ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol

SAVE VTC 200 L

Artikelnummer: 88281

Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

• Högeffektiv energiåtervinning med motströmsvärmeväxlare
• SAVE touch-display för styr, övervakning och driftsättning
• Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå
• Behovsstyrd ventilation med inbyggd fuktgivare som standard
• Automatisk avfrostning
• Kopplingsbox för enkel inkoppling av tillbehör och givare
• Modbus-kommunikation via RS-485
• Internet Access Module (IAM) som tillbehör

SAVE VTC 200 luftbehandlingsaggregat för toppanslutning av kanaler, energiåtervinning med hjälp av motströmsvärmeväxlare och med ett grundflöde som är anpassat för bostäder upp till ca 180 m².

Luftbehandlingsaggregatet finns i vänster eller högermodell och har ett utvändigt vitlackerat plåthölje med en integrerad touch-display i frontluckan, samt ett inre hölje som är tillverkat av polypropylen (EPP) vilket ger bra isolering mot ljud och värmeförluster. Aggregatet är utvecklat för att placeras i uppvärmt biutrymme där kanalerna ska anslutas till aggregatet uppifrån. Fler kontrollpaneler går att ansluta och reglera aggregatet samtidigt. Alla komponenter är lätta att demontera för underhåll och service.

Intelligenta styrsystemet SAVE. En Touch-display med olika användarnivåer förenklar driftsättning, styr och övervakning. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering vid eldning i öppen spis. Larm och driftval syns direkt i SAVE displayen.

Uppstartsguiden ser till att aggregatet inte körs vid felaktiga förhållanden. Den aktuella inställningen visas tydligt med symboler och text på displayen, t.ex. tilluftstemperatur och fläkthastighet. Inställning av till- och frånluftsflöde görs vid driftstarten men kan även efterjusteras.

Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift, Veckour för olika driftlägen Filterperioden är förinställt men kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd

Behovsstyrning sker med inbyggd fuktgivare eller externa CO2, RH och närvarogivare. Externa tillbehör som givare och värme-/kylbatterier ansluts till kopplingsboxen som är placerad på aggregatets ovansida.

Aggregatet har tre lägen för automatisk avfrostning som kan väljas beroende på inne- och utemiljö.

Med tillbehöret Internet Access Module (IAM) ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVE´s webbplats eller smartphone-applikation.

Energieffektivt med låga SFP-värden

SAVE aggregaten har låga SFP-värden (Specific Fan Power) bl.a tack vare effektiva motströmsvärmeväxlare och energieffektiva fläktar med EC-motorer. Det betyder att energianvändningen kan reduceras upp till 50 % i jämförelse med AC-lösningar.

Övrigt

Aggregatet är utrustat med speciella planfilter för lågt tryckfall i klass G4/ Grov 65%. För tilluft finns filter klass F7/ePM1 55% som tillbehör.

Eftervärmare, elektrisk värmare eller vattenbatteri finns som tillbehör. Så även vattenbatteri för kyla.

Beställningsnyckel:

SAVE VTC 200

-VTR Toppanslutet med roterande värmeväxlare

-VTC Toppanslutet med motströmsvärmeväxlare

-

VSR Sidoanslutet med roterande värmeväxlare

storlek 200

/ R= Högeraggregat (Tilluft till höger)

/ L= Vänsteraggregat (Tilluft vänster)

Ecodesign

Produkt
Företagsnamn Systemair
Produktnamn SAVE VTC 200 L
Standardaggregat
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -39,9 kWh/(m².a)
SEC Kall -84,7 kWh/(m².a)
SEC Varm -14,2 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Rekuperativ
Termisk verkningsgrad 92 %
Maxflöde 267 m³/h
Max effekt 142 W
Ljudeffektsnivå LWA 45 dB(A)
Referensflöde 0,052 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,287 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,85
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 2 %
Internt läckage 1 %
Typ av produkt RAHU/AAHE
Årlig elförbrukning (AEC average) 304 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 843 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 259 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 684 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 9 163 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 118 kWh/a
Enheter med lokal behovsstyrning
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -43,1 kWh/(m².a)
SEC Kall -88,4 kWh/(m².a)
SEC Varm -17,2 kWh/(m².a)
SEC Klass A+
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Rekuperativ
Termisk verkningsgrad 92 %
Maxflöde 267 m³/h
Max effekt 142 W
Ljudeffektsnivå LWA 45 dB(A)
Referensflöde 0,052 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,287 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,65
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 2 %
Internt läckage 1 %
Typ av produkt RAHU/AAHE
Årlig elförbrukning (AEC average) 197 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 735 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 152 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 735 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 9 263 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 141 kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, standardutförande
Energiklass, lokal behovsstyrning

Tekniska parametrar

Produkt
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1~
Luftflöde 0,0556 m³/s
Rekommenderad säkring 10 A
Kapslingsklass IP24
Värmeväxlare
Typ av värmeväxlare Motströmsväxlare
Värmare
Typ av värme Inget
Tilluft
Tillförd effekt, tilluftsfläkt 85 W
Frånluft
Tillförd effekt, frånluftsfläkt 85 W
Filter
Filterklass, tilluft Coarse 65%
Filterklass, frånluft Coarse 65%
Färg hölje
Färg hölje, RAL RAL 9010
Dimensioner och vikt
Vikt 47 kg
Använd för
Installationsyp Vertikal
Tilluftssida Vänster
ErP
Energiklass, standardutförande A
Energiklass, lokal behovsstyrning A+
Redo för ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
* Höjd med montagekonsoll

** Dränage

1 Uteluft

2

Tilluft

3

Frånluft

4

Avluft

RFA
DXF

...

Anliggningsgivare -30-150°C Artikelnummer: 211523 Anliggningsgivare -30-150°C .
CB 125/0,6KW 230V/1 Artikelnummer: 5289 CB 125/0,6KW 230V/1 .
CB 125/1,2KW 230V/1 Artikelnummer: 5290 CB 125/1,2KW 230V/1 .
CB 125/1,8KW 230V/1 Artikelnummer: 5377 CB 125/1,8KW 230V/1 .
CB Förvärmarkit Artikelnummer: 142852 CB Förvärmarkit .
CE/CD-split Artikelnummer: 37367 CE/CD-split .
CEC Kabel m/telekontakt 12 m Artikelnummer: 24782 CEC Kabel m/telekontakt 12 m .
CEC Kabel m/telekontakt 6 m Artikelnummer: 24783 CEC Kabel m/telekontakt 6 m .
CO2 Kanalgivare -1 100 mm Artikelnummer: 14906 CO2 Kanalgivare -1 100 mm .
CVVX 125 Kombigaller, svart Artikelnummer: 26421 CVVX 125 Kombigaller, svart .
CVVX 125 Kombigaller, vit Artikelnummer: 26422 CVVX 125 Kombigaller, vit .
CWK 125-3-2,5 Kylbatt.Rund Artikelnummer: 30021 CWK 125-3-2,5 Kylbatt.Rund .
FK 125 Fästklammer Artikelnummer: 1608 FK 125 Fästklammer .
Internet access module (IAM) Artikelnummer: 211243 Internet access module (IAM) .
Kanalinklädnad VTC 200 Artikelnummer: 113227 Kanalinklädnad VTC 200 .
LDC 125-600 Ljuddämpare Artikelnummer: 5190 LDC 125-600 Ljuddämpare .
LDC 125-900 Ljuddämpare Artikelnummer: 5191 LDC 125-900 Ljuddämpare .
Närvarodetektor/IR24-P Artikelnummer: 6995 Närvarodetektor/IR24-P .
PF VTC 200 F7/ePM1 55% Till Artikelnummer: 208671 PF VTC 200 F7/ePM1 55% Till .
PF VTC 200 G4/Grov 65% T/F Artikelnummer: 208670 PF VTC 200 G4/Grov 65% T/F .
RMK Reläkit 230V Artikelnummer: 153549 RMK Reläkit 230V .
RMK-T Reläkit 24V Artikelnummer: 153548 RMK-T Reläkit 24V .
RVAZ4 24A Ställdon 0-10V Artikelnummer: 9862 RVAZ4 24A Ställdon 0-10V .
SAVE Touch-display, Svart Artikelnummer: 138078 SAVE Touch-display, Svart .
SAVE Touch-display, Vit Artikelnummer: 138077 SAVE Touch-display, Vit .
Systemair-E Co2 RH Sensor Artikelnummer: 211522 Systemair-E Co2 RH Sensor .
Systemair-E CO2 Sensor Artikelnummer: 14904 Systemair-E CO2 Sensor .
TG-K3 Kanalgivare -30-70°C Artikelnummer: 211524 TG-K3 Kanalgivare -30-70°C .
TG-R5 Rumsgivare 0-50°C Artikelnummer: 211525 TG-R5 Rumsgivare 0-50°C .
Touch-display, väggmontagekit Artikelnummer: 140736 Touch-display, väggmontagekit .
Tryckknapp, impuls Artikelnummer: 9693 Tryckknapp, impuls .
Tune-R-125-3-M4 Artikelnummer: 311968 Tune-R-125-3-M4 .
VAV/CAV kit SAVE Artikelnummer: 140777 VAV/CAV kit SAVE .
VBC 125-2 Vattenbatteri Artikelnummer: 5457 VBC 125-2 Vattenbatteri .
VBC 125-3 Vattenbatteri Artikelnummer: 9839 VBC 125-3 Vattenbatteri .
ZTR 15-0,4 3-vägs ventil Artikelnummer: 9670 ZTR 15-0,4 3-vägs ventil .
ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs Artikelnummer: 6573 ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs .
ZTV 15-0,4 2-vägs ventil Artikelnummer: 9829 ZTV 15-0,4 2-vägs ventil .
ZTV 15-0,6 2-vägs ventil Artikelnummer: 6571 ZTV 15-0,6 2-vägs ventil .