ECOM Symbol ECOM Symbol ECOM Symbol

SAVE VTR 250/B L 1000W

Artikelnummer: 88251

Luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning

• Steglös, högeffektiv, roterande värmeväxlare med EC-motor
• SAVE Touch-display för styr, övervakning och driftsättning
• Energieffiektiva RadiCal-fläktar med EC-teknologi för lågt SFP-värde och låg ljudnivå
• Kopplingsbox utanpå aggregatet för enkel inkoppling av tillbehör och givare
• Modbus-kommunikation via RS-485
• Konfigurerbar, automatisk kontroll av fuktöverföring till tilluft
• Konfigurerbar, behovsstyrd ventilation för minskad energianvändning
• Internet Access Module (IAM) som tillbehör

Separat anslutning för extern spiskåpa.

Beskrivning

SAVE VTR 250/B luftbehandlingsaggregat för toppanslutning av kanaler, energiåtervinning med hjälp av roterande värmeväxlare och med ett grundflöde som är anpassat för fastigheter upp till ca 140m².

En steglös EC-motor driver den roterande värmeväxlaren för optimering av verkningsgrad och temperaturbehov samt gör det möjligt att välja funktionen, begränsad fuktåterföring från frånluft till tilluft. Aggregatet har en inbyggd elektrisk eftervärmare som standard.

Design

Luftbehandlingsaggregatet finns i vänster eller högermodell, och har ett utvändigt vitlackerat plåthölje med en integrerad touch-display i frontluckan. Aggregatet är utvecklat för att placeras i uppvärmt biutrymme där kanalerna ska anslutas till aggregatet uppifrån. Fler kontrollpaneler går att ansluta och reglera aggregatet samtidigt. Alla komponenter är lätta att demontera för underhåll och service.

Beteckningen

/B

betyder att det finns en egen "bypass-kanal" på aggregatet för anslutning av extern spiskåpa. Luften från spiskåpan leds då förbi värmeväxlaren för att undvika nedsmutsning och bibehålla värmeväxlarens höga verkningsgrad.

Funktioner

SAVE aggregaten har utrustats med det nya intelligenta styrsystemet SAVE. En Touchdisplay med olika användarnivåer förenklar driftsättning, styr och övervakning. Med snabbvalsmenyn kan man med ett tryck välja hemma/bortaläge, vädring eller tryckkompensering vid eldning i öppen spis. Larm och driftval syns direkt i SAVE displayen.

Vid uppstart visas uppstartsguiden som gör det enkelt att ställa in aggregatet för aktuella driftsförhållanden. Det inställda flödet och tilluftstemperaturen visas sedan med symboler och text i displayen. Detta kan sedan efterjusteras.

Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift. Veckour för olika driftlägen.

Filterperioden är förinställt men kan ändras. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

Behovsstyrning kan ske med den inbyggda fuktgivaren, eller externa CO2, RH samt närvarogivare.

SAVE Touch-panelen, de externa givarna och IAM modulen* ansluts till kopplingsboxen som är placerad ovanpå aggregatet.

Med tillbehöret Internet Access Module (IAM) ges möjlighet till trådlös styrning och övervakning, via SAVE´s webbplats eller smartphone-applikation.

Energieffektivt med låga SFP-värden

SAVE aggregaten har låga SFP-värden (Specific Fan Power) bl.a tack vare effektiva roterande värmeväxlare och energieffektiva EC-motorer. Det betyder att energianvändningen kan reduceras upp till 50 % i jämförelse med AC-lösningar.

Övrigt

Aggregatet levereras som standard med tilluftsfiler klass ePM1 60% och frånluftsfilter klass Coarse 70%. Även frånluftsfilter klass Coarse 50% finns som tillbehör.

Beställningsnyckel:

SAVE VTR 250/B

-VTR Toppanslutet med roterande värmeväxlare

-VTC Toppanslutet med motströmsvärmeväxlare

-VSR Sidoanslutet med roterande värmeväxlare

storlek 250

/ B= Med ”Bypass-kanal” förbi växlaren för anslutning till spiskåpa

R= Högeraggregat (Tilluft till höger)

L= Vänsteraggregat (Tilluft vänster)

Eftervärmare

___ W

Ecodesign

Produkt
Företagsnamn Systemair
Produktnamn SAVE VTR 250/B L 1000W
Standardaggregat
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -35,6 kWh/(m².a)
SEC Kall -77,5 kWh/(m².a)
SEC Varm -11,5 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 81 %
Maxflöde 307 m³/h
Max effekt 167 W
Ljudeffektsnivå LWA 40 dB(A)
Referensflöde 0,06 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,367 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,85
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Missing DictionaryId: 2673 4 %
Typ av produkt RAHU/AARE
Årlig elförbrukning (AEC average) 332 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 332 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 332 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 386 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 580 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 1 983 kWh/a
Enheter med lokal behovsstyrning
Enligt ErP 2018
Specifik energianvändning (SEC) -40,2 kWh/(m².a)
SEC Kall -83,3 kWh/(m².a)
SEC Varm -15,5 kWh/(m².a)
SEC Klass A
Deklarerad typ av produkt RVU
Typ av aggregat BVU
Typ av drivenhet Integrerad VSD
Typ av värmeåtervinningssystem Regenerativ
Termisk verkningsgrad 81 %
Maxflöde 307 m³/h
Max effekt 167 W
Ljudeffektsnivå LWA 40 dB(A)
Referensflöde 0,06 m³/s
Referenstryckskillnad (Ps ref) 50 Pa
Specificerad tillförd effect (SPI) 0,367 kW/(m³/h)
Styrfaktor (CTRL) 0,65
Kanalansluten (MISC) 1,1
Motor och drivenhet (x-värde) 2
Externt läckage 3 %
Internt läckage Inte tillämplig
Missing DictionaryId: 2673 4 %
Typ av produkt RAHU/AARE
Årlig elförbrukning (AEC average) 195 kWh
Årlig elförbrukning (AEC cold) 194 kWh
Årlig elförbrukning (AEC warm) 194 kWh
Årlig besparing (AHS Average) 4 507 kWh/a
Årlig besparing (AHS Cold) 8 817 kWh/a
Årlig besparing (AHS Warm) 2 038 kWh/a

Energiklassmärkning

Energiklass, standardutförande
Energiklass, lokal behovsstyrning

Tekniska parametrar

Produkt
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1~
Luftflöde 0,0639 m³/s
Rekommenderad säkring 10 A
Kapslingsklass IP24
Värmeväxlare
Rotormotor Variabel hastighet
Typ av värmeväxlare Roterandeväxlare
Värmare
Värmeeffekt 1 kW
Typ av värme El-värmare
Tilluft
Tillförd effekt, tilluftsfläkt 83 W
Frånluft
Tillförd effekt, frånluftsfläkt 83 W
Filter
Filterklass, tilluft ePM1 60%
Filterklass, frånluft Coarse 70%
Färg hölje
Färg hölje, RAL RAL 9010
Dimensioner och vikt
Vikt 56 kg
Använd för
Installationsyp Vertikal
Tilluftssida Vänster
ErP
Energiklass, standardutförande A
Energiklass, lokal behovsstyrning A
Redo för ErP-krav ErP 2016; ErP 2018
1 Uteluft

2

Tilluft

3

Frånluft

4

Avluft

* Höjd inklusive monteringsfäste

** Dränage

*** Vattenbatterianslutning

# Anslutning till spiskåpa

RFA
DXF
392-10/B Slimline Spiskåpa Vit Artikelnummer: 77265 392-10/B Slimline Spiskåpa Vit .
602-10/B Spiskåpa Rostfri Artikelnummer: 47562 602-10/B Spiskåpa Rostfri .
602-10/B Spiskåpa vit Artikelnummer: 47561 602-10/B Spiskåpa vit .
722-10/B TENDER Vägg 600 rostf Artikelnummer: 78976 722-10/B TENDER Vägg 600 rostf .
722-10/B TENDER Vägg 600 vit Artikelnummer: 78978 722-10/B TENDER Vägg 600 vit .
722-10/B TENDER Vägg 900 rostf Artikelnummer: 78977 722-10/B TENDER Vägg 900 rostf .
762-10/B OPAL Vägg 600 rostfri Artikelnummer: 78970 762-10/B OPAL Vägg 600 rostfri .
762-10/B OPAL Vägg 900 rostfri Artikelnummer: 78971 762-10/B OPAL Vägg 900 rostfri .
772-10/B OPAL Fri 900 rostfri Artikelnummer: 78972 772-10/B OPAL Fri 900 rostfri .
782-10/B STIL Vägg 600 rostfri Artikelnummer: 78973 782-10/B STIL Vägg 600 rostfri .
782-10/B STIL Vägg 900 rostfri Artikelnummer: 78974 782-10/B STIL Vägg 900 rostfri .
792-10/B STIL Fri 900 rostfri Artikelnummer: 78975 792-10/B STIL Fri 900 rostfri .
Anliggningsgivare -30-150°C Artikelnummer: 211523 Anliggningsgivare -30-150°C .
BF VTR 250 F7/ePM1 60% Till Artikelnummer: 211125 BF VTR 250 F7/ePM1 60% Till .
BF VTR 250 G3/Coarse 50% Från Artikelnummer: 211124 BF VTR 250 G3/Coarse 50% Från .
BF VTR 250 M5/Coarse 70% Från Artikelnummer: 211123 BF VTR 250 M5/Coarse 70% Från .
CB 125/1,2KW 230V/1 Artikelnummer: 5290 CB 125/1,2KW 230V/1 .
CB Förvärmarkit Artikelnummer: 142852 CB Förvärmarkit .
CE/CD-split Artikelnummer: 37367 CE/CD-split .
CEC Kabel m/telekontakt 12 m Artikelnummer: 24782 CEC Kabel m/telekontakt 12 m .
CEC Kabel m/telekontakt 6 m Artikelnummer: 24783 CEC Kabel m/telekontakt 6 m .
CO2 Kanalgivare -1 100 mm Artikelnummer: 14906 CO2 Kanalgivare -1 100 mm .
CVVX 125 Kombigaller, svart Artikelnummer: 26421 CVVX 125 Kombigaller, svart .
CVVX 125 Kombigaller, vit Artikelnummer: 26422 CVVX 125 Kombigaller, vit .
CWK 125-3-2,5 Kylbatt.Rund Artikelnummer: 30021 CWK 125-3-2,5 Kylbatt.Rund .
Dränage kit, plast. Artikelnummer: 146077 Dränage kit, plast. .
FK 125 Fästklammer Artikelnummer: 1608 FK 125 Fästklammer .
Internet access module (IAM) Artikelnummer: 211243 Internet access module (IAM) .
Kanalinklädnad, Vit. VTR 250/B Artikelnummer: 156360 Kanalinklädnad, Vit. VTR 250/B .
LDC 125-600 Ljuddämpare Artikelnummer: 5190 LDC 125-600 Ljuddämpare .
LDC 125-900 Ljuddämpare Artikelnummer: 5191 LDC 125-900 Ljuddämpare .
Närvarodetektor/IR24-P Artikelnummer: 6995 Närvarodetektor/IR24-P .
RMK Reläkit 230V Artikelnummer: 153549 RMK Reläkit 230V .
RMK-T Reläkit 24V Artikelnummer: 153548 RMK-T Reläkit 24V .
RVAZ4 24A Ställdon 0-10V Artikelnummer: 9862 RVAZ4 24A Ställdon 0-10V .
SAVE Touch-display, Svart Artikelnummer: 138078 SAVE Touch-display, Svart .
SAVE Touch-display, Vit Artikelnummer: 138077 SAVE Touch-display, Vit .
Systemair-E Co2 RH Sensor Artikelnummer: 211522 Systemair-E Co2 RH Sensor .
Systemair-E CO2 Sensor Artikelnummer: 14904 Systemair-E CO2 Sensor .
TG-K3 Kanalgivare -30-70°C Artikelnummer: 211524 TG-K3 Kanalgivare -30-70°C .
TG-R5 Rumsgivare 0-50°C Artikelnummer: 211525 TG-R5 Rumsgivare 0-50°C .
Touch-display, väggmontagekit Artikelnummer: 140736 Touch-display, väggmontagekit .
Tryckknapp, impuls Artikelnummer: 9693 Tryckknapp, impuls .
Tune-R-125-3-M4 Artikelnummer: 311968 Tune-R-125-3-M4 .
Vattenbatteri SAVE VTR 250/B Artikelnummer: 156370 Vattenbatteri SAVE VTR 250/B .
VAV/CAV kit SAVE Artikelnummer: 140777 VAV/CAV kit SAVE .
VBC 125-2 Vattenbatteri Artikelnummer: 5457 VBC 125-2 Vattenbatteri .
VBC 125-3 Vattenbatteri Artikelnummer: 9839 VBC 125-3 Vattenbatteri .
ZTR 15-0,4 3-vägs ventil Artikelnummer: 9670 ZTR 15-0,4 3-vägs ventil .
ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs Artikelnummer: 6573 ZTR 15-0,6 ventil 3-vägs .
ZTV 15-0,4 2-vägs ventil Artikelnummer: 9829 ZTV 15-0,4 2-vägs ventil .
ZTV 15-0,6 2-vägs ventil Artikelnummer: 6571 ZTV 15-0,6 2-vägs ventil .