ECOM Symbol ECOM Symbol

SAVE VTR 150/B L 1000W

Without cookerhood

Artikelnummer: 96155

Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

• Högeffektiv roterande värmeväxlare som steglöst drivs med EC-motor
• SAVE styrenhet med en kapacitiv display för styr, övervakning och driftsättning
• Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå
• Kopplingsbox utanpå aggregatet för enkel inkoppling av tillbehör och givare
• Modbus-kommunikation via RS-485
• Konfigurerbar, automatisk kontroll av fuktöverföring till tilluft
• Konfigurerbar, behovsstyrd ventilation för minskad energianvändning
• Internet Access Module (IAM) som tillbehör

 

Luftbehandlingsaggregat för placering i kök med ansluten spiskåpa, eller placering på annan avsedd plats med separat kanalansluten spiskåpa i kök.

Anpassat för bostäder upp till ca 100 m².

Dubbla höljen med mellanliggande isolering och toppanslutning av kanaler i höger eller vänsterutförande.

Beteckningen /B betyder att aggregatet har en anslutning för by-passkanal för frånluft från spiskåpa. (den fettbemängda luften gå förbi värmeväxlaren) .

Energiåtervinningen sker med hjälp av en högeffektiv roterande värmeväxlaren som drivs av en steglös EC-motor för optimering av verkningsgrad och temperaturbehov samt gör det möjligt att välja funktionen begränsad fuktåterföring från frånluft till tilluft.

Inbyggd elektrisk eftervärmare i tilluften är standard.

Energieffektiva fläktar med EC motorer och filter med lågt tryckfall reducerar energianvändningen och ger ett lågt SFP-värde (Specific Fan Power) och låg ljudnivå.

SAVE VTR 150/B kan behovsstyras bl.a. med hjälp av den inbyggda fuktgivaren

Design

Vid köksmontering monteras SAVE VTR 150/B med spiskåpa ovan spis mellan köksskåp. Träfront liknande övriga skåpluckor kan enkelt monteras på aggregatets frontlucka med medlevererade fästen.

Ventilationskanalerna ska anslutas till aggregatet uppifrån och dras uppåt. Dessa kan täckas med en täckplåt ”Kanalinklädnad” i samma design. Finns som finns som tillbehör.

Vid montering på annan avsedd plats ansluts ventilationskanal från spiskåpa i kök, till aggregatets separata by-passanslutning. Detta för att leda luften från spiskåpan förbi värmeväxlaren och direkt till avluftsfläkten. Spiskåpor för detta ändamål finns under fliken ”Tillbehör”

Funktioner

SAVE aggregaten har utrustats med ett nytt intelligent styrsystem. Detta styrs från kontrollpanelen, en kapacitiva touch-displayen som förenklar driftsättning, styr och övervakning. Vid uppstart visas uppstartsguiden, som gör det enkelt att ställa in aggregatet för aktuella driftsförhållanden.

Första fönstret visar sedan information om luftflöde, temperatur på tilluften, luftkvalité och aktiva funktioner och även om larm föreligger. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering vid eldning i öppen spis. Filterperioden är förinställt men kan ändras.

Efter inloggning i kontrollpanalen kan behovsstyrning enkelt konfigureras. Veckoschema samt med den inbyggda fuktgivaren, eller externa CO2, RH samt närvarogivare mm. Detta spar energi och ser till att bästa innemiljö erhålls.

Kontrollpanelen följer med aggregatet och ansluts med kabel till anslutningsboxen på luftbehandlingsaggregatets topp. Flera kontrollpaneler går att ansluta och styra luftbehandlingsaggregatet samtidigt. Olika användarnivåer kan ställas in på resp. kontrollpanel. Alla komponenter är lätta att demontera för underhåll och service.

Övrigt

Kontrollpanelen, externa givare och IAM modulen ansluts till kopplingsboxen som är placerad ovanpå aggregatet.                                                                   Med tillbehöret Internet Access Module (IAM)* ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVE´s webbplats eller smartphone-applikation.                 Aggregatet levereras med filter med lågt tryckfall.

Tilluft panelfilter ePM10 60%

Frånluft panelfilter ePM10 60%

Panelfilter med lågt tryckfall ePM1 55% finns som tillbehör för tilluftsfiltrering.

Påsfilter kit finns också som tillbehör (till- och frånluft):

Coarse 70% - Coarse 70%

OBS: Ingen grundventilation tas via spiskåpan då denna frånluft by-passar värmeväxlaren!

 

Beställningsnyckel:

SAVE VTR 150/B

-VTR Toppanslutet med roterande värmeväxlare

-VTC Toppanslutet med motströmsvärmeväxlare

-VSR Sidoanslutet med roterande värmeväxlare

storlek 150

/ B= Med extra anslutning för bypasskanal från spiskåpa.

R= Högeraggregat (Tilluft till höger)

L= Vänsteraggregat (Tilluft vänster)

Ecodesign

Produkt
Företagsnamn Systemair
Produktnamn SAVE VTR 150/B L 1000W
Standardaggregat
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -32,7 kWh/(m².a)
SEC Kall -73,3 kWh/(m².a)
SEC Varm -9,4 kWh/(m².a)
SEC Klass B
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 76 %
Maxflöde 278 m³/h
Max effekt 178 W
Ljudeffektsnivå LWA 42 dB(A)
Referensflöde 0,0542 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,433 W/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,85
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Carry over 4 %
Typ av produkt RAHU/AARE
Årlig elförbrukning (AEC average) 392 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 392 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 392 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 251 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 315 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 1 922 kWh/a
Enheter med lokal behovsstyrning
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -38,3 kWh/(m².a)
SEC Kall -80,4 kWh/(m².a)
SEC Varm -14,2 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Maxflöde 278 m³/h
Max effekt 178 W
Ljudeffektsnivå LWA 42 dB(A)
Referensflöde 0,0542 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,433 W/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,65
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Carry over 4 %
Typ av produkt RAHU/AARE
Årlig elförbrukning (AEC average) 229 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 229 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 229 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 404 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 614 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 1 991 kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, Standardaggregat
Energiklass, Lokala krav

Tekniska parametrar

Produkt
Spänning (nominal) 230 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1~
Luftflöde 0,0361 m³/s
Rekommenderad säkring 10 A
Kapslingsklass IP24
Värmeväxlare
Rotormotor Variabel hastighet
Typ av värmeväxlare Roterande
Värmare
Värmeeffekt 1 kW
Typ av värme Elektrisk
Tilluft
Tillförd effekt, tilluftsfläkt 86 W
Frånluft
Tillförd effekt, frånluftsfläkt 86 W
Filter
Filterklass, tilluft ePM10 50%
Filterklass, frånluft ePM10 50%
Färg hölje
Färg hölje Galvaniserat stål
Dimensioner och vikt
Vikt 46 kg
Använd för
Installationsyp Vertikal
Tilluftssida Vänster
ErP
Energiklass, Standardaggregat B
Energiklass, Lokala krav A
Redo för ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
1 Uteluft

2

Tilluft

3

Frånluft

4

Avluft

* Höjd inklusive monteringsfäste
RFA
DXF
251-10/B Spiskåpa, Rostfri Artikelnummer: 96699 251-10/B Spiskåpa, Rostfri

Centrerat hål för anslutning & inbyggd timer.

.
251-10/B Spiskåpa, Vit Artikelnummer: 96698 251-10/B Spiskåpa, Vit

Centrerat hål för anslutning & inbyggd timer

.
392-10/B Slimline Spiskåpa Vit Artikelnummer: 77265 392-10/B Slimline Spiskåpa Vit

Med timer och EC kontroller

.
Anliggningsgivare -30-150°C Artikelnummer: 211523 Anliggningsgivare -30-150°C

TG-A1/NTC10-01, SAVECair

.
BF VTR 150 M5/Coarse 7 Frånl Artikelnummer: 210254 BF VTR 150 M5/Coarse 7 Frånl

Påsfilter M5/Coarse 70% Frånluft, Passar för 88xxx serien

.
BF VTR 150 M5/Coarse 7 Tilluft Artikelnummer: 210253 BF VTR 150 M5/Coarse 7 Tilluft

Påsfilter M5/Coarse 70% Tilluft, Passar för 88xxx serien

.
CB 125/0,6KW 230V/1 Artikelnummer: 5289 CB 125/0,6KW 230V/1 .
CB Förvärmarkit Artikelnummer: 142852 CB Förvärmarkit

Tillbehör för anslutning av CB till SAVECair kontroller

.
CE/CD-split Artikelnummer: 37367 CE/CD-split .
CEC Kabel m/telekontakt 12 m Artikelnummer: 24782 CEC Kabel m/telekontakt 12 m

Vit

.
CEC Kabel m/telekontakt 6 m Artikelnummer: 24783 CEC Kabel m/telekontakt 6 m

Vit

.
CO2 Kanalgivare -1 100 mm Artikelnummer: 14906 CO2 Kanalgivare -1 100 mm

CO2 kanalgivare, längd: 100 mm

.
CVVX 125 Kombigaller, svart Artikelnummer: 26421 CVVX 125 Kombigaller, svart

RAL 9005

.
CVVX 125 Kombigaller, vit Artikelnummer: 26422 CVVX 125 Kombigaller, vit

RAL 9016

.
CWK 125-3-2,5 Kylbatt.Rund Artikelnummer: 30021 CWK 125-3-2,5 Kylbatt.Rund

circular, d=125mm

.
FK 125 Fästklammer Artikelnummer: 1608 FK 125 Fästklammer

SYSTEMAIR FK Fast clamps each 125 dia

.
Internet access module (IAM) Artikelnummer: 211243 Internet access module (IAM)

SAVE Touch

.
IR24-P Närvarogivare Artikelnummer: 6995 IR24-P Närvarogivare

Närvarogivare

.
Kanalinklädnad Rostf. VTR 150 Artikelnummer: 19567 Kanalinklädnad Rostf. VTR 150 .
Kanalinklädnad Vit VTR 150/K Artikelnummer: 19566 Kanalinklädnad Vit VTR 150/K .
LDC 125-600 Ljuddämpare Artikelnummer: 5190 LDC 125-600 Ljuddämpare .
LDC 125-900 Ljuddämpare Artikelnummer: 5191 LDC 125-900 Ljuddämpare .
PF VTR 150 F7/ePM1 60% Till Artikelnummer: 211122 PF VTR 150 F7/ePM1 60% Till

Pleat filter F7/ePM1 60% Tilluft, Gäller från 79xxx serien

.
PF VTR 150 M5/ePM10 50% Från Artikelnummer: 211120 PF VTR 150 M5/ePM10 50% Från

Pleat filter M5/ePM10 50% Frånluft. För 79xxx serien

.
PF VTR 150 M5/ePM10 50% Till Artikelnummer: 211121 PF VTR 150 M5/ePM10 50% Till

Pleat filter M5/ePM10 50% Tilluft. För 79xxx serien

.
PF VTR 150 OPT kit Artikelnummer: 145920 PF VTR 150 OPT kit

PF kit=2 pcs(F7/ePM1 60% Tilluft och M5/ePM10 50% Frånluft)

.
PF VTR 150 STD kit Artikelnummer: 145777 PF VTR 150 STD kit

PF kit=2 pcs M5/ePM10 50%, Tilluft/Frånluft

.
RMK Reläkit 230V Artikelnummer: 153549 RMK Reläkit 230V

Reläsats för SAVE

.
RMK-T Reläkit 24V Artikelnummer: 153548 RMK-T Reläkit 24V

Reläsats med tranformator för SAVE

.
RVAZ4 24A Ställdon 0-10V Artikelnummer: 9862 RVAZ4 24A Ställdon 0-10V .
SAVE Touch-display, Svart Artikelnummer: 138078 SAVE Touch-display, Svart

Svart

.
SAVE Touch-display, Vit Artikelnummer: 138077 SAVE Touch-display, Vit

Vit

.
Systemair-E Co2 RH Sensor Artikelnummer: 211522 Systemair-E Co2 RH Sensor

T8100-E-H-SA-10R SAVECair

.
Systemair-E CO2 Sensor Artikelnummer: 14904 Systemair-E CO2 Sensor

CO2 wall unit, no display

.
TG-K3 Kanalgivare -30-70°C Artikelnummer: 211524 TG-K3 Kanalgivare -30-70°C

TG-K3/NTC10-01, SAVECair

.
TG-R5 Rumsgivare 0-50°C Artikelnummer: 211525 TG-R5 Rumsgivare 0-50°C

TG-R5/NTC10-01, SAVECair

.
Touch-display, väggmontagekit Artikelnummer: 140736 Touch-display, väggmontagekit

Väggmontagekit till SAVECair touch-display

.
Tryckknapp, impuls Artikelnummer: 9693 Tryckknapp, impuls .
Tune-R-125-3-M4 Artikelnummer: 311968 Tune-R-125-3-M4

regl&avst spjäll f runda kanaler,stål,klassC4,Belimo TF230

.
Täckplåt Vit VTR150/B Artikelnummer: 157226 Täckplåt Vit VTR150/B

RAL 9010

.
VAV/CAV kit SAVE Artikelnummer: 140777 VAV/CAV kit SAVE

SAVE Touch

.
VBC 125-2 Vattenbatteri Artikelnummer: 5457 VBC 125-2 Vattenbatteri .
VBC 125-3 Vattenbatteri Artikelnummer: 9839 VBC 125-3 Vattenbatteri .
ZTR 15-0,4 3-vägs ventil Artikelnummer: 9670 ZTR 15-0,4 3-vägs ventil

DN 15 Kvs 0,4

.
ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs Artikelnummer: 6573 ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs

DN 15 Kvs 0,6

.
ZTV 15-0,4 2-vägs ventil Artikelnummer: 9829 ZTV 15-0,4 2-vägs ventil

DN 15 Kvs 0,4

.
ZTV 15-0,6 2-vägs ventil Artikelnummer: 6571 ZTV 15-0,6 2-vägs ventil

DN 15 Kvs 0,6

.