ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol

SAVE VSR 300

Med Save Cair kontroller

Artikelnummer: 88350

Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

Steglös, högeffektiv, roterande värmeväxlare som drivs med EC-motor

SAVE styrenhet med en kapacitiv display för styr, övervakning och driftsättning

Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå

Inspektionsluckor på fram och baksida

Kopplingsbox utanpå aggregatet för enkel inkoppling av tillbehör och givare

Modbus-kommunikation via RS-485

Konfigurerbar automatisk kontroll och styrning av fuktöverföring till tilluft

Konfigurerbar behovsstyrd ventilation för minskad energianvändning

Internet Access Module (IAM) som tillbehör

Beskrivning

SAVE VSR 300 luftbehandlingsaggregat för sidoanslutning av kanaler Energiåtervinningen sker med hjälp av en roterande värmeväxlare och med ett grundflöde som är anpassat för bostäder upp till ca 240 m².

En steglös EC-motor driver den roterande värmeväxlaren för optimering av verkningsgrad och temperaturbehov samt gör det möjligt att välja funktionen, begränsad fuktåterföring från frånluft till tilluft. Aggregatet har en inbyggd elektrisk eftervärmare som standard.

Design

SAVE VSR 300 har dubbla galvaniserade höljen med mellanliggande isolering och är utvecklat för att placeras på vinden där kanalerna ska anslutas till aggregatet från sidan. Aggregatet har en extern kontrollpanel SAVE med touch-display som följer med aggregatet. Det är även möjligt att ansluta fler kontrollpaneler.

Funktioner

SAVE aggregaten har utrustats med det nya intelligenta styrsystemet SAVE En Touch-display med olika användarnivåer förenklar driftsättning, styr och övervakning. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering. Larm och driftval syns direkt i SAVE displayen.

Vid uppstart visas uppstartsguiden, som gör det enkelt att ställa in aggregatet för aktuella driftsförhållanden. Det inställda flödet och tilluftstemperaturen visas sedan med symboler och text i displayen. Detta kan sedan efterjusteras.

Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift. Veckour för olika driftlägen.

Filterperioden är förinställt men kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

Behovsstyrning kan ske med den inbyggda fuktgivaren, eller externa CO2, RH samt närvarogivare.

SAVE Touch-panelen, de externa givarna och IAM modulen* ansluts till kopplingsboxen som är placerad ovanpå aggregatet.

Med tillbehöret Internet Access Module (IAM) ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVE´s webbplats eller smartphone-applikation.

Energieffektivt med låga SFP-värden

SAVE aggregaten har låga SFP-värden (Specific Fan Power) bl.a tack vare energieffektiva EC-motorer, fläktar och rotormotor. Det betyder att energianvändning kan reduceras upp till 50 % i jämförelse med AC-lösningar.

Övrigt

Aggregatet är utrustat med speciella påsfilter med lågt tryckfall. Tilluftsfiler klass F7/ePM10 80% och frånluftsfilter klass G3/Coarse 60% som standard. Även G3/Coarse 60% påsfilter finns som tillbehör för tilluft.

Passive House Institute (PHI) kräver det speciella filterset F7/ePM1 60% - M5/ePM10 50%) för att certifieringen ska gälla. Detta finns tillgängligt som tillbehör.

Beställningsnyckel:

SAVE VSR 300

-VSR Sidoanslutet med roterande värmeväxlare

storlek 300

Ecodesign

Produkt
Företagsnamn Systemair
Produktnamn SAVE VSR 300
Standardaggregat
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -37,4 kWh/(m².a)
SEC Kall -80,4 kWh/(m².a)
SEC Varm -12,8 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 85 %
Maxflöde 367 m³/h
Max effekt 176 W
Ljudeffektsnivå LWA 42 dB(A)
Referensflöde 0,071 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,334 W/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,85
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Carry over 4 %
Typ av produkt RAHU/AARE
Årlig elförbrukning (AEC average) 303 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 303 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 303 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 494 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 792 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 032 kWh/a
Enheter med lokal behovsstyrning
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -41,5 kWh/(m².a)
SEC Kall -85,4 kWh/(m².a)
SEC Varm -16,3 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 85 %
Maxflöde 367 m³/h
Max effekt 176 W
Ljudeffektsnivå LWA 42 dB(A)
Referensflöde 0,071 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,334 W/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,65
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Carry over 4 %
Typ av produkt RAHU/AARE
Årlig elförbrukning (AEC average) 177 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 177 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 177 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 590 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 979 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 075 kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, Standardaggregat

Tekniska parametrar

Produkt
Spänning (nominal) 230 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1~
Luftflöde 0,0833 m³/s
Rekommenderad säkring 10 A
Kapslingsklass IP24
Värmeväxlare
Rotormotor Variabel hastighet
Typ av värmeväxlare Roterande
Värmare
Värmeeffekt 1,67 kW
Typ av värme Elektrisk
Tilluft
Tillförd effekt, tilluftsfläkt 83 W
Frånluft
Tillförd effekt, frånluftsfläkt 83 W
Filter
Filterklass, tilluft Coarse 60%
Filterklass, frånluft Coarse 50%
Färg hölje
Färg hölje Galvaniserat stål
Dimensioner och vikt
Vikt 65 kg
Använd för
Installationsyp Horisontell
Tilluftssida Vänster; Höger
ErP
Energiklass, Standardaggregat A
Energiklass, Lokala krav A
Redo för ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
* Dränage
1 Uteluft

2

Tilluft

3

Frånluft

4

Avluft

RFA
DXF
BF VSR 300 F7/ePM2.5 70% Till Artikelnummer: 212472 BF VSR 300 F7/ePM2.5 70% Till

Påsfilter F7/ePM2.5 70% Tilluft

.
BF VSR 300 G3/Coarse 50% Frånl Artikelnummer: 212473 BF VSR 300 G3/Coarse 50% Frånl

Påsfilter G3/Coarse 50% Frånluft

.
BF VSR 300 G3/Grov 60% Till Artikelnummer: 208103 BF VSR 300 G3/Grov 60% Till

Bag filter G3/Coarse 60% Supply Air

.
BF VSR 300 PH kit Artikelnummer: 211585 BF VSR 300 PH kit

Passiv hus filter kit. F7 tilluft och M5 frånluft

.
CB 160/1,2KW 230V/1 Artikelnummer: 5291 CB 160/1,2KW 230V/1 .
CB Förvärmarkit Artikelnummer: 142852 CB Förvärmarkit

Tillbehör för anslutning av CB till SAVECair kontroller

.
CEC Kabel m/telekontakt 12 m Artikelnummer: 24782 CEC Kabel m/telekontakt 12 m

Vit

.
CEC Kabel m/telekontakt 6 m Artikelnummer: 24783 CEC Kabel m/telekontakt 6 m

Vit

.
CO2 Kanalgivare -1 100 mm Artikelnummer: 14906 CO2 Kanalgivare -1 100 mm

CO2 kanalgivare, längd: 100 mm

.
CVVX 160 Kombigaller, svart Artikelnummer: 25394 CVVX 160 Kombigaller, svart

RAL 9005

.
CVVX 160 Kombigaller, vit Artikelnummer: 25396 CVVX 160 Kombigaller, vit

RAL 9016

.
CWK 160-3-2,5 Kylbatt.Rund Artikelnummer: 30022 CWK 160-3-2,5 Kylbatt.Rund

circular, d=160mm

.
Dränage kit, plast. Artikelnummer: 146077 Dränage kit, plast.

Tillbehör till SAVE VTR 250

.
FK 160 Fästklammer Artikelnummer: 1610 FK 160 Fästklammer

SYSTEMAIR FK Fast clamps each 160 dia

.
Internet access module (IAM) Artikelnummer: 211243 Internet access module (IAM)

SAVE Touch

.
IR24-P Närvarogivare Artikelnummer: 6995 IR24-P Närvarogivare

Närvarogivare

.
LDC 160-600 Ljuddämpare Artikelnummer: 5192 LDC 160-600 Ljuddämpare .
LDC 160-900 Ljuddämpare Artikelnummer: 5193 LDC 160-900 Ljuddämpare .
RMK Reläkit 230V Artikelnummer: 153549 RMK Reläkit 230V

Reläsats för SAVE

.
RMK-T Reläkit 24V Artikelnummer: 153548 RMK-T Reläkit 24V

Reläsats med tranformator för SAVE

.
RVAZ4 24A Ställdon 0-10V Artikelnummer: 9862 RVAZ4 24A Ställdon 0-10V .
SAVE Touch-display, Svart Artikelnummer: 138078 SAVE Touch-display, Svart

Svart

.
SAVE Touch-display, Vit Artikelnummer: 138077 SAVE Touch-display, Vit

Vit

.
Systemair-E CO2 Sensor Artikelnummer: 14904 Systemair-E CO2 Sensor

CO2 wall unit, no display

.
Takfäste VSR300 Artikelnummer: 131610 Takfäste VSR300

Takfäste VSR300

.
Touch-display, väggmontagekit Artikelnummer: 140736 Touch-display, väggmontagekit

Väggmontagekit till SAVECair touch-display

.
Tryckknapp, impuls Artikelnummer: 9693 Tryckknapp, impuls .
Tune-R-160-3-M4 Artikelnummer: 311969 Tune-R-160-3-M4

regl&avst spjäll f runda kanaler,stål,klassC4,Belimo TF230

.
VAV/CAV kit SAVE Artikelnummer: 140777 VAV/CAV kit SAVE

SAVE Touch

.
VBC 160-2 Vattenbatteri Artikelnummer: 5458 VBC 160-2 Vattenbatteri .
VBC 160-3 Vattenbatteri Artikelnummer: 9840 VBC 160-3 Vattenbatteri .
ZTR 15-0,4 3-vägs ventil Artikelnummer: 9670 ZTR 15-0,4 3-vägs ventil

DN 15 Kvs 0,4

.
ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs Artikelnummer: 6573 ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs

DN 15 Kvs 0,6

.
ZTV 15-0,4 2-vägs ventil Artikelnummer: 9829 ZTV 15-0,4 2-vägs ventil

DN 15 Kvs 0,4

.
ZTV 15-0,6 2-vägs ventil Artikelnummer: 6571 ZTV 15-0,6 2-vägs ventil

DN 15 Kvs 0,6

.