ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol

SAVE VTR 150/K L 1000W Rostfri

Artikelnummer: 88159

Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

Integrerad spiskåpa med belysning och knapp för forceringsläge

Steglös, högeffektiv, roterande värmeväxlare som drivs med EC-motor

SAVE styrenhet med en kapacitiv display för styr, övervakning och driftsättning

Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå

Kopplingsbox utanpå aggregatet för enkel inkoppling av tillbehör och givare

Modbus-kommunikation via RS-485

Konfigurerbar, automatisk kontroll av fuktöverföring till tilluft

Konfigurerbar, behovsstyrd ventilation för minskad energianvändning

Internet Access Module (IAM) som tillbehör

Beskrivning

SAVE VTR 150/K luftbehandlingsaggregat för toppanslutning av kanaler och med integrerad spiskåpa. Energiåtervinningen sker med hjälp av en roterande värmeväxlare och med ett grundflöde som är anpassat för bostäder upp till ca 100 m².

En steglös EC-motor driver den roterande värmeväxlaren för optimering av verkningsgrad och temperaturbehov samt gör det möjligt att välja funktionen, begränsad fuktåterföring från frånluft till tilluft. Aggregatet har en inbyggd elektrisk eftervärmare som standard.

Design

SAVE VTR 150/K har inbyggd spiskåpa för placering i kök ovanför spisen. Modern design och utformning för att passa i olika köksmiljöer. Aggregatet finns i vitt eller rostfritt utförande, vänster eller högermodell och har dubbla höljen med mellanliggande isolering. Ventilationskanalerna ska anslutas till aggregatet uppifrån. En extern kontrollpanel SAVE med touch-display, följer med aggregatet. Fler kontrollpaneler går att ansluta och reglera aggregatet samtidigt. Alla komponenter är lätta att demontera för underhåll och service.

Beteckningen

/K

betyder att det finns en integrerad spiskåpa i aggregatet. Denna är försedd med tryckknappar för belysning, reglering av spjäll samt forcering av fläktar. Under matlagning öppnas spjället med ett tryck på knappen (fläktsymbol). Ett andra tryck forcerar ventilationen och ett tredje tryck stänger ventilationsspjället i spiskåpan och aggregatet återgår till normaldrift.

Matos går genom spiskåpan och förbi växlaren genom en separat "bypass-kanal" för att undvika nedsmutsning och bibehålla växlarens höga verkningsgrad.

Funktioner

 

SAVE aggregaten har utrustats med det intelligenta styrsystemet SAVE. En Touchdisplay med olika användarnivåer förenklar driftsättning, styr och övervakning. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering vid eldning i öppen spis. Larm och driftval syns direkt i SAVE displayen.

Vid uppstart visas uppstartsguiden, som gör det enkelt att ställa in aggregatet för aktuella driftsförhållanden. Det inställda flödet och tilluftstemperaturen visas sedan med symboler och text i displayen. Detta kan sedan efterjusteras.

Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift. Veckour för olika driftlägen.

Filterperioden är förinställt men kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

Behovsstyrning kan ske med den inbyggda fuktgivaren, eller externa CO2, RH samt närvarogivare.

SAVE Touch-panelen, de externa givarna och IAM modulen* ansluts till kopplingsboxen som är placerad ovanpå aggregatet.

Med tillbehöret Internet Access Module (IAM)* ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVE´s webbplats eller smartphone-applikation.

Energieffektivt med låga SFP-värden

SAVE aggregaten har låga SFP-värden (Specific Fan Power) bl.a tack vare effektiva roterande värmeväxlare och energieffektiva fläktar med EC-motorer. Det betyder att energianvändningen kan reduceras upp till 50 % i jämförelse med AC-lösningar.

Övrigt

 

Aggregatet levereras med tilluftsfilter klass M5/ePM10 60% och frånluftsfilter klass M5/ePM10 60%. Tilluftsfilter F7/ePM1 55% finns som tillval.

Aggregatet är ej konstruerat för grundventilation genom spiskåpan.

Beställningsnyckel:

SAVE VTR 150/K

-VTR Toppanslutet med roterande värmeväxlare

-VTC Toppanslutet med motströmsvärmeväxlare

-VSR Sidoanslutet med roterande värmeväxlare

storlek 150

 

/ K= För köksmontering, med integrerad spiskåpa

R= Högeraggregat (Tilluft till höger)

L= Vänsteraggregat (Tilluft vänster)

Eftervärmareffekt

___ W

Ecodesign

Produkt
Företagsnamn Systemair
Produktnamn SAVE VTR 150/K L 1000W S.S
Standardaggregat
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -32,7 kWh/(m².a)
SEC Kall -73,3 kWh/(m².a)
SEC Varm -9,4 kWh/(m².a)
SEC Klass B
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 76 %
Maxflöde 278 m³/h
Max effekt 178 W
Ljudeffektsnivå LWA 42 dB(A)
Referensflöde 0,0542 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,433 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,85
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Missing DictionaryId: 2673 4 %
Typ av produkt RAHU/AARE
Årlig elförbrukning (AEC average) 392 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 392 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 392 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 251 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 315 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 1 922 kWh/a
Enheter med lokal behovsstyrning
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -38,3 kWh/(m².a)
SEC Kall -80,4 kWh/(m².a)
SEC Varm -14,2 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 76 %
Maxflöde 278 m³/h
Max effekt 178 W
Ljudeffektsnivå LWA 42 dB(A)
Referensflöde 0,0542 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,433 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,65
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Missing DictionaryId: 2673 4 %
Typ av produkt RAHU/AARE
Årlig elförbrukning (AEC average) 229 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 229 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 229 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 404 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 614 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 1 991 kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, standardutförande
Energiklass, lokal behovsstyrning

Tekniska parametrar

Produkt
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1~
Luftflöde 0,0361 m³/s
Rekommenderad säkring 10 A
Kapslingsklass IP24
Värmeväxlare
Rotormotor Variabel hastighet
Typ av värmeväxlare Roterandeväxlare
Värmare
Värmeeffekt 1 kW
Typ av värme El-värmare
Tilluft
Tillförd effekt, tilluftsfläkt 86 W
Frånluft
Tillförd effekt, frånluftsfläkt 86 W
Filter
Filterklass, tilluft ePM10 50%
Filterklass, frånluft ePM10 50%
Färg hölje
Färg hölje Rostfritt stål
Dimensioner och vikt
Vikt 61 kg
Använd för
Installationsyp Vertikal
Tilluftssida Vänster
ErP
Energiklass, standardutförande B
Energiklass, lokal behovsstyrning A
Redo för ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
* Välvd del av frontkåpa

** Frontkåpa

1 Uteluft

2

Tilluft

3

Frånluft

4

Avluft

RFA
DXF
Anliggningsgivare -30-150°C Artikelnummer: 211523 Anliggningsgivare -30-150°C .
BF VTR 150 M5/Coarse 7 Frånl Artikelnummer: 210254 BF VTR 150 M5/Coarse 7 Frånl .
BF VTR 150 M5/Coarse 7 Tilluft Artikelnummer: 210253 BF VTR 150 M5/Coarse 7 Tilluft .
CB 125/0,6KW 230V/1 Artikelnummer: 5289 CB 125/0,6KW 230V/1 .
CB Förvärmarkit Artikelnummer: 142852 CB Förvärmarkit .
CE/CD-split Artikelnummer: 37367 CE/CD-split .
CEC Kabel m/telekontakt 12 m Artikelnummer: 24782 CEC Kabel m/telekontakt 12 m .
CEC Kabel m/telekontakt 6 m Artikelnummer: 24783 CEC Kabel m/telekontakt 6 m .
CO2 Kanalgivare -1 100 mm Artikelnummer: 14906 CO2 Kanalgivare -1 100 mm .
CVVX 125 Kombigaller, svart Artikelnummer: 26421 CVVX 125 Kombigaller, svart .
CVVX 125 Kombigaller, vit Artikelnummer: 26422 CVVX 125 Kombigaller, vit .
CWK 125-3-2,5 Kylbatt.Rund Artikelnummer: 30021 CWK 125-3-2,5 Kylbatt.Rund .
FK 125 Fästklammer Artikelnummer: 1608 FK 125 Fästklammer .
Internet access module (IAM) Artikelnummer: 211243 Internet access module (IAM) .
Kanalinklädnad Rostf. VTR 150 Artikelnummer: 19567 Kanalinklädnad Rostf. VTR 150 .
LDC 125-600 Ljuddämpare Artikelnummer: 5190 LDC 125-600 Ljuddämpare .
LDC 125-900 Ljuddämpare Artikelnummer: 5191 LDC 125-900 Ljuddämpare .
Närvarodetektor/IR24-P Artikelnummer: 6995 Närvarodetektor/IR24-P .
PF VTR 150 F7/ePM1 60% Till Artikelnummer: 211122 PF VTR 150 F7/ePM1 60% Till .
PF VTR 150 M5/ePM10 50% Från Artikelnummer: 211120 PF VTR 150 M5/ePM10 50% Från .
PF VTR 150 M5/ePM10 50% Till Artikelnummer: 211121 PF VTR 150 M5/ePM10 50% Till .
PF VTR 150 OPT kit Artikelnummer: 145920 PF VTR 150 OPT kit .
PF VTR 150 STD kit Artikelnummer: 145777 PF VTR 150 STD kit .
RMK Reläkit 230V Artikelnummer: 153549 RMK Reläkit 230V .
RMK-T Reläkit 24V Artikelnummer: 153548 RMK-T Reläkit 24V .
RVAZ4 24A Ställdon 0-10V Artikelnummer: 9862 RVAZ4 24A Ställdon 0-10V .
SAVE Touch-display, Svart Artikelnummer: 138078 SAVE Touch-display, Svart .
SAVE Touch-display, Vit Artikelnummer: 138077 SAVE Touch-display, Vit .
Systemair-E Co2 RH Sensor Artikelnummer: 211522 Systemair-E Co2 RH Sensor .
Systemair-E CO2 Sensor Artikelnummer: 14904 Systemair-E CO2 Sensor .
TG-K3 Kanalgivare -30-70°C Artikelnummer: 211524 TG-K3 Kanalgivare -30-70°C .
TG-R5 Rumsgivare 0-50°C Artikelnummer: 211525 TG-R5 Rumsgivare 0-50°C .
Touch-display, väggmontagekit Artikelnummer: 140736 Touch-display, väggmontagekit .
Tryckknapp, impuls Artikelnummer: 9693 Tryckknapp, impuls .
Tune-R-125-3-M4 Artikelnummer: 311968 Tune-R-125-3-M4 .
VAV/CAV kit SAVE Artikelnummer: 140777 VAV/CAV kit SAVE .
VBC 125-2 Vattenbatteri Artikelnummer: 5457 VBC 125-2 Vattenbatteri .
VBC 125-3 Vattenbatteri Artikelnummer: 9839 VBC 125-3 Vattenbatteri .
ZTR 15-0,4 3-vägs ventil Artikelnummer: 9670 ZTR 15-0,4 3-vägs ventil .
ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs Artikelnummer: 6573 ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs .
ZTV 15-0,4 2-vägs ventil Artikelnummer: 9829 ZTV 15-0,4 2-vägs ventil .
ZTV 15-0,6 2-vägs ventil Artikelnummer: 6571 ZTV 15-0,6 2-vägs ventil .