ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol

SAVE VTR 100/B

Artikelnummer: 98080

Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

• Högeffektiv roterande värmeväxlare som steglöst drivs med EC-motor
• SAVE styrenhet med en kapacitiv display för styr, övervakning och driftsättning
• Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå
• Kopplingsbox utanpå aggregatet för enkel inkoppling av tillbehör och givare
• Modbus-kommunikation via RS-485
• Konfigurerbar, automatisk kontroll av fuktöverföring till tilluft
• Konfigurerbar, behovsstyrd ventilation för minskad energianvändning
• Internet Access Module (IAM) som tillbehör

 

Elektrisk eftervärmare eller varmvattenbatteri för inbyggnad i aggregatet, beställs separat.

Luftbehandlingsaggregat för placering i köksskåp med ansluten spiskåpa, eller placering på annan avsedd plats med separat kanalansluten spiskåpa i kök.Aggregatet kan monteras i högerutförande (uteluftkanal till höger) eller i vänsterutförande.

SAVE VTR 100/B är anpassat för bostäder upp till ca 100 m².

Det har dubbla höljen med mellanliggande isolering och toppanslutning av kanaler. Beteckningen /B betyder att aggregatet har en anslutning för by-passkanal för frånluft från spiskåpa. (den fettbemängda luften gå förbi värmeväxlaren) .

Energiåtervinningen sker med hjälp av en högeffektiv roterande värmeväxlaren som drivs av en steglös EC-motor för optimering av verkningsgrad och temperaturbehov samt gör det möjligt att välja funktionen begränsad fuktåterföring från frånluft till tilluft.

Energieffektiva fläktar med EC motorer och filter med lågt tryckfall reducerar energianvändningen och ger ett lågt SFP-värde (Specific Fan Power) och låg ljudnivå.

SAVE VTR 100/B kan behovstyras bl.a. med hjälp av den inbyggda fuktgivaren

Design

Vid köksmontering monteras SAVE VTR 100/B med spiskåpa ovan spis mellan köksskåp. Träfront liknande övriga skåpluckor kan enkelt monteras.

Ventilationskanalerna ska anslutas till aggregatet uppifrån och dras uppåt. Dessa kan täckas med en täckplåt ”Kanalinklädnad” i samma design. Finns som finns som tillbehör.

Vid montering på annan avsedd plats ansluts ventilationskanal från spiskåpa i kök, till aggregatets separata by-passanslutning. Detta för att leda luften från spiskåpan förbi värmeväxlaren och direkt till avluftsfläkten. Spiskåpor för detta ändamål finns under fliken ”Tillbehör”

Funktioner

SAVE aggregaten har utrustats med ett nytt intelligent styrsystem. Detta styrs från kontrollpanelen, en kapacitiv touch-displayen som förenklar driftsättning, styr och övervakning. Vid uppstart visas uppstartsguiden, som gör det enkelt att ställa in aggregatet för aktuella driftsförhållanden.

Första fönstret visar sedan information om luftflöde, temperatur på tilluften, luftkvalité och aktiva funktioner och även om larm föreligger. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering vid eldning i öppen spis. Filterperioden är förinställt men kan ändras.

Efter inloggning i kontrollpanalen kan behovsstyrning enkelt konfigureras. Veckoschema samt med den inbyggda fuktgivaren, eller externa CO2, RH samt närvarogivare mm. Detta spar energi och ser till att bästa innemiljö erhålls. Externa värmare och kylare kan enkelt installeras och konfigureras.

Kontrollpanelen följer med aggregatet och ansluts med kabel till anslutningsboxen på luftbehandlingsaggregatets topp. Flera kontrollpaneler går att ansluta och styra luftbehandlingsaggregatet samtidigt. Olika användarnivåer kan ställas in på resp. kontrollpanel. Alla komponenter är lätta att demontera för underhåll och service.

Övrigt

Kontrollpanelen, externa givare och IAM modulen ansluts till kopplingsboxen som är placerad ovanpå aggregatet.

Med tillbehöret Internet Access Module (IAM) ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVE´s webbplats eller smartphone-applikation.

Aggregatet levereras med filter med lågt tryckfall.

Tilluftfilter ePM10 50%

Frånluftfilter ePM10 50%

Panelfilter med lågt tryckfall ePM1 60% finns som tillbehör för tilluftsfiltrering.

Påsfilter kit finns som tillbehör (till- och frånluft):

• M5/Coarse 70% + M5/Coarse 70%
• F7/ePM1 60% + M5/Coarse70%

OBS: Ingen grundventilation tas via spiskåpan då denna frånluft by-passar värmeväxlaren!

Beställningsnyckel:

SAVE VTR 100/B

-VTR Toppanslutet med roterande värmeväxlare

-VTC Toppanslutet med motströmsvärmeväxlare

-VSR Sidoanslutet med roterande värmeväxlare

storlek 100

/ B= Med extra anslutning för by-passkanal från spiskåpa.

Ecodesign

Produkt
Företagsnamn Systemair
Produktnamn SAVE VTR 100/B
Standardaggregat
Enligt ErP 2016/2018
Specifik energianvändning (SEC) -34,3 kWh/(m².a)
SEC Kall -77 kWh/(m².a)
SEC Varm -9,8 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 84 %
Maxflöde 156 m³/h
Max effekt 83 W
Ljudeffektsnivå LWA 42 dB(A)
Referensflöde 0,03 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,461 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,85
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Missing DictionaryId: 2673 4 %
Typ av produkt RAHU/AAHE
Årlig elförbrukning (AEC average) 417 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 417 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 417 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 467 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 739 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 020 kWh/a
Enheter med lokal behovsstyrning
Enligt ErP 2016/2018
Specifik energianvändning (SEC) -39,6 kWh/(m².a)
SEC Kall -83,3 kWh/(m².a)
SEC Varm -14,6 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 84 %
Maxflöde 156 m³/h
Max effekt 83 W
Ljudeffektsnivå LWA 42 dB(A)
Referensflöde 0,03 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,461 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,65
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Missing DictionaryId: 2673 4 %
Typ av produkt RAHU/AAHE
Årlig elförbrukning (AEC average) 244 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 244 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 244 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 569 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 938 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 066 kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, standardutförande
Energiklass, lokal behovsstyrning

Tekniska parametrar

Produkt
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1~
Luftflöde 0,0278 m³/s
Rekommenderad säkring 10 A
Kapslingsklass IP24
Värmeväxlare
Rotormotor Variabel hastighet
Typ av värmeväxlare Roterandeväxlare
Värmare
Typ av värme Inget
Tilluft
Tillförd effekt, tilluftsfläkt 35 W
Frånluft
Tillförd effekt, frånluftsfläkt 35 W
Filter
Filterklass, tilluft ePM10 50%
Filterklass, frånluft ePM10 50%
Färg hölje
Färg hölje Galvaniserat stål
Dimensioner och vikt
Vikt 39 kg
Använd för
Installationsyp Vertikal
Tilluftssida Höger
ErP
Energiklass, standardutförande A
Energiklass, lokal behovsstyrning A
Redo för ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
1 Uteluft

2

Tilluft

3

Frånluft

4

Avluft

* Höjd inklusive monteringsfäste
RFA
DXF
251-10/B Spiskåpa, Rostfri Artikelnummer: 96699 251-10/B Spiskåpa, Rostfri .
251-10/B Spiskåpa, Vit Artikelnummer: 96698 251-10/B Spiskåpa, Vit .
392-10/B Slimline Spiskåpa Vit Artikelnummer: 77265 392-10/B Slimline Spiskåpa Vit .
Anliggningsgivare -30-150°C Artikelnummer: 211523 Anliggningsgivare -30-150°C .
BF VTR 100 F7/ePM1 60% Tilluft Artikelnummer: 212145 BF VTR 100 F7/ePM1 60% Tilluft .
BF VTR 100 M5/Grov 70% T/F Artikelnummer: 212146 BF VTR 100 M5/Grov 70% T/F .
BF VTR 100 OPT kit 1 Artikelnummer: 153717 BF VTR 100 OPT kit 1 .
BF VTR 100 OPT kit 2 Artikelnummer: 153718 BF VTR 100 OPT kit 2 .
CB 125/0,6KW 230V/1 Artikelnummer: 5289 CB 125/0,6KW 230V/1 .
CB Förvärmarkit Artikelnummer: 142852 CB Förvärmarkit .
CE/CD-split Artikelnummer: 37367 CE/CD-split .
CEC Kabel m/telekontakt 12 m Artikelnummer: 24782 CEC Kabel m/telekontakt 12 m .
CEC Kabel m/telekontakt 6 m Artikelnummer: 24783 CEC Kabel m/telekontakt 6 m .
CO2 Kanalgivare -1 100 mm Artikelnummer: 14906 CO2 Kanalgivare -1 100 mm .
CVVX 125 Kombigaller, svart Artikelnummer: 26421 CVVX 125 Kombigaller, svart .
CVVX 125 Kombigaller, vit Artikelnummer: 26422 CVVX 125 Kombigaller, vit .
CWK 125-3-2,5 Kylbatt.Rund Artikelnummer: 30021 CWK 125-3-2,5 Kylbatt.Rund .
El. Eftervärme VTR 100/B 250W Artikelnummer: 154100 El. Eftervärme VTR 100/B 250W .
FK 125 Fästklammer Artikelnummer: 1608 FK 125 Fästklammer .
Internet access module (IAM) Artikelnummer: 211243 Internet access module (IAM) .
LDC 125-600 Ljuddämpare Artikelnummer: 5190 LDC 125-600 Ljuddämpare .
LDC 125-900 Ljuddämpare Artikelnummer: 5191 LDC 125-900 Ljuddämpare .
Närvarodetektor/IR24-P Artikelnummer: 6995 Närvarodetektor/IR24-P .
PF VTR 100 F7/ePM1 60% Tilluft Artikelnummer: 212147 PF VTR 100 F7/ePM1 60% Tilluft .
PF VTR 100 M5/ePM10 50% T/F Artikelnummer: 212148 PF VTR 100 M5/ePM10 50% T/F .
PF VTR 100 OPT kit Artikelnummer: 153716 PF VTR 100 OPT kit .
PF VTR 100 STD kit Artikelnummer: 153715 PF VTR 100 STD kit .
RMK Reläkit 230V Artikelnummer: 153549 RMK Reläkit 230V .
RMK-T Reläkit 24V Artikelnummer: 153548 RMK-T Reläkit 24V .
RVAZ4 24A Ställdon 0-10V Artikelnummer: 9862 RVAZ4 24A Ställdon 0-10V .
SAVE Touch-display, Svart Artikelnummer: 138078 SAVE Touch-display, Svart .
SAVE Touch-display, Vit Artikelnummer: 138077 SAVE Touch-display, Vit .
Systemair-E Co2 RH Sensor Artikelnummer: 211522 Systemair-E Co2 RH Sensor .
Systemair-E CO2 Sensor Artikelnummer: 14904 Systemair-E CO2 Sensor .
TG-K3 Kanalgivare -30-70°C Artikelnummer: 211524 TG-K3 Kanalgivare -30-70°C .
TG-R5 Rumsgivare 0-50°C Artikelnummer: 211525 TG-R5 Rumsgivare 0-50°C .
Touch-display, väggmontagekit Artikelnummer: 140736 Touch-display, väggmontagekit .
Tryckknapp, impuls Artikelnummer: 9693 Tryckknapp, impuls .
Tune-R-125-3-M4 Artikelnummer: 311968 Tune-R-125-3-M4 .
VAV/CAV kit SAVE Artikelnummer: 140777 VAV/CAV kit SAVE .
VBC 125-2 Vattenbatteri Artikelnummer: 5457 VBC 125-2 Vattenbatteri .
VBC 125-3 Vattenbatteri Artikelnummer: 9839 VBC 125-3 Vattenbatteri .
ZTR 15-0,4 3-vägs ventil Artikelnummer: 9670 ZTR 15-0,4 3-vägs ventil .
ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs Artikelnummer: 6573 ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs .
ZTV 15-0,4 2-vägs ventil Artikelnummer: 9829 ZTV 15-0,4 2-vägs ventil .
ZTV 15-0,6 2-vägs ventil Artikelnummer: 6571 ZTV 15-0,6 2-vägs ventil .