslutning via jordad stickkontakt (ca 1 m).

• 2-ledar kabel för potentialfri signal från ev. spiskåpa.

• 4-ledar kabel (12V) för signal från ev extern kontrollpanel. Ansluts via utvändig snabbkoppling eller via plint på kretskortet. Grenkontakt(er) används vid anslutning av flera externa kontrollpaneler.

• 2-ledar kabel (12V) för anslutning av ev tidur.

Tekniska parametrar

Produkt
Spänning (nominal) 230 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1~
Rekommenderad säkring 10 A
Kapslingsklass IP24
Värmeväxlare
Typ av värmeväxlare Roterande
Värmare
Värmeeffekt 1,67 kW
Tilluft
Tillförd effekt, tilluftsfläkt 138 W
Frånluft
Tillförd effekt, frånluftsfläkt 138 W
Filter
Filterklass, tilluft EU7
Filterklass, frånluft EU3
Dimensioner och vikt
Vikt 62 kg
Använd för
Installationsyp Vertikal
IGK 160 Intagsgaller - Systemair Artikelnummer: 1632 IGK 160 Intagsgaller

Steel,mesh screen

.
Vecko-ur - Systemair Artikelnummer: 5589 Vecko-ur

(Paladin 173 110)

.
CBMB 160/1,8 230V/1 - Systemair Artikelnummer: 4657 CBMB 160/1,8 230V/1 .
FK 160 Fästklammer - Systemair Artikelnummer: 1610 FK 160 Fästklammer

SYSTEMAIR FK Fast clamps each 160 dia

.
LDC 160-600 Ljuddämpare - Systemair Artikelnummer: 5192 LDC 160-600 Ljuddämpare .
LDC 160-900 Ljuddämpare - Systemair Artikelnummer: 5193 LDC 160-900 Ljuddämpare .
F-T120 Timerram - Systemair Artikelnummer: 5137 F-T120 Timerram .